Undersökning & behandling

Habilitering

Inom habiliteringsverksamheterna får du som har en funktionsnedsättning stöd och hjälp.

Innehåll - Habilitering

Visa innehåll som:
 • Behandling i grupp på Habiliteringen

  Du kan få stöd och behandling från Habiliteringen både enskilt eller i grupp. Vi ger också stöd till dina anhöriga och nätverk. För att delta i grupp ska du ha kontakt med Habiliteringen och ha behov av insatsen. Vilka insatser vi ger i grupp varierar och skiljer sig åt mellan våra mottagningar.

 • Öppna föreläsningar i Västmanland

  Habiliteringscentrum erbjuder föreläsningar för alla intresserade i mån av plats. Till vissa föreläsningar behöver du anmäla dig.

 • Habilitering i Västmanland

  Du som har en medfödd och bestående funktionsnedsättning eller har fått en funktionsnedsättning tidigt i livet kan få habilitering. Habilitering innebär stöd och behandling för att du ska kunna behålla och utveckla bästa möjliga funktionsförmåga. Målet med stödet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

 • Habilitering

  Habiliteringen finns till för dig som har en bestående funktionsnedsättning som är medfödd eller som har uppstått i tidig ålder.

Mer på 1177.se

Intellektuell funktionsnedsättning

Att ha en intellektuell funktionsnedsättning innebär att ha svårt att förstå och lära sig vissa saker. Det finns olika grader av intellektuell funktionsnedsättning. Bra rutiner och hjälpmedel kan göra vardagen lättare.

Barns och vårdnadshavares rättigheter i vården

Som vårdnadshavare ska du vara delaktig och ha inflytande över ditt barns vård. Men även barnet ska vara delaktigt i sin vård.

Till toppen av sidan