Vård om du kommer från ett annat land

Vård för dig som flytt Ukraina

Innehållet gäller Västmanland

En guide till dig som flytt från kriget i Ukraina. Här hittar du allt du behöver veta om sjukvården eller tandvården i Västmanland.

Du blir kallad till en gratis hälsoundersökning

Vuxna och barn blir kallade till en hälsoundersökning som du inte behöver betala för. Tillsammans med kallelsen får du en bussbiljett. Du blir kallad på hälsoundersökningen så snart som möjligt efter att du har kommit till Sverige.

På hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan undersöker din hälsa, tar prover för att se om du har smittfarliga sjukdomar och informerar dig om hur vården fungerar. Det är för att du ska få den vård och behandling du behöver.

Barn och ungdomar

Barn och ungdomar får sjukvård och tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga som är bosatta i Västmanland.

Sjukvården är kostnadsfri för barn och ungdomar under 20 år. Tandvården är kostnadsfri för barn och ungdomar fram till sista december det år de fyller 23 år.

Mottagningar för barn upp till sex år

På vårdcentralen finns en särskild mottagning för barn upp till sex år som kallas barnavårdscentral, BVC. BVC erbjuder vaccinationer för friska barn mellan 0 och 6 år. Du kan kontakta BVC om du har frågor om ditt barns hälsa eller om ditt föräldraskap. Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig. När barnet börjar i skolan tar skolhälsovården över ansvaret för att följa upp barnets hälsa. Om ditt barn är sjuk kontaktar du vårdcentralen.

Vuxna

Som vuxen får du sjukvård och tandvård som läkaren eller tandläkaren bedömer att du inte kan vänta med, till ett subventionerat pris. Du får också mödrahälsovård utan kostnad.

Du kan också kontakta vården i andra ärenden, men då betalar du samma pris som alla andra som bor i Västmanland.

Mottagningar för kvinnor

På vårdcentralerna finns en barnmorskemottagning där kvinnor i åldrarna 15-70 år kan få hjälp med graviditetsövervakning, preventivmedel, föräldrastöd, råd vid abort, behandling vid smittfarliga sjukdomar och gynekologisk cellprovtagning.

Så kontaktar du vården

Kontakta din närmaste vårdcentral om du är sjuk eller har problem med hälsan. Vårdcentralen tar emot både vuxna och barn.

På en vårdcentral arbetar många olika yrkesgrupper så som läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, barnsjuksköterskor, kuratorer, psykologer och fysioterapeuter.

På en vårdcentral kan du få hjälp med:

 • akuta sjukdomar, skador och besvär
 • kroniska sjukdomar som diabetes
 • hjälp att lägga om sår 
 • recept
 • psykisk ohälsa
 • graviditetskontroll
 • vaccinationer

Boka tid på en vårdcentral

Det finns flera vårdcentraler i Västmanland och du väljer själv vilken vårdcentral du vill gå till. Vårdcentralen har öppet vardagar under dagtid. Du behöver alltid boka en tid innan ditt besök.

Vårdcentraler i Västmanland.

När du bokar tid kan du behöva numret på ditt UT-kort

När du bokar tid kan du behöva numret på ditt UT-kort

Bild på uppehållstillståndskort (UT-kort) där numret är markerat:

imagemapte.png

När du besöker vården eller tandvården behöver du ta med:

När du besöker vården eller tandvården behöver du ta med:

 • ID-kort, ID-handling från Skatteverket, uppehållstillståndskort (UT-kort), LMA-kort, kvitto på asylansökan eller pass som styrker din identitet.
 • Det här formuläret. Fyll i formuläret med dina uppgifter. Det gäller bara första gången du besöker vården och tandvården.

Prata med en sjuksköterska på telefon

När du ringer telefonnumret 1177 får du prata med en sjuksköterska. Sjuksköterskan kan svara på frågor, ge dig råd, bedöma om du behöver vård och hänvisa dig vidare. Du kan ringa till 1177 när som helst på dygnet. Personalen talar svenska och engelska.

 • Telefonnummer: 1177

Hitta vårdinformation på 1177.se

Du kan själv söka vårdinformation. Här på 1177.se finns information om sjukdomar, besvär, undersökningar och behandlingar. Den mesta informationen är på svenska men du hittar även information på andra språk: Other languages

Om du blir svårt sjuk eller allvarligt skadad

Om du plötsligt drabbas av en svår sjukdom eller skadar dig allvarligt i en olycka ska du åka till akutmottagningen på Västmanlands sjukhus. Akutmottagningen är öppen alla dagar dygnet runt.

 • Telefonnummer akuta nödsituationer: 112

Nödnumret 112 ska du bara använda vid akuta nödsituationer där det är fara för att någon ska dö.

Tandvård

Tandvård för barn och ungdomar

Fram till sista december det år du fyller 23 år har du rätt att få avgiftsfri tandvård. Du blir automatiskt kallad till Folktandvården för undersökning på den ort där du bor.

Tandvård för dig som är över 23 år

Det år du blir 24 år eller äldre betalar du själv för tandvården om den inte är akut. Akut tandvård finns för dig som behöver hjälp med infektioner i munnen, tandvärk och stora skador på tänderna. Ett akut tandläkarbesök kostar 50 kronor.

Boka tid för tandvård hos Folktandvården

För att få tandvård behöver du först boka en tid. Du väljer själv vilken klinik du vill gå till.

Folktandvårdens kliniker i Västmanland uppdelat på kommun. 

Privata tandläkare 

Sala:

 • Sala Tandläkarcenter
  Drottninggatan 11A
  73330 Sala
  0224-106 00

Västerås:

 • Tandläkare Ruaa Al-Ghabban
  Stora Gatan 18
  722 12 Västerås
  073-630 31 89
 • Fredrik Haddad
  Smedjegatan 8
  722 13 Västerås
  021-13 45 45

Om du behöver prata med någon

Vanliga reaktioner vid en svår händelse kan exempelvis vara sömnsvårigheter, ont i magen, huvudvärk eller spänningar. För att må bättre kan du prata med andra om hur du känner, motionera, sova och äta regelbundet.

Kontakta din närmaste vårdcentral om du eller någon i din familj har svårt att hantera sitt mående eller inte mår bättre efter 2–4 veckor.

Vid akuta psykiatriska besvär

Om du eller ditt barn mår mycket dåligt och behöver omedelbar hjälp ska du kontakta den psykiatriska akutmottagningen på Västerås sjukhus, ingång 29 för vuxna och ingång 24 för barn.

 • Barn- & ungdomspsykiatriska akutmottagning, telefonnummer: 021-17 57 46
  Öppet dygnet runt.
 • Vuxna - Psykiatriska akutmottagningen, telefonnummer: 021-17 37 15
  Öppet dygnet runt.

 

Om du är gravid

Är du gravid ska du kontakta barnmorskemottagningen på närmaste vårdcentral. Du får då mödrahälsovård och förlossningsvård precis som alla andra i Västmanland. Du får regelbundna kontroller hos barnmorska och vid behov kontakt med läkare. Du får även information inför förlossningen, vård under förlossningen och kontroller av dig och barnet efter förlossningen. Du kan också få rådgivning om preventivmedel. Den här vården behöver du inte betala någon avgift för.

Abort

Du som kvinna bestämmer själv enligt svensk lag om du ska göra abort eller inte. Om du vill ha rådgivning om abort ska du beställa tid på Kvinnokliniken. Rådgivningen är gratis.

 • Telefonnummer för att boka tid: 021-17 38 00
 • Telefonnummer för att avboka tid: 021-17 38 03

Om du behöver hjälpmedel

Har du en funktionsnedsättning och behöver hjälpmedel kontaktar du din närmaste vårdcentral för en bedömning. De flesta hjälpmedel kan du låna utan kostnad.

Rätt till tolk

Om du inte förstår svenska har du rätt att få hjälp av en språktolk när du besöker sjukvården eller tandvården. Det är gratis. Du eller ditt ombud ska säga till före besöket om du behöver tolk. Tolken kan vara med under besöket eller via telefon.

Så mycket kostar det för dig

Besök i sjukvården och tandvården

Barn och ungdomar får avgiftsfri sjukvård fram till dagen de fyller 20 år. Du som är 20 år eller äldre och har uppehållstillstånd betalar ordinarie pris för all vård. Du som är 20 år eller äldre och saknar uppehållstillstånd betalar ordinarie pris för vård som kan vänta.

Prislista för vård som inte kan vänta:

 • 25 kr för sjukvårdande behandling.
 • 50 kr för besök hos läkare.
 • 50 kr för akuta besök hos tandvården det året du blir 24 år eller äldre.
 • Om du inte kommer på ett bokat besök betalar du för vårdavgiften och en fakturaavgift. Boka av din tid i förväg om du inte kan komma.

 

Medicin

Om du får medicin utskriven kan du hämta ut den på vilket apotek du vill. Om du har fått recept på en medicin och visar upp ditt UT -kort när du hämtar medicinen betalar du högst 50 kronor. För receptfri medicin betalar du ordinarie pris.  

 

Rätt till ersättning

Du kan ansöka om ett särskilt bidrag hos Migrationsverket om du betalar mer än 400 kronor inom sex månader. Då får du ersättning för de kostnader som överstiger 400 kronor. Spara alla dina kvitton när du besöket sjukvården eller tandvården, även när du köper receptbelagd medicin och gör sjukresor.

 

Sjukresor

När du reser till och från vården eller tandvården kan du få ersättning för en del av dina resekostnader. Om du åker med buss eller tåg får du ersättning för hela ditt utlägg. Åker du i egen bil kan du få ersättning för en del av ditt utlägg. Du får ingen ersättning för taxi.

Sjukresa med taxi

Om du av hälsoskäl har svårt att ta dig till ditt vårdbesök kan du ha rätt till sjukresa med taxi. Beställning av sjukresa gör du via telefon:

 • Ring 021-473 00 00 senast vardagen före ditt besök för att boka sjukresa med taxi. Under samtalet får du veta om du har rätt till en sjukresa med taxi.

Pris för sjukresa med taxi:

 • 40 kr för dig som saknar uppehållstillstånd
 • 100 kr för dig som har fått uppehållstillstånd

Så gör du för att få ersättning för dina sjukresor med buss, tåg eller egen bil

Du får bara ersättning för belopp över 50 kr. Du kan samla flera kvitton för att komma upp i utbetalningsbeloppet. För resor med egen bil får du bara ersättning för den delen av enkelresan som överstiger 40 km.

Fyll i blanketten Ansökan om sjukreseersättning. Du hittar blanketten i någon av receptionerna på Västmanlands sjukhus eller på din vårdcentral. Du hittar också blanketten på 1177.se

 • Skicka in blanketten Ansökan om sjukreseersättning tillsammans med din biljett och kvittot på ditt besök i original till: 
  Region Västmanland
  Kollektivtrafikförvaltningen Sjukresor
  721 89 Västerås

Vid frågor om ersättning av sjukresekostnader

Ring 021-17 53 30 under vardagar eller skicka e-post till Kollektivtrafikförvaltningen. Skriv Sjukresor i ämnesraden: kollektivtrafikmyndigheten@regionvastmanland.se

Har du frågor eller funderingar kring övrig buss- och tågtrafik kan du kontakta VL:s kundservice på 0771-22 40 00 eller se www.vl.se

Kontaktcenter Region Västmanland

Till toppen av sidan