Smärtbehandlingar och rehabilitering

Rehabiliteringsvistelser om du bor i Västra Götaland

Innehållet gäller Västra Götaland

Om du uppfyller vissa krav kan du söka ett externt rehabiliteringsprogram. Då får du rehabilitering på någon anläggning som Västra Götalandsregionen har avtal med.

Externa rehabiliteringsprogram

Externa rehabiliteringsprogram är avsedda för vuxna och barn från 6 års ålder vilka tillhör specificerade målgrupper och är medicinskt utredda och stabila i sin sjukdom. Om man har eller löper risk att få en varaktig funktions- och aktivitetsnedsättning och är i behov av rehabilitering, kan man ansöka om ett externt rehabiliteringsprogram.

En rehabiliteringsperiod inom regionens ordinarie rehabiliteringsutbud är alltid förstahandsvalet. Om man är i behov av en mer koncentrerad form av rehabilitering kan man beviljas ett externt rehabiliteringsprogram i Sverige.

Målgrupper

De externa rehabiliteringsprogrammen är avsedda för personer med eller med risk för långvarig nedsättning av funktionstillståndet, och som tillhör följande målgrupper:

 • neurologisk sjukdom eller skada,
 • inflammatorisk reumatisk sjukdom, barn och vuxna,
 • multipla traumatiska skador,
 • lymfödem som symtom.

Rehabiliteringen syftar till

 • att förbättra eller bibehålla funktions- och aktivitetsförmågan,
 • att på sikt, om möjligt, minska sjukfrånvaron,
 • att öka medvetenheten om vikten av en hälsofrämjande livsstil.

Stor vikt läggs vid att du själv gör egna insatser för din rehabilitering på hemmaplan innan du ansöker om extern rehabilitering. Rehabilitering på hemmaplan är alltid första insatsen men också för att det ökar chansen att behålla de positiva effekterna av rehabiliteringen efter att man har kommit hem. 
Behandlingsrapporten av tidigare extern rehabilitering vägs också in om du tidigare har beviljats en träningsperiod.

Indikationer 

Du ska kunna tillgodogöra dig intensiv träning, individuell såväl som i grupp. Med intensiv träning avses träning på heltid 4-5 pass/dag, 5 – 6 dagar i veckan.  Obligatoriska föreläsningar ingår och kan förläggas kvällstid.

Kontraindikationer (då det ej är lämpligt)

 • Annan somatisk - eller psykiatrisk sjukdom som kan påverka rehabiliteringen.
 • Missbruk av alkohol, droger och tabletter av olika slag.

Remiss och patientansökan

Du ska själv fylla i en patientansökan som du tar med vid besök hos din behandlande läkare (behöver inte vara specialist) som skriver remiss och skickar din ansökan tillsammans med remissen till det sekretariat som du tillhör.

För att sekretariatet ska kunna behandla din remiss/ansökan krävs att du har gett ditt samtycke till att all nödvändig information om din vård, behandling och vårdkontakter får läsas samt delas mellan utförare av hälso-och sjukvård för samt av Extern Rehabilitering, Västra Götalandsregionen.

Uttagningar görs av specialistläkare tillsammans med sekretariatets handläggare baserat på den medicinska bedömningen och prioritering av de remisser/ patientansökningar som har inkommit. Specialistläkaren fattar det medicinska beslutet och detta kan inte överklagas.

Vuxna

Uttagning sker kontinuerligt under året, förutom för personer med reumatisk sjukdom där uttagning sker två gånger per år och remiss/ansökan ska var inkommen senast den 30/4 respektive 31/10.
Eventuellt behov av personlig assistent bekostas inte av Västra Götalandsregionen.

Barn och ungdom

Externt rehabiliteringsprogram vänder sig till barn och ungdomar med reumatisk sjukdom, som är 6 år eller äldre.

Uttagning för barn och ungdomar med reumatisk sjukdom sker en gång per år. Sista ansökningsdag är den 15 februari för rehabilitering under sommaren.
Västra Götalandsregionen betalar resa och uppehälle för en medföljande vuxen till barn och ungdomar upp till och med 18 år.

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en rehabiliteringsperiod får du information från både sekretariatet och anläggningen.

Var sker rehabiliteringen?

Rehabiliteringen är förlagd till anläggningar som Västra Götalandsregionen har avtal med. Anläggningarna har olika inriktningar och uttagningsläkare och handläggare säkerställer att rätt person kommer till rätt anläggning utifrån individuella behov. 

Vid en rehabiliteringsperiod betalar vuxna över 20 år en egenavgift som är samma som slutenvårdsavgiften i Västra Götalandsregionen. För barn med medföljande vuxen utgår ingen egenavgift.  Avgiften omfattas inte av högkostnadsskyddet. Kost, boende, träning och behandling betalas av Västra Götalandsregionen. För resan till och från anläggningen gäller sjukreseenhetens regler.

Rehabiliteringsanläggningar  som Västra Götaland har avtal med:

 • Stiftelsen Frykcenter, Torsby
 • Stiftelsen Valjeviken, Sölvesborg
 • Stiftelse Bräcke Diakoni, RehabCenter Mösseberg, Falköping

Konduktiv pedagogik

Barn och ungdomar i ålder upp till och med 19 år med diagnosen cerebral pares (CP) har årligen möjlighet till en träningsperiod om två till fyra veckor.

Läkarintyg och ansökan

Ansökan fylls i av den sökande eller en närstående och till första ansökningstillfället bifogas ett läkarintyg som styrker diagnosen. Ansökan och eventuella läkarintyget skickas till sekretariatet i Göteborg minst 6 – 8 veckor innan träningsperioden startar.

Beslut meddelas per post. Har du beviljats en träningsperiod får du information från både sekretariatet och anläggningen. Om du har frågor kan du kontakta handläggaren i Göteborg, telefon 031-342 25 80.

Anläggning som Västra Götaland har avtal med om konduktiv pedagogik

 • Move & Walk, Göteborg

Remitteringssekretariaten

I Västra Götalandsregionen finns fyra sekretariat som handlägger remisser och ansökningar för externa rehabiliteringsprogram. Sekretariaten ger också information till vårdgivare och brukarorganisationer.

Skaraborg
Sekretariatet för rehabiliteringsvistelser
Skaraborgs sjukhus
541 85 Skövde
Telefon: 0500-43 26 06

Norra Bohuslän och Norra Älvsborg
Remitteringssekretariatet
Uddevalla sjukhus
CÖ plan 3
451 80 Uddevalla
Telefon: 010-435 54 86 eller 010-435 46 11

Södra Bohuslän och Södra Älvsborg
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 25 80

Göteborg
Administrativa enheten för externa rehabiliteringsprogram
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Telefon: 031-342 25 80

Till toppen av sidan