Habilitering

Behandling i grupp på Habiliteringen

Innehållet gäller Västmanland

Du kan få stöd och behandling från Habiliteringen både enskilt eller i grupp. Vi ger också stöd till dina anhöriga och nätverk. För att delta i grupp ska du ha kontakt med Habiliteringen och ha behov av insatsen. Vilka insatser vi ger i grupp varierar och skiljer sig åt mellan våra mottagningar.

Öppna föreläsningar

Varje termin erbjuder Habiliteringen öppna föreläsningar. Alla som är intresserad är välkomna. Till vissa föreläsningar behöver du anmäla dig. 

Grupper inom flera områden

Habiliteringen ger insatser i grupp inom flera områden. Vilka grupper vi ger kan variera och skilja sig åt mellan våra mottagningar. Kontakta ditt habiliteringsteam om du vill veta mer.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du vill veta mer om våra grupper. På Habilitering i Västmanland hittar du kontaktuppgifter.

Förstå diagnosen

Du får lära dig mer om diagnosen och hur den kan påverka dig och din familj. Vi pratar om vad som kan vara svårt och varför det är svårt. Du har möjlighet att utbyta erfarenheter med andra i samma situation. Du får även information om samhällets stöd.

  • För barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism och intellektuell funktionsnedsättning alternativt autism.
  • För föräldrar, syskon och närstående.

Hemliv

Du får öva på vardagsaktiviteter för att bli mer självständig och delaktig i ditt boende. Det kan handla om matlagning, ekonomi och hushållssysslor.

Du kan också få öva på att planera och organisera din tid och aktiviteter.

  • För ungdomar och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism och intellektuell funktionsnedsättning, autism alternativt rörelsenedsättning.

Kognition och kommunikation

Du får lära dig mer om kommunikationsutveckling och får strategier för att stimulera, utveckla och förbättra kommunikation, struktur och minnesstöd i vardagen.

Du får öva på olika metoder för alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. Det kan handla om tecken som stöd, bildstöd, rit- och skrivprat samt PECS. 

  • För anhöriga och nätverk till barn, ungdomar och vuxna som är i behov av alternativ och kompletterande kommunikation oavsett diagnos.

Motorik

Du får öva balans, koordination, styrka och kondition. Du får utveckla kroppsuppfattning, grov- och finmotorik. Vi ger tips på aktiviteter och övningar för att stimulera motorik.

För barn kan det till exempel handla om att genom lek träna på att hålla huvudet i magliggande, öka styrkan i krypstående eller träna på att självständigt sätta sig eller ställa sig upp.

För ungdomar och vuxna kan det handla om att styrketräna. 

  • För barn, ungdomar och vuxna med motoriska svårigheter eller försenad motorisk utveckling eller rörelsenedsättning oavsett diagnos.

Samhällets stöd

Du får information om stöd i vuxenlivet gällande boende och vardagsstöd samt studier, arbete och sysselsättning.

  • För ungdomar och vuxna oavsett diagnos.
  • För anhöriga.

 

Till toppen av sidan