Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 5 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Västra Götaland

Du kan läsa delar av din journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård via nätet. Syftet med journal via nätet är att du som patient ska få möjlighet att bli mer delaktig i din egen vård och hälsa. Tjänsten ger dig möjlighet att förbereda dig inför ditt besök och i efterhand förstå vad som sagts och planerats. 

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Frågor och svar om journal via nätet

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

Västra Götaland

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

E-tjänsten visar information från sjukhusens journalsystem från och med 1 juni 2016. Från och med 1 november 2016 visas journalinformation från Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen. 

Det är endast den information som producerats från och med 1 juni respektive 1 november som visas. Äldre journalinformation lämnas som tidigare ut i pappersformat. För att få hjälp med detta kontaktar du din vårdgivare. 

Det kan dröja efter din kontakt med vården innan du kan se informationen. Det beror på att anteckningarna måste skrivas in i journalsystemet först.

Du kan läsa provsvar från Närhälsan från och med 18 juni 2018. Provsvar tagna på sjukhus visas inte i e-tjänsten ännu, ett arbete pågår för att göra detta möjligt.

Du kan inte läsa alla typer av journalinformation via nätet. Till exempel visas ännu inte röntgensvar, barn- och ungdomspsykiatri, information från barnhälsovård, mödrahälsovård och förlossning.

Fäll ihop

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
Västra Götaland

Information från Västra Götalandsregionens journalsystem kopplade till sjukhusen i offentlig hälso- och sjukvård hämtas från och med 1 juni 2016. Från och med 1 november 2016 hämtas journalinformation från journalsystem kopplade till Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen.

Du väljer själv om du vill läsa din journal via nätet. Vill du stänga av möjligheten att nå din journalinformation via nätet kan du försegla Journalen. Detta är inte detsamma som att spärra sin journal.

Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Västra Götaland

Observera att i Västra Götaland har du som är vårdnadshavare inte tillgång till ditt barns journalinformation. Det pågår ett arbete för att möjliggöra detta.
Du kan däremot begära ut dina barns journalkopior i pappersform.

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Västra Götaland

Egen spärr hindrar åtkomst av journal via nätet

Har du begärt att din journalinformation ska spärras? Det innebär att spärren också hindrar din egen åtkomst till att läsa din journal via nätet. Du kan alltid vända dig till din behandlare för att få papperskopior.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Västra Götaland

Du kan också använda dig av ett formulär för att skicka in din fråga till supporten för e-tjänster.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-12-14
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2018-06-01
Redaktör:
Redaktionen för 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen.
Granskare:
Christina Fagerberg, projektledare Journal via nätet, Västra Götalandsregionen.