Operationer utomlands kan ge en otrevlig överraskning

Att kombinera planerad kirurgi med semester på ett exotiskt ställe kan verka bra men man vet aldrig vad man får med sig hem.

Varje år reser miljontals människor världen över till andra länder för att köpa sjukvård till låga priser, bra service och för att slippa vårdköer. Medicinsk turism är en miljardindustri i stark frammarsch. Men det kan finnas risker: antibiotikaresistenta bakterier, infektioner och svagt patientskydd.

Att köpa sjukvård utanför det land man bor, är en gigantisk miljardindustri som bara växer. Ett av de största länderna i branschen är Thailand. Andra stora länder är Indien, Singapore, Malaysia, Ungern och Grekland. Många som söker sig utomlands ser också en chans att kombinera semestervistelse eller släktbesök med en operation eller behandling. Idag har man som patient i många fall också rätt till ersättning för planerad vård i andra EU-länder

Den internationella sjukvården erbjuder bland annat: organtransplantationer, hjärtoperationer, höftledsoperationer, tandvård, plastikkirurgi och så vidare.
Inte minst lockelsen att få billig plastikkirurgi är stor.

Ökad infektionsrisk

Att söka sig utomlands kan ha sina nackdelar. Som patient är du sårbar. Man har ett nedsatt allmäntillstånd efter till exempel en operation samtidigt som du kanske befinner dig i en miljö med tropiska sjukdomar och en bakterieflora som vi svenskar inte alls är vana vid.
Då många länder har problem med svårbehandlade antibiotikaresistenta bakterier ökar risken i samband med sårinfektioner eller på grund av bristande hygienrutiner. Det är också vanligare med infektioner efter operation än i Sverige.

Undvik intensivvård

Antibiotikaresistenta tarm- och hudbakterier är vanligt förekommande i många länder.
– En av de mest allvarliga riskerna är om man hamnar inom intensivvården i vissa länder. Där finns en stor risk för att få med sig hem olika former av resistenta bakterier, säger Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare i Västra Götaland.
I värsta fall tar man med sig antibiotikaresistenta bakterier med sig hem till Sverige. En antibiotikabehandling av en infektion kan då försvåras eller till och med bli omöjlig att genomföra. Efter hemkomsten finns risk för smittspridning till den nära omgivningen. Behöver du läggas in på sjukhus finns det en risk att du smittar dina medpatienter.

Etiska och juridiska frågor

Det finns en del frågetecken förutom de rent medicinska med att söka vår i ett ekonomiskt underutvecklat land. Är det rätt att man som rik västerlänning ska gå före i sjukvårdsköer? Finns det en risk för illegal organhandel? Stjäl den lukrativa vården resurser från landets vanliga sjukvård?
Det finns också juridiska frågor: Vad händer om något går fel? Finns det patientförsäkring och vad täcker den?
Det är den enskilde patienten som har ett ansvar att kontrollera patientskyddet i det land man söker vård i.

Publicerad:
2014-10-10
Redaktör:

Jan Kallenberg, Vårdredaktionen Västra Götalandsregionen.

Manusunderlag:

Clinical Infectious Diseases, CID, 2013;57, 15 dec, Läkartidningen nr 35 2011. Antibiotika och antibiotikaresistens, FolkhälsomyndighetenVetenskap & Hälsa: Resistenta bakterier-smittad vid utlandsresan.  

Granskare:

Leif Dotevall, biträdande smittskyddsläkare, Smittskydd Västra Götaland, Västra Götalandsregionen.