Amning och flaskmatning

Amningsstöd i Västra Götalandsregionen

Innehållet gäller Västra Götaland

Det är inte ovanligt att det tar upp till en månad eller längre innan amningen fungerar bra. För dig som behöver stöd och råd finns hjälp att få, både från BB, amningsmottagning eller BVC. Vart du vänder dig beror på var i regionen du bor och var du har fött barn.

Bebis med slutna ögon ammar

Under tiden du befinner dig på BB eller förlossningsavdelningen, får du som vill amma hjälp och stöd av barnmorskorna på kliniken att komma igång. Även om amningen ofta inte hunnit komma igång ordentligt innan det är dags att åka hem, så är det viktigt att du som ammar känner att du kommer att klara av amningen på egen hand, innan du lämnar sjukhuset.

Under barnets första levnadsvecka kan du alltid vända dig till din BB-mottagning för amningsråd. Efter den tiden kontaktar du din BVC-mottagning. Om du behöver ytterligare hjälp och stöd, så har flera av sjukhusen i regionen så kallade amningsmottagningar. Hit kan du som har problem med amning vända dig, oavsett om du har ett nyfött barn, eller om problem uppstår längre fram.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Vid behov av amningsråd efter barnets första levnadsvecka kontaktar du i första hand din BVC-mottagning. Om du behöver ytterligare råd och stöd vid komplikationer i samband med amning, kan du kontakta Amningsmottagningen på Östra sjukhuset. Här kan du få råd via videosamtal, i appen Mitt vårdmöte.
Läs mer om hur du bokar ett videomöte med Amningsmottagningen.

Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS)

Även du som fött barn på Södra Älvsborgs sjukhus vänder dig efter barnets första levnadsvecka till BVC, men kan även få ytterligare stöd från sjukhusets Amningsmottagning. Även här erbjuds amningsrådgivning online med hjälp av appen Mitt vårdmöte.
Läs mer om hur du bokar ett videomöte med Amningsmottagningen.

Norra Älvsborgs Länssjukhus (NÄL)

Vid behov av amningsstöd eller vid bröstkomplikationer efter hemgång från BB tar du som fött barn på NÄL i första hand kontakt med BVC. Där kan du få svar på de flesta amningsfrågor, men vid behov kan en remiss till Amningsmottagningen på sjukhuset bli aktuell. Till Amningsmottagningen kommer kvinnor med amningsproblem och bröstkomplikationer kopplade till amning, exempelvis sår, bröstinflammation eller bröstböld. Hjälpen finns till för såväl nyfödda som äldre barn. 
Du kan få råd och hjälp via telefon, vid behov bokas tid för ett besök.
Här kan du läsa mer om hur du bokar tid till amningsmottagningen på NÄL.

Skaraborgs sjukhus (SkaS)

Du som fått barn på Skaraborgs sjukhus och valt att gå hem inom 48 timmar har under barnets första levnadsvecka möjlighet att kontakta BB-mottagningen dygnet runt i amningsfrågor. Därefter är det BVC som tar över. Du som varit kvar i mer än 3 dygn på BB kontaktar i första hand BVC efter utskrivning från BB.

Skaraborgs sjukhus har ingen amningsmottagning. Vid frågor som handlar om amning kan du på kvällar, nätter och helger ringa BB. Om du misstänker bröstkomplikationer som kraftigare mjölkstockning eller bröstböld så kontakta gynmottagningen under vardagar dagtid. Övrig tid kontaktar du akutmottagningen.
Här hittar du kontaktuppgifter till BB-mottagningen.

Till toppen av sidan