Potilasmaksut Länsi-Götanmaalla
Patientavgifter i Västra Götaland

Skriv ut (ca 7 sidor)
Skriv ut

Yhteenveto

Yhteenveto

Maksat samat maksut riippumatta siitä, hakeudutko Länsi-Götanmaan alueen järjestämään hoitoon vai jonkin sellaisen yksityisen hoidonantajan järjestämään hoitoon, jonka kanssa alue on tehnyt sopimuksen.

Haluamme mieluimmin, että maksat potilasmaksun maksukortilla. Ellet voi maksaa kortilla, voit maksaa sen laskutettuna tai käteisellä.

Visa mer

Maksut

Maksut

LG Perusterveydenhuoltoon (VG Primärvård) kuuluva lääkärikäynti

Terveyskeskuskäynti kaikkina vuorokaudenaikoina

100 kr (valittu terveyskeskus) 
300 kr (muu terveyskeskus)

Kotikäynti

200 kr (valittu terveyskeskus)
300 kr (muu terveyskeskus) 

Lääkärikäynnit muilla vastaanotoilla

Käynti alueen yhteisten toimijoiden yleislääketieteen erikoislääkärillä/toimeksianto
Kotikäynti 

200 kr

300 kr 

Käynti muilla yleislääketieteen erikoislääkäreillä sekä kotikäynti

300 kr

Käynti gynekologilla
Kotikäynti 

200 kr
300 kr 

Käynti muilla erikoislääkäreillä
Kotikäynti

300 kr
400 kr

Ensimmäinen käynti muilla erikoislääkäreillä yleislääketieteen erikoislääkärin tai LG Perusterveydenhuoltoon kuuluvan lääkärin lähetteellä

100 kr

LG Perusterveydenhuoltoon kuuluva sairaanhoitotoimenpide

Käynti aluesairaanhoitajalla, sairaanhoitajalla, kuraattorilla, psykologilla jne., koskee myös ns. välinäytteenottoa

50 kr (valittu terveyskeskus)
100 kr (muu terveyskeskus)

 Sairaanhoitotoimenpide muilla vastaanotoilla

Käynti aluesairaanhoitajalla, sairaanhoitajalla, kuraattorilla, psykologilla jne., koskee myös ns. välinäytteenottoa

100 kr

Käynti kuraattorilla nuorisovastaanotolla

0 kr

Käynti työterapeutilla ja lääkintävoimistelijalla

80 kr

Lääkintävoimistelijan kotikäynti

180 kr

Päivystys - perusterveydenhuolto (LG Perusterveydenhuollon ulkopuolella)

Joka päivä klo 22.00–07.00

Lääkärikäynti ja sairaudenhoitotoimenpide

300 kr

Muut

 

Terveydenhoito, rokotukset ja todistukset

Erillisen hinnaston mukaan

Käynti ryhmähoidossa

50 kr

Reseptimääräys puhelimitse, kirjeitse, sähköpostitse jne.

0 kr

Sairaalamaksu hoitopäivältä

100 kr

Ambulanssikuljetus, yhdensuuntainen matka (koskee myös lapsia)

150 kr

Mammografiaseulonta

0 kr

Gynekologinen irtosolututkimus

100 kr

Vatsa-aorttaseulonta

100 kr

Apuvälineen luovutus-, kokeilu-/sovitus- tai harjoituskäynti

*)

Vastaanottokäynti, joka johtaa sairaalahoitoon

*)

*) Vaihtelee sen mukaan, millä hoidontarjoajalla käyt.

Lapset ja nuoret

Kaikki lasten ja nuorten sairaanhoito 19 ikävuoteen saakka on maksutonta.

Maksuton hoito

Seuraavantyyppiset käynnit ovat maksuttomia:

 • Käynti äitiysneuvolassa/kätilön vastaanotolla
 • Käynti lastenneuvolassa
 • Käynti lapsi- ja nuorisopsykiatrian vastaanotolla
 • Käynti ehkäisy- ja aborttineuvonnassa
 • Tartuntasuojalain mukainen käynti
 • Vangitun/pidätetyn ja kriminaalihuoltolaitokseen otetun henkilön käynti
 • Puolustusvoimissa perussotilaskoulutusta ja täydentävää sotilaskoulutusta suorittavan henkilön käynti
 • Sosiaalipalveluihin liittyvä käynti kuraattorilla
 • Kaikki lasten ja nuorten sairaanhoito 19. ikävuoden loppuun saakka
 • Puhelinneuvonta

Saat rahasi takaisin, jos olet odottanut yli 30 minuuttia

Jos olet tilannut käyntiajan Länsi-Götanmaan alueen ylläpitämään terveydenhoitoyksikköön, sinun ei pidä joutua odottamaan enemmän kuin 30 minuuttia yli sovitun ajan. Jos joudut odottamaan tätä kauemmin, sinulla on oikeus saada maksamasi potilasmaksu takaisin. Sinun on kuitenkin saatava tilaamasi hoito ja toimenpide. Tämä ei koske käyntejä esimerkiksi akuutti- tai päivystysvastaanotolla. Potilasmaksu palautetaan vain käynnin yhteydessä, ei jälkikäteen.

Maksu käyttämättömästä vastaanottoajasta

Jos olet varannut käyntiajan, mutta et saavu vastaanotolle etkä peruuta aikaa, joudut maksamaan normaalin potilasmaksun. Varattu aika on peruutettava viimeistään 24 tuntia ennen sovittua vastaanottoaikaa. Ellet saavu maksuttomalle vastaanotolle, joudut maksamaan 100 kruunua. Maksua ei lasketa mukaan suurkustannussuojaan. Vapaakorttia ei hyväksytä maksuna käyttämättä jätetystä vastaanottoajasta.

Maksu laskulla

Ellet maksa käteisellä tai kortilla, saat laskun potilasmaksusta.

Fäll ihop

Avohoidon suurkustannussuoja 1100 kr

Avohoidon suurkustannussuoja 1100 kr

Avohoidon suurkustannussuoja tarkoittaa, että sinun ei tarvitse maksaa enempää kuin tietty summa vuoden aikana. Saat laskea yhteen kulut vastaanottokäynneistä alueen sisällä, muissa maakäräjäkunnissa ja yksityisillä hoidonantajilla, joiden kanssa maakäräjillä on sopimus. Kun maksujen määrä saavuttaa suurkustannussuojan rajan, 1 100 kr, sinulle voidaan kirjoittaa vapaakortti.

Mitä suurkustannussuoja kattaa?

Suurkustannussuoja on voimassa lääkärin vastaanotolla ja kun saat esimerkiksi aluesairaanhoitajan, lääkintävoimistelijan tai psykologin antamaa hoitoa. Jos sinulla on oikeus nk. välttämättömään, muihin toimenpiteisiin liittyvään tai pitkäaikaisesta sairaudesta tai toiminnanvajavuudesta johtuvaan hammashoitoon, myös nämä kulut lasketaan potilasmaksuiksi.

Suurkustannussuoja ei kata kaikkea, esimerkiksi seuraavia:

 • rokotukset
 • ehkäisevä hoito, kuten mammografia ja gynekologinen terveystarkastus
 • kulut käyttämättä jääneistä vastaanottoajoista
 • kulut todistuksista
 • kulut sairauspäiväkirjakopiosta
 • ambulanssimatkat

Vapaakortti

Kun olet käynyt vastaanotoilla (avohoito) ja vuoden kuluessa maksanut yhteensä 1 100 kruunua sairaanhoidosta ja toimenpiteistä, voit saada vapaakortin. Vapaakortti oikeuttaa sinut maksuttomaan sairaanhoitoon 12 kuukauden jaksosta jäljellä olevana aikana, vapaakortin perustana olevasta ensimmäisestä käynnistä lukien, ts. suurkustannussuojan vanhimmasta maksusta lukien. Vapaakortti on voimassa koko maassa.  

Toimi näin

Liimaa jokaisesta käynnistäsi kuitti tai pyydä henkilökuntaa kirjaamaan suorittamasi maksut suurkustannuskorttiin. Kortin saat vastaanotolta. On tärkeää, että otat suurkustannuskortin mukaasi.

Jos olet maksanut maksusi laskulla, ota yhteys potilaslaskutukseen 4-5 päivää suorittamasi maksun jälkeen. Sieltä lähetetään kuitti laskun maksamisesta. Ota kuitti mukaan seuraavalle avohoitokäynnille tai käy lähimmällä hoitovastaanotolla, jossa henkilöstö huolehtii summan kirjaamisesta suurkustannuskorttiisi.

On tärkeää, että sinä potilaana olet selvillä maksamiesi potilasmaksujen summasta, jotta sinulle voidaan kirjoittaa vapaakortti.

Lapset ja nuoret

Samaan perheeseen kuuluvilla alle 18-vuotiailla lapsilla ja nuorilla on yhteinen suurkustannussuoja. Lasten maksut yhdistetään yhteen ja samaan korttiin.

Sairausmatkojen suurkustannussuoja 1 500 kr

Sairausmatkoista sinun on maksettava 1 500 kruunua vuodessa, ennen kuin suurkustannussuoja astuu voimaan.

Jos vapaakorttisi katoaa

Säilytä suurkustannuskortti, jossa on merkinnät maksamistasi potilasmaksuista tai kuitit myös vapaakortin saatuasi. Silloin uuden vapaakortin saaminen on helppoa (sama voimassaoloaika kuin ensimmäisellä), jos satut kadottamaan korttisi. Tällaisessa tapauksessa saat apua joltakin vastaanotolta.

Voit saada uuden vapaakortin, vaikka sinulla ei ole vapaakortin perusteena olevaa aineistoa. Ota silloin yhteys siihen vastaanottoon, joka kirjoitti sinulle vapaakortin tai johonkin muuhun vastaanottoon, jossa olet käyttänyt vapaakorttia ja joka on rekisteröinyt sen voimassaoloajan.

Fäll ihop

Sairaalamaksut

Sairaalamaksut

Sairaalahoidosta perittävä potilasmaksu on 100 kruunua päivältä.

Ellet saavu sairaalahoidossa tehtävään suunniteltuun toimenpiteeseen, etkä peruuta sitä, joudut maksamaan 300 kruunun kiinteän maksun. Peruutus on tehtävä viimeistään 24 tuntia ennen sovittua aikaa. 

Potilas, jolla on täysi aktivointi- tai sairauskorvaus ja joka on alle 40-vuotias, maksaa vain puoli maksua hoidon 30 ensimmäiseltä päivältä. Näiden 30 päivän jälkeen potilas maksaa 100 kruunua päivältä.

Jos potilas menehtyy, kuolinpesä maksaa hoidon potilasmaksun.

Maksuton hoito

Tietty sairaalahoito on maksutonta. Tämä koskee esimerkiksi seuraavia:

 • 19-vuotiaat ja sitä nuoremmat lapset ja nuoret.
 • Tartuntasuojalain mukainen hoito.
 • Vangitut, pidätetyt tai kriminaalihuoltolaitokseen otetut henkilöt.
 • Puolustusvoimissa perussotilaskoulutusta ja täydentävää sotilaskoulutusta suorittavat henkilöt.
 • Potilaat, jotka ovat lomalla ja oleskelevat sairaalan ulkopuolella vähintään 12 tuntia klo 06.00 ja 24.00 välillä.

Potilasmaksujen suurkustannussuoja sairaalahoidossa

 Sairaalahoidossa olevalta potilaalta veloitetaan potilasmaksuja enintään 1 500 kruunua kultakin juoksevalta 30 päivän jaksolta. Karenssiperusteinen hoito tässä suurkustannussuojassa on Länsi-Götanmaan alueella itse aluehallinnon tai sen kanssa sopimuksen tehneen muun hoidonantajan järjestämää sairaalahoitoa.

Sairaalahoidon suurkustannussuoja koskee ainoastaan Länsi-Götanmaan alueen asukkaita. Suoja on yksilökohtainen, eikä sitä voida yhdistää muiden perheenjäsenten potilasmaksuihin.

Jälkihoito ja kuntoutus, hoitokoti

Potilasmaksu jälkihoidosta, kuntoutuksesta ja hoitokotihoidosta on sama kuin sairaalahoidosta. Näin ollen kotimaakäräjien myöntämän hoidon jälkeen potilas itse maksaa 100 kruunua päivältä.

Maksusta vapautettuja ovat samat potilasryhmät kuin sairaalahoidossa, ks. edellä.

Suurkustannussuoja ei koske jälkihoitoa, kuntoutusta eikä hoitokotihoitoa.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 7 sidor)
Senast uppdaterad:
2014-01-02
Redaktör:

Vårdredaktionen, Västra Götalandsregionen.