Habilitering

Habilitering i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Du som har en medfödd och bestående funktionsnedsättning eller har fått en funktionsnedsättning tidigt i livet kan få habilitering. Habilitering innebär stöd och behandling för att du ska kunna behålla och utveckla bästa möjliga funktionsförmåga. Målet med stödet är att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Habilitering är insatser som ges för att skapa en förmåga hos personer som har en medfödd funktionsnedsättning eller som har fått en funktionsnedsättning tidigt i livet.

Rehabilitering är insatser som ges för att återskapa en förmåga som man tidigare haft. Rehabilitering ges till personer som har en funktionsnedsättning som uppkommit genom till exempel en olycka eller sjukdom i vuxen ålder.

Det är många vårdgivare som ger habilitering och rehabilitering.

Specialiserad habilitering

Habiliteringscentrum är en verksamhet inom Region Västmanland som ger specialiserad habilitering till barn, ungdomar och vuxna  med medfödda eller tidigt förvärvade bestående funktionsnedsättningar som:

  • autism
  • intellektuell funktionsnedsättning
  • rörelsenedsättning
  • synnedsättning

För att få specialiserad habilitering behöver du vara utredd och tillhöra Habiliteringscentrums målgrupper samt ha behov av samordnade insatser inom flera områden.

Vuxna med förvärvad hjärnskada av sådan allvarlighetsgrad att det ger kognitiv påverkan erbjuds stöd och behandling kring kommunikation och kognition.

Remiss eller egen vårdbegäran

Du behöver remiss för besök till Habiliteringen och Synenheten. Det vanligaste är ett din läkare skickar en remiss men du kan också själv göra en egenremiss, det kallas egen vårdbegäran.

Du kan göra en egen vårdbegäran på två sätt:

Logga in och använd e-tjänsterna:Habiliteringscentrum Västerås finns e-tjänsterna ”Egen vårdbegäran - Habiliteringscentrum” och ”Egen vårdbegäran – Synenheten”. Logga in och fyll i formuläret.

Fyll i och skriv ut en blankett: På sidan Egen vårdbegäran till Region Västmanland finns blankett för egen vårdbegäran för Habiliteringscentrum och Habiliteringscentrum Synenheten. Skicka med post till adressen som står längst ner på blanketten.

Till ansökan ska psykologutlåtande och läkarbedömning som bekräftar diagnosen bifogas.

Hitta Habiliteringens mottagningar

Vi har mottagning i Fagersta, Köping och Västerås. Alla mottagningar vänder sig till både barn och vuxna. Vilken mottagning du får insatser från beror på vilken kommun du bor i.

Fagersta

Habilitering för dig som bor i Fagersta, Skinnskatteberg, Norberg och Surahammars kommun.

Habiliteringen Fagersta

Köping

Habilitering för dig som bor i Köping, Kungsör, Arboga och Hallstahammars kommun.

Habiliteringen Köping

Västerås

Habilitering för dig som bor i Västerås och Sala kommun. I Västerås finns flera enheter. Vilken enhet du får insatser från i Västerås beror på din diagnos. 

Habiliteringen Västerås autism

Habiliteringen Västerås rörelsenedsättning

Habiliteringen Västerås intellektuell funktionsnedsättning

Synenheten

Synenheten ligger i Västerås, men vi arbetar i hela länet och tar även emot besök på Habiliteringen Fagersta och Habiliteringen Köping.

Habiliteringscentrum Synenheten

Bedömning och vårdplanering

När du kommer till Habiliteringen kan vi behöva göra en djupare bedömning av dina behov. Vi ger förslag på stöd och behandling och kommer tillsammans fram till vad som är viktigast att börja med. Dina behov kan ändra sig under olika perioder i livet.

Du får en planering för din habilitering, vilket stöd du ska få, av vem och när. Sedan följer vi upp och utvärderar stödet innan vi planerar hur vi fortsätter.

Inom Habiliteringen arbetar arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, kuratorer, logopeder, psykologer och specialpedagoger. Vem du träffar beror på dina aktuella behov utifrån din funktionsnedsättning. Din läkarkontakt har du hos annan vårdgivare, till exempel din vårdcentral eller Barn- och ungdomskliniken.

Stöd och behandling

Kunskap om funktionsnedsättningen

Att lära sig om sin funktionsnedsättning, vad som är svårt och varför det är svårt är viktigt för din habilitering. Din familj och närstående behöver också lära sig för att bättre förstå dig.

Habiliteringen hjälper dig att förstå hur du fungerar och vilka dina styrkor och svårigheter är. Du kan också få prata om hur det känns för dig att leva med funktionsnedsättningen och hur du mår.

En fungerande vardag

Du som har en funktionsnedsättning kan behöva stöd för att klara av vardagliga sysslor. Habiliteringen hjälper dig med struktur, rutiner och hjälpmedel som gör att vardagen fungerar bättre. Det kan handla om att kunna sköta sin personliga hygien, toalettbesök, sömn, klä på och av sig. Eller att sköta sitt hem och städa, tvätta, handla och laga mat.

Tillsammans hittar vi sätt och hjälpmedel som gör det lättare för dig att påbörja, genomföra och avsluta en uppgift. Vi hjälper dig med strategier för att planera och komma ihåg och ha koll på tiden.

Om man har en funktionsnedsättning behöver kroppen och hjärnan jobba hårdare för att göra vardagliga sysslor. Det gör att man snabbare blir trött och behöver mer återhämtning. Habiliteringen ger stöd kring hur man kan få sin energi att räcka till för att orka med de krav som ställs i vardagen och kunna hantera stressande situationer.

Kommunikation

Att kunna göra sig förstådd och kunna förstå andra är en förutsättning för samspel med andra och delaktighet i vardagslivet. För att stimulera och utveckla kommunikationsförmågan krävs att omgivningen både förstår hur du kommunicerar och kan anpassa sin egen kommunikation på rätt sätt. Därför är samarbetet med närstående viktigt.

Habiliteringen bedömer hur du förstår språk, talar och kommunicerar med andra. Efter bedömningen hjälper vi till att välja metoder och kommunikationssätt som fungerar. Vi provar ut, anpassar och tränar att använda kommunikationshjälpmedel. Målet kan vara att väcka lusten att kommunicera eller att utveckla en fungerande kommunikation med alternativa sätt att kommunicera.

Alternativ och kompletterande kommunikation innebär att man kompletterar eller ersätter brister i tal, språk eller kommunikation på olika sätt. Det kan handla om att använda bilder och tecken som stöd. Det finns också tekniska hjälpmedel som kan vara till hjälp för att uttrycka sig och samtala.

Socialt samspel och relationer

Funktionsnedsättningar påverkar ofta din förmåga att ta kontakt och umgås med andra. Svårigheter inom socialt samspel hänger ofta ihop med svårigheter inom kommunikation. Det kan vara svårt att läsa av sammanhanget, förstå och följa sociala regler och föreställa sig vad andra människor tänker.

Habiliteringen hjälper dig att bättre förstå hur andra fungerar och hur ditt beteende kan uppfattas av andra. Du får hjälp att hitta strategier för att ta kontakt och umgås med andra. Du kan också få öva på sociala färdigheter.

Samhällsstöd

Du som har en funktionsnedsättning kan ha rätt att ansöka om stödinsatser från samhället, till exempel ekonomiskt stöd, boende och vardagsstöd samt stöd vid studier och sysselsättning.

Habiliteringen kan berätta om vilket stöd du kan ansöka om utifrån dina behov och vart du ska vända dig. Vi kan även vara ett stöd i kontakten med till exempel andra vårdgivare, kommunens biståndshandläggare, socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Stöd till föräldrar och närstående

Att vara förälder eller närstående till ett barn eller vuxen med en funktionsnedsättning kan innebära en livsomställning. Du kan få stöd av Habiliteringen, det kan till exempel gälla dig som är förälder, syskon, partner, släkting. Stödet kan också ges till barn som har en förälder med funktionsnedsättning.

Du får lära dig om funktionsnedsättningen och hur det påverkar vardagen. Då kan du lättare hantera svåra situationer i vardagen och stötta barnet eller den vuxne.

Vi hjälper dig att bearbeta känslor och hitta förhållningssätt i vardagen för att du ska må bra. I grupp kan du få träffa andra föräldrar och närstående.

Rådgivning till personal

Habiliteringen kan ge rekommendationer och information om barnet eller den vuxnes funktionsnedsättning till personal inom förskola, skola, på boenden och arbetsplatser.

Det kan handla om kunskap hur personen fungerar, beteende och svårigheter. Vi ger råd om vilket bemötande och anpassningar som kan underlätta. Det är sedan ansvarig verksamhet som utför nödvändiga åtgärder.

Stöd om du har vissa funktionsnedsättningar

Motoriska svårigheter kan innebära att muskler och leder är påverkade. Det kan vara svårt att göra de rörelser man vill och kontrollera kraften i sina rörelser. Även uthållighet och balans påverkas. Orsaken kan bero på skador i hjärnan, nerverna eller muskeln.

Habiliteringen bedömer din motoriska förmåga, gör tester och hjälper dig att behålla och utveckla din rörelseförmåga. Du kan till exempel få träna att använda dina armar och händer på bästa sätt, bli bättre på att röra kroppen, förbättra sittställningen, stå eller förflytta dig. Vi provar ut hjälpmedel som underlättar. En del behöver träna för att ha mindre ont eller för att klara mer själva.

En del funktionsnedsättningar och sjukdomar påverkar andningen. Habiliteringen kan ge andningsgymnastik, råd om lägesändring i samarbete med andningsmottagning. Vi ger även rådgivning och utbildning till närstående om andning och andningsproblematik.

En funktionsnedsättning kan också skapa svårigheter att tugga, svälja, äta och dricka. Habiliteringen bedömer ät- och sväljförmågan och kan ge behandling i form av anpassningar och nutritionsbehandling som kosttillägg, berikningar samt sondnäring.

 

Till toppen av sidan