Säädökset ja oikeudet

Sinulle, joka puhut vähemmistökieltä

Du som talar ett minoritetsspråk - finska

Jos kuulut kansalliseen vähemmistöön, sinulla on joissain tapauksissa oikeus käyttää äidinkieltäsi hoivapalvelusektorilla. Seuraavassa kerromme eri tilanteita koskevista säännöistä.

Läs texten på svenska här.

Joillain maamme alueilla on voimassa erityismääräyksiä. Jotta saisit omaa aluettasi koskevaa tietoa, varmista että olet valinnut sivun yläreunasta oikean alueen.

Ketkä kuuluvat kansallisiin vähemmistöihin?

Laki kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä koskee romaneja, juutalaisia, saamelaisia, ruotsinsuomalaisia ja tornionjokilaaksolaisia.

Jos kuulut johonkin näistä vähemmistöistä, sinulla on oikeus käyttää äidinkieltäsi asioidessasi tiettyjen viranomaisten kanssa. Tällaisia ovat esimerkiksi hoidosta ja hoivasta vastaavat tahot.

Kuulumisen kansalliseen vähemmistöön määrität sinä itse. Mitään erityistä todistusta ei tarvita.

Mitä kieliä laki koskee?

Kansalliset vähemmistökielet ovat:

  • suomi
  • saame
  • meänkieli
  • romani
  • jiddiš

Laki koskee asuinpaikasta riippumatta kaikkia niitä henkilöitä, jotka puhuvat vähemmistökieliä Ruotsissa. Laki on vahvempi alueilla, joilla kyseisiä kieliä puhutaan yleisemmin. Näitä alueita kutsutaan hallintoalueiksi.

Täällä voit tarkastaa, asutko jollain hallintoalueella ja mitä kieliä oma alueesi kattaa.

Millaiset määräykset pätevät hoitosektorilla?

Sinun on mahdollisuuksien mukaan voitava ilmaista itseäsi sekä saatava tietoa ja apua äidinkielelläsi. Tämä pätee sekä suulliseen että kirjalliseen kommunikointiin. Äidinkielen käyttäminen on tärkeää, koska sen avulla voit osallistua omaan hoitoosi paremmin. Kysy hoitoa tarjoavasta paikasta, onko siellä äidinkieltäsi puhuvaa henkilökuntaa.

Jos äidinkieltäsi puhuvaa henkilökuntaa ei ole, voit pyytää vastaanotolle tulkin. Muista pyytää tulkkia jo vastaanottoaikaa varatessasi. Tulkki auttaa sinua esittämään kysymyksiä ja kääntää hoitohenkilöstön vastaukset.

Kuinka tulkkausapu toimii käytännössä?

Tulkki voi auttaa usealla eri tavalla. Hän voi olla paikan päällä tai osallistua puhelun tai videopuhelun välityksellä.

Eri kielet asuinpaikasta riippuen

Eri alueilla puhutaan eri vähemmistökieliä. Jos oman asuinalueesi hoitoa tarjoavissa paikoissa ei ole äidinkieltäsi puhuvaa henkilökuntaa, voit anoa hoitoon pääsemistä jollain toisella alueella. Lisäksi voit pyytää kirjallista tietoa äidinkielelläsi. Joskus tietoa voi tarvita joku läheisesi.

Joskus tuesta, hoidosta tai huollosta vastaa kunta. Siinä tapauksessa esimerkiksi sosiaalipalveluita tai vanhustenhuoltoa koskevat kysymykset tulee osoittaa kunnalle.

Millaiset määräykset pätevät vanhustenhuollossa?

Jos asut suomen, meänkielen tai saamen hallintoalueella, sinulla on näihin vähemmistöihin kuuluvana oikeus saada palvelua ja hoitoa äidinkieltäsi puhuvalta työntekijältä. Vanhustenhuollon näissä kunnissa järjestävä taho on velvollinen varmistamaan, että joku työntekijöistä puhuu äidinkieltäsi.

Maan muissa osissa sinulla on oikeus vanhustenhuoltoon äidinkielelläsi, jos joku työntekijöistä puhuu äidinkieltäsi. Tämä oikeus koskee myös jiddišiä ja romania puhuvia.

Jos et ole tyytyväinen hoitoon

Jos et ole tyytyväinen hoitoon, sinun on ensimmäiseksi otettava yhteyttä vastaanottoon, jota valitus koskee. Pyydä tulkkausta ja yritä päästä yhteisymmärrykseen vastaanoton vastuuhenkilöiden kanssa.

Lisäksi voit ottaa yhteyttä asuinalueesi potilaslautakuntaan. Jos siellä on äidinkieltäsi puhuva käsittelijä, voit saada apua suoraan. Muussa tapauksessa voit kirjoittaa potilaslautakunnalle. Viestisi käännetään, ja jälkeenpäin saat kirjallisen vastauksen äidinkielelläsi.

Tahdotko lisätietoa?

Lain noudattamista valvovat saamelaiskäräjät ja Tukholman läänin lääninhallitus. Saamelaiskäräjät vastaa saamen kielestä ja Tukholman läänin lääninhallitus muista vähemmistökielistä.

Sametinget
Enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län
Webbplats för de nationella minoriteterna
Lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk

To the top of the page