MRSA – Motståndskraftiga gula stafylokocker

Allmänt

MRSA är en bakterie av typen gula stafylokocker som är motståndskraftig mot många olika sorters antibiotika. Bakterien är ovanlig, men om du har smittats brukar bakterien oftast finnas på huden, i näsan och i svalget. För det mesta orsakar MRSA inte några besvär, men om du får en infektion som kräver behandling finns det färre sorters antibiotika att välja mellan än för vanliga stafylokocker.

Om du är smittad med MRSA kan du få hudinfektioner som till exempel bölder, hårsäcksinflammation, infektion i ett sår eller eksem. Ett infekterat sår kan göra ont och det kan bli rött eller svullet runt såret. Du kan också få feber.

Om du får en infektion och har haft MRSA tidigare ska du berätta det för vårdpersonalen så att du får rätt antibiotika som MRSA inte är motståndskraftig mot. Det kan finnas en risk att bakterierna kommer tillbaka, till exempel om du har ett infekterat sår eller om du använder antibiotika. Genom att berätta för vårdpersonalen att du har MRSA bidrar du till att minska risken för att bakterierna sprids i vården.

Om du har smittats med MRSA berättar läkaren hur du ska göra för att smittan inte ska föras vidare. Den behandlande läkaren måste anmäla enligt smittskyddslagen och följa upp alla som har en infektion som orsakats av MRSA. Det kan även innebära att personer i din familj eller närhet får ta prov för att se om de också är smittade.

Bakterien är vanligare i andra länder, men har ökat i Sverige de senaste åren.

Behandling

För att behandla och minska risken för smittspridning av infekterade sår och hudinfektioner, ska du tvätta huden med flytande tvål och vatten.

De flesta infektioner läker av sig själva, men ibland kan du behöva få behandling med någon typ av antibiotika som MRSA inte har motståndskraft mot.

När ska jag söka vård?

Om du har ett infekterat sår eller en hudinfektion och samtidigt får feber bör du kontakta en vårdcentral. Har du ett infekterat, rodnat och svullet sår som sitter nära en led bör du också kontakta en vårdcentral.

Du kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Västra Götaland

Mer information till dig som har eller har haft MRSA

Kan man bli av med MRSA?

Ja, de flesta kan bli av med sin MRSA. Tiden en person bär på MRSA-bakterier varierar från månader till år, och kan vara svår att förutsäga. Det är vanligt att MRSA efter ett tag inte längre kan hittas i prover. Man kan då i många fall bli avskriven från förhållningsregler och läkarkontroller för MRSA-bärarskapet om dessa stafylokocker inte längre kan hittas i odlingarna.

Hur går det till att bli avskriven?

Kontakta infektionsmottagningen där provtagning för MRSA och senaste läkarkontrollen gjordes. Det är ansvarig läkare på infektionskliniken som bedömer om och när du kan bli avskriven. Denna bedömning kan göras när MRSA inte längre hittas i prover, tagna vid minst tre tillfällen i följd under minst ett år. En annan förutsättning är att din hud är frisk och utan aktuella eller återkommande sår eller eksem.
Kan alla läkare avskriva MRSA-bärarskap?
Nej. Avskrivning får endast utföras av behandlande läkare på infektionskliniken i samråd med smittskyddsläkaren.

Vad innebär avskrivningen?

Att förhållningsreglerna för MRSA tas bort. Bärarkortet kan slängas. Du har därmed inte längre någon informationsplikt vid vårdkontakt och behöver inte längre kontrolleras för ditt MRSA-bärarskap.

Finns det någon risk att MRSA kan komma tillbaka?

Ja, men det är ovanligt. Orsaken kan vara hudbesvär som exempelvis sår eller eksem. Även vid sjukvård av andra orsaker finns en liten ökad risk att MRSA-provet åter kan bli positivt. Vid kontakt med vården kan det därför vara värdefullt att berätta att du varit bärare av MRSA, för din egen skull.

Senast uppdaterad:
2016-05-03
Redaktör:

Peter Tuominen, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Christina Åhrén, läkare, specialist i infektionssjukdomar och klinisk mikrobiologi, Regionala Strama, Västra Götalandsregionen, Göteborg


Västra Götaland
Tillägg uppdaterade:
2016-05-03
Skribent:
Leif Dotevall, överläkare, bitr smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland.
Redaktör:
Vårdredaktionen Västra Götalandsregionen.