Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 4 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Västra Götaland

Egen spärr hindrar åtkomst av journal via nätet

Har du begärt att din journalinformation ska spärras?
På grund av ett tekniskt fel kan det innebära det att spärren också hindrar åtkomsten till din journal via nätet.
Vi arbetar med att hitta en lösning.
Du kan alltid vända dig till din behandlare för att få papperskopior.

Västra Götaland

Du kan läsa delar av din journalinformation från Västra Götalandsregionens offentliga hälso- och sjukvård via nätet. Syftet med journal via nätet är att du som patient ska få möjlighet att bli mer delaktig i din egen vård och hälsa. Tjänsten ger dig möjlighet att förbereda dig inför ditt besök och i efterhand förstå vad som sagts och planerats. 

Vill du läsa din journal via nätet loggar du in i 1177 Vårdguidens e-tjänster. Du hittar din information under rubriken "Journalen".

Frågor och svar om journal via nätet

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

Västra Götaland

Vad kan jag läsa i min journal via nätet?

E-tjänsten visar information från sjukhusens journalsystem från och med 1 juni 2016. Från och med 1 november 2016 visas journalinformation från Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen. 

Det kan dröja efter din kontakt med vården innan du kan se informationen. Det beror på att anteckningarna måste skrivas in i journalsystemet först.

Det är endast den information som producerats från och med 1 juni respektive 1 november som visas. Äldre journalinformation lämnas som tidigare ut i pappersformat. För att få hjälp med detta kontaktar du din vårdgivare. 

Du kan inte läsa alla typer av journalinformation via nätet. Till exempel visas ännu inte provsvar, röntgensvar, information från psykiatri, barnhälsovård, mödrahälsovård och förlossning.

Fäll ihop

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Västra Götaland

Information från Västra Götalandsregionens journalsystem kopplade till sjukhusen i offentlig hälso- och sjukvård hämtas från och med 1 juni 2016. Från och med 1 november 2016 hämtas journalinformation från journalsystem kopplade till Närhälsan, Habilitering och hälsa och Hjälpmedelscentralen.

Du väljer själv om du vill läsa din journal via nätet. Vill du stänga av möjligheten att nå din journalinformation via nätet kan du försegla Journalen. Detta är inte detsamma som att spärra sin journal.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Västra Götaland

Observera att i Västra Götaland har du som är vårdnadshavare inte tillgång till ditt barns journalinformation. Det pågår ett arbete för att möjliggöra detta.
Du kan däremot begära ut dina barns journalkopior i pappersform.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Västra Götaland

Du kan också använda dig av ett formulär för att skicka in din fråga till supporten för e-tjänster.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2017-01-29
Redaktör:
Redaktionen för 1177 Vårdguiden i Västra Götalandsregionen.
Granskare:
Christina Fagerberg, projektledare Journal via nätet, Västra Götalandsregionen.