Rehabiliteringsvistelser om du bor i Västra Götaland

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Externa rehabiliteringsprogram

Externa rehabiliteringsprogram

Om du har en varaktig funktionsnedsättning som inte kräver sjukhusvård och behöver återkommande rehabiliteringsperioder för att behålla eller förbättra funktionstillståndet kan du söka ett externt rehabiliteringsprogram.

 • I första hand ska återkommande rehabilitering erbjudas inom Västra Götalandsregionens ordinarie rehabiliteringsutbud.
 • I andra hand ska externa rehabiliteringsprogram i Sverige väljas.
 • I tredje hand kan ett externt rehabiliteringsprogram i varmt klimat vara aktuellt att överväga om medicinskt behov föreligger. 

Målgrupper

De externa rehabiliteringsprogrammen vänder sig främst till personer med följande sjukdomar: 

 • Neurologiska sjukdomar eller skador, t ex MS, Parkinson, stroke och postpolio
 • Reumatiska sjukdomar, t ex reumatoid artrit, Bechterews sjukdom, psoriasisartrit
 • Svår astma
 • Utbredd psoriasis
 • Utbrett lymfödem
 • Multipla traumatiska skador
 • Muskel- och ledsjukdom
 • Blödarsjukdom med ledangrepp
 • Svår njursjukdom

Rehabiliteringen syftar till:

 • Att förbättra eller bibehålla funktions- och aktivitetsförmågan och vid hudsjukdom läka ut hudsymtomen
 • Att på sikt, om möjligt, minska sjukfrånvaron
 • Att öka medvetenheten om vikten av en hälsofrämjande livsstil

Stor vikt läggs vid att du själv gör egna insatser för din rehabilitering på hemmaplan innan du ansöker om extern rehabilitering. Rehabilitering på hemmaplan är alltid första insatsen men också för att det ökar chansen att behålla de positiva effekterna av rehabiliteringen efter att man har kommit hem Behandlingsrapporten av tidigare extern rehabilitering vägs också in om du tidigare har beviljats en träningsperiod.

Indikationer

Du ska kunna tillgodogöra dig intensiv träning, individuell såväl som i grupp. Med intensiv träning avses träning på heltid 4-5 pass/dag, 5-6 dagar i veckan, obligatoriska föreläsningar ingår och kan förläggas kvällstid.

Kontraindikationer

 • Annan somatisk - eller psykiatrisk sjukdom som kan påverka rehabiliteringen eller utgöra en risk i samband den här formen av rehabilitering
 • Missbruk av alkohol och tabletter av olika slag

Remiss och patientansökan

Behandlande läkare (behöver inte vara specialist) skriver och skickar remissen till det sekretariat som du tillhör. Du ska själv fylla i en patientansökan och skicka in. Uttagningar görs av specialistläkare tillsammans med sekretariatets handläggare baserat på den medicinska bedömningen och prioritering av de remisser/ patientansökningar som har inkommit. Specialistläkaren fattar det medicinska beslutet och detta kan inte överklagas.

Vuxna
Uttagningar sker kontinuerligt under året, förutom för reumatikerpatienter som ansöker om rehabilitering utomlands, där sker uttagningar två gånger om året och ansökningarna skall vara inskickade senast 30/4 eller 31/10.

Eventuellt behov av personlig assistent bekostas inte av Västra Götalandsregionen.

Barn och ungdom
Externt rehabiliteringsprogram vänder sig till barn och ungdomar med reumatisk sjukdom, 6 år eller äldre, samt barn och ungdomar med psoriasis. 

Sista ansökningsdagen för barn med reumatisk sjukdom, är den 15/11 för rehabilitering under våren och den 15/5 för rehabilitering under hösten. Uttagningar för barn/ ungdomar med psoriasis sker kontinuerligt under året.

Västra Götalandsregionen betalar resa och uppehälle för en medföljande vuxen till barn och ungdomar upp till och med 19 år.

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en rehabiliteringsperiod får du information från både sekretariatet och anläggningen. 

Fäll ihop

Var sker rehabiliteringen?

Var sker rehabiliteringen?

Rehabiliteringen är förlagd till anläggningar som Västra Götalandsregionen har avtal med. Anläggningarna har olika inriktningar och uttagningsläkare och handläggare säkerställer att rätt person kommer till rätt anläggning utifrån individuella behov. 

Vid en rehabiliteringsperiod betalar vuxna över 20 år en egenavgift som är samma som slutenvårdsavgiften i Västra Götalandsregionen. För barn med medföljande vuxen utgår ingen egenavgift.  Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Kost, boende, träning och behandling samt eventuell flygresa utomlands betalas av Västra Götalandsregionen.

Resan till och från anläggningen eller till från Landvetter flygplats räknas som sjukresa. Egenavgift utgår för sjukresa.

Rehabiliteringsanläggningar  som Västra Götaland har avtal med:

 • Stiftelsen Frykcenter, Torsby
 • Stiftelsen Valjeviken, Sölvesborg
 • Stiftelse Bräcke Diakoni, RehabCenter Treklöverhemmet, Ljungskile
 • Stiftelse Bräcke Diakoni , RehabCenter Mösseberg, Falköping
 • Vintersol, Teneriffa
 • Scandinavian Rehabilitation Center, Marbella, Spanien
 • Aldea Health Resort, Marbella, Spanien
 • Svenska Re, San Augustin, Gran Canaria
 • Reuma Sol, Alicante, Spanien
Fäll ihop

Poliklinisk rehabilitering

Poliklinisk rehabilitering

Vuxna med varaktiga funktions- och aktivitetsnedsättningar kan ansöka om poliklinisk rehabilitering i varmt klimat. Förutsättning är att du tillhör någon av målgrupperna och att det föreligger ett medicinskt behov.

Poliklinisk rehabilitering betyder att man beviljas ett visst antal behandlingar. Du ansvarar själv för att boka och betalar resa, kost och logi. Behandlingarna omfattas av högkostnadsskyddet.

Träning sker under ledning av fysioterapeut  eller arbetsterapeut, individuellt eller i grupp, även bassängträning kan ingå.

Uttagningar sker efter medicinsk prioritering och kan bara nyttjas en gång per år. Man beviljas inte poliklinisk behandling och ett externt rehabiliteringsprogram inom ett och samma år.

Om du har frågor kan du kontakta handläggare i Uddevalla, telefon 010-435 46 10, 010-435 46 11.

Västra Götalandsregionen har avtal om poliklinisk rehabilitering utomlands med:

 • Vintersol på Teneriffa
 • Scandinavian Rehabilitation Center, Marbella, Spanien
 • Aldea Health Resort, Marbella, Spanien
 • Svenska Re, San Augustin, Gran Canaria

Ansökan ska vara handläggaren tillhanda minst en månad innan avresan.      

Fäll ihop

Konduktiv pedagogik

Konduktiv pedagogik

Barn och ungdomar i ålder upp t o m 19 år med diagnosen Cerebral Pares (CP) har årligen möjlighet till en träningsperiod om fyra veckor med konduktiv pedagogik.

Läkarintyg och ansökan

Ansökan fylls i av den sökande eller en närstående och till första ansökningstillfället bifogas ett läkarintyg som styrker diagnosen. Ansökan och eventuella läkarintyget skickas till sekretariatet i Göteborg minst 6 – 8 veckor innan träningsperioden startar.

Om du har frågor kan du kontakta handläggaren i Göteborg, telefon 031-342 25 80 eller 0700-82 47 15

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en träningsperiod får du information från både sekretariatet och anläggningen.

Anläggningar som Västra Götaland har avtal med om konduktiv pedagogik:

 • Bräcke diakoni – Stegen, Göteborg
 • Bräcke diakoni – Hälsans Hus, Skara
 • Move & Walk, Göteborg
Fäll ihop

Remitteringssekretariaten

Remitteringssekretariaten

I Västra Götalandsregionen finns tre sekretariat som handlägger remisser och ansökningar för externa rehabiliteringsprogram. Sekretariaten ger också information till vårdgivare och brukarorganisationer.

Skaraborg

Sekretariatet för rehabiliteringsvistelser
Skaraborgs sjukhus
541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 26 06, 0500-43 26 15

Norra Bohuslän och Norra Älvsborg

Remitteringssekretariatet
Uddevalla sjukhus
CÖ plan 3
45180 Uddevalla
Telefon: 010-435 46 10, 010-435 46 11

Göteborg, Södra Bohuslän och Södra Älvsborg

Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 31 41, 031-342 25 80, 0700-82 47 15

Samordningsansvarig för externa rehabiliteringsprogram i Västra Götalandsregionen

Birgitta Archenholtz
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Röda Stråket 16
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 38 08, 0707-66 45 59 
Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-06-27
Redaktör:

Jan Kallenberg, 1177 Vårdguiden, Västra Götalandsregionen.

Granskare:

Birgitta Archenholtz, samordningsansvarig för externa rehabiliteringsprogram i Västra Götalandsregionen.