Rehabiliteringsvistelser om du bor i Västra Götaland

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Externa rehabiliteringsprogram

Externa rehabiliteringsprogram

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som inte kräver sjukhusvård och behöver återkommande rehabiliteringsperioder för att behålla eller förbättra funktionstillståndet kan du söka ett externt rehabiliteringsprogram.

 • I första hand ska återkommande rehabilitering erbjudas inom Västra Götalandsregionens ordinarie rehabiliteringsutbud.
 • I andra hand ska externa rehabiliteringsprogram i Sverige väljas.
 • I tredje hand kan ett externt rehabiliteringsprogram i varmt klimat vara aktuellt att överväga om medicinskt behov föreligger. 

Målgrupper

De externa rehabiliteringsprogrammen vänder sig främst till personer med följande sjukdomar: 

 • Neurologiska sjukdomar eller skador, t ex MS, Parkinson, stroke och postpolio
 • Reumatiska sjukdomar, t ex reumatoid artrit, Bechterews sjukdom, psoriasisartrit
 • Svår astma
 • Utbredd psoriasis
 • Utbrett lymfödem
 • Multipla traumatiska skador
 • Muskel- och ledsjukdom
 • Blödarsjukdom med ledangrepp
 • Svår njursjukdom

Vuxna
Din ansökan bedöms utifrån ditt medicinska behov och om du varit iväg tidigare även resultatet av den rehabiliteringen. För att komma ifråga ska du kunna tillgodogöra dig intensiv träning, individuell såväl som i grupp. Med intensiv träning menas att du skall kunna träna dagtid måndag till fredag. Uppehåll för lunch och återhämtning ingår i programmet.

Eventuellt behov av personlig assistent bekostas inte av Västra Götalandsregionen.

Barn och ungdom
Externt rehabiliteringsprogram vänder sig till barn och ungdomar med reumatisk sjukdom, som är 6 år eller äldre.

Din ansökan bedöms utifrån ditt medicinska behov och om du varit iväg tidigare även resultatet av den rehabiliteringen. För att komma ifråga ska du kunna tillgodogöra dig intensiv träning, individuell såväl som i grupp. Intensiv träning, se förklaring ovan.

Västra Götalandsregionen betalar resa och uppehälle för en medföljande vuxen till barn och ungdomar upp till och med 19 år.

Var sker rehabiliteringen?

Rehabiliteringen är förlagd till anläggningar som Västra Götalandsregionen har avtal med. Anläggningarna har olika inriktningar och det är därför viktigt att rätt person kommer till rätt anläggning utifrån individuella behov.

Vid en rehabiliteringsperiod betalar vuxna över 20 år en egenavgift som är samma som slutenvårdsavgiften i Västra Götalandsregionen. Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Kost, boende, träning eller behandling och eventuell flygresa betalas av Västra Götalandsregionen. Resan till och från anläggningen, eller till och från Landvetter flygplats, räknas som sjukresa. Egenavgift utgår för sjukresa.

Poliklinisk rehabilitering

Vuxna med varaktiga funktionsnedsättningar kan ansöka om poliklinisk rehabilitering i varmt klimat om ett medicinskt behov föreligger av sol och eller värme.

Poliklinisk rehabilitering betyder att du själv bokar och betalar resa, kost och logi. Behandlingarna omfattas av högkostnadsskyddet. Träningen utförs hos en sjukgymnast eller arbetsterapeut, individuellt eller i grupp. Bassängträning kan vara aktuellt om det finns behov.

Uttagningen sker efter medicinsk prioritering och utifrån de anslagna budgetmedel vi har till förfogande. Du  kan bara nyttja dina behandlingar en gång per år och du kan inte åka på extern rehabilitering samma år som du har fått beviljat polikliniska behandlingar.

Om du har frågor kan du kontakta handläggaren i Uddevalla, telefon 010-435 46 10 eller 010-435 46 11.

Västra Götalandsregionen har avtal med Vintersol på Teneriffa och Svenska Re på Gran Canaria.

Remiss/ansökan vuxna och barn

Den läkare som behandlar dig (behöver inte vara specialist) skriver och skickar remissen till det sekretariat som du tillhör. Specialistläkare tillsammans med sekretariatets handläggare gör en medicinsk bedömning och prioritering av de remisser/ansökningar som kommit in. Specialistläkaren fattar beslutet som är ett medicinskt beslut och inte kan överklagas.

Vuxna: Uttagning sker kontinuerligt under året. Förutom för reumapatienter utomlands där uttagning sker två gånger om året.

För personer boende inom Sahlgrenska Universitetsjukhusets och Södra Älvsborgs sjukhus upptagningsområde skall ansökningarna för reumapatienter vara inne senast 30/4 eller 31/10.

Barn: Sista ansökningsdag är den 15 november för rehabilitering under våren och den 15 maj för rehabilitering under hösten.

Du får besked via brev om din ansökan har godkänts eller inte. Om den har godkänts får du information om rehabiliteringsprogrammet från både sekretariatet och den anläggning som du ska besöka. 

Fäll ihop

Konduktiv pedagogik habilitering/rehabilitering

Konduktiv pedagogik habilitering/rehabilitering

Barn och ungdomar i ålder upp t o m 19 år med diagnosen Cerebral Pares (CP) som ansöker har årligen möjlighet till en träningsperiod om fyra veckor med konduktiv pedagogik.

Västra Götalandsregionen har avtal med Konduktivt Center Bräcke och Move & Walk.

Remiss/ ansökan

Ansökan fylls i av den sökande eller en närstående och till första ansökningstillfället bifogas ett läkarintyg som styrker diagnosen. Ansökan och eventuella läkarintyget skickas till sekretariatet i Göteborg minst 6 – 8 veckor innan träningsperioden startar.

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en rehabiliteringsperiod får du information från både sekretariatet och anläggningen. 

Fäll ihop

Rehabiliteringsanläggningar

Rehabiliteringsanläggningar

Västra Götalandsregionen har avtal med följande anläggningar för rehabilitering.

Sverige

Fryk Center
Torsby
Neurologisk sjukdom/skada och multipel traumatisk skada. 
www.frykcenter.org

Mälargården
Sigtuna
Neurologisk sjukdom/skada, multipel traumatisk skada, svår astma och lymfödem.
www.malargarden.se

Rehab Center Treklöverhemmet
Ljungskile
Neurologisk sjukdom/skada, multipel traumatisk skada, blödarsjuka och astma.
www.brackediakoni.se

Rehab Center Mösseberg
Falköping
Avancerad njursjukdom, utbrett lymfödem och reumatoid artrit.
www.brackediakoni.se

Sommarsol
Vejbystrand
Neurologisk sjukdom/skada, reumatoid artrit, och multipel traumatisk skada.
www.sommarsol.se

Valjeviken
Sölvesborg
Neurologisk sjukdom/skada, multipel traumatisk skada och reumatoid artrit.
www.valjeviken.se

Varbergs kurort
Varberg 
Reumatisk sjukdom, neurologisk sjukdom/skada och lymfödem.
www.kurortskliniken.se

Humlegården
Sigtuna
Neurologisk sjukdom/skada.
humlegarden.a.se

Varmt klimat

Health & Care Alicante
Spanien 
Neurologisk sjukdom/skada, reumatisk sjukdom

Svenska Psoriasisförbundet, Mar y Sol
Gran Canaria 
Psoriasis

Svenska Re, Rocas Rojas
Gran Canaria 
Reumatisk sjukdom, astma

Vintersol
Teneriffa
Neurologisk sjukdom/skada, reumatisk sjukdom

Rehab Igalo
Montenegro
Neurologisk sjukdom/skada, reumatisk sjukdom

Konduktiv pedagogik

Bräcke Diakoni
Falköping, Göteborg och Ljungskile 
Barn med Cerebral Pares
www.brackediakoni.se

Move & Walk
Göteborg
Barn med Cerebral Pares
www.movewalk.se

Fäll ihop

Remitteringssekretariaten

Remitteringssekretariaten

I Västra Götalandsregionen finns tre sekretariat som handlägger remisser och ansökningar för externa rehabiliteringsprogram. Sekretariaten ger också information till vårdgivare och brukarorganisationer.

Skaraborg

Sekretariatet för rehabiliteringsvistelser
Skaraborgs sjukhus
541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 26 06, 0500-43 26 15

Norra Bohuslän och Norra Älvsborg

Remitteringssekretariatet
Uddevalla sjukhus
CÖ plan 3
45180 Uddevalla
Telefon: 010-435 46 10, 010-435 46 11

Göteborg, Södra Bohuslän och Södra Älvsborg

Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 31 41, 342 25 80, 0700-82 47 15

Samordningsansvarig för externa rehabiliteringsprogram i Västra Götalandsregionen

Birgitta Archenholtz
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Röda Stråket 16
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 38 08, 0707-66 45 59 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-10-31
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Birgitta Archenholtz, samordningsansvarig för externa rehabiliteringsprogram i Västra Götalandsregionen.