RYGG OCH NACKE

Spinal stenos

Spinal stenos betyder trång ryggrad. Sjukdomen beror ofta på att diskarna mellan kotorna har sjunkit ihop så att nerverna som finns i ryggraden har kommit i kläm. Då kan du få ont i benen och svårt att gå.

Spinal stenos är ovanligt om du är under 50. Besvären brukar komma först när du fyllt 60 år och kan variera med bättre och sämre perioder. För en del går besvären över av sig själv.

Symtom

Om du får spinal stenos kan du få följande symtom:

  • Ont i benen.
  • Domningar i benen.
  • Sämre muskelkraft i benen.

Det typiska är att det gör mest ont i benen när du står eller går. Det gör mindre ont om du böjer dig framåt och mer om du böjer dig bakåt. Du kan även få ont i ryggen.

När och var ska jag söka vård?

Kontakta en vårdcentral om du misstänker att du har spinal stenos.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.

Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in.

Behandling

Du kan få smärtstillande läkemedel och ibland hjälper det med fysioterapi.

Du kan behöva bli opererad om du har svåra besvär och behandlingen inte hjälper. En operation kan göra att du får mindre ont och kan röra dig lättare.

Fysisk aktivitet som till exempel att cykla är bra för de flesta och kan göra att du får mindre ont. Att gå med gåstöd och simma ryggsim fungerar också ofta bra.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet.

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan