Om 1177

1177 direkt

Du kan söka vård digitalt genom 1177 direkt som finns i en del regioner. Du får en bedömning av dina symtom och besvär och kan sedan få chatta med vårdpersonal. Om det finns behov går det även att växla över till videosamtal.

Du kan söka vård genom 1177 direkt om tjänsten finns i din region. Välj din region.

Du får kontakt med vårdpersonal när tjänsten är bemannad. De patienter som har mest brådskande behov får alltid hjälp först.

Västmanland

Så fungerar 1177 direkt

Så här gör du för att använda 1177 direkt:
 • Logga in med e-legitimation.
 • Svara på frågor för att beskriva dina symtom och besvär. Du får sedan en rekommendation om hur bråttom det är och vad du bör göra.
 • Du får ett meddelande när det är din tur.
 • Du kan sedan till exempel få chatta med vårdpersonal, få en medicinsk bedömning eller en bokad tid på en mottagning om det behövs.

Du kan logga in i tjänsten igen för att se avslutade ärenden och läsa de råd du har fått.

Om det är bråttom

Om du blir sämre medan du väntar på att få kontakt med vårdpersonal kan du alltid ringa telefonnummer 1177 för att få sjukvårdsrådgivning. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Vem kan använda 1177 direkt?

1177 direkt finns i följande regioner:

 • Region Dalarna
 • Region Gotland
 • Region Jönköpings län
 • Region Kalmar län
 • Region Kronoberg
 • Region Skåne
 • Region Uppsala
 • Region Värmland
 • Region Västerbotten
 • Region Västernorrland
 • Region Västmanland 
 • Region Örebro län.

Du ska kontakta den vårdcentral där du är listad om dina besvär kräver regelbunden eller återkommande kontakt med vården.

Västmanland

Digital kontakt för barn 

I 1177 direkt Västmanland kan du som vårdnadshavare agera ombud för barn från 1 år till dagen barnet fyller 13 år. Från 13 år loggar barnet in själv med sin egen e-legitmiation.

Vem ska inte använda 1177 direkt?

Använd inte 1177 direkt vid följande:

 • Livshotande besvär.
 • För barn under 1 år.
 • Om du har svårigheter att läsa och förstå skriven text.

Vad kan jag få hjälp med?

Västmanland

Utöver att du kan söka vård för symtom och besvär kan du boka vissa vaccinationer, om- och avboka tider, kontakta ungdomsmottagningen, kontakta barnhälsovården eller ställa frågor om till exempel fakturor, vårdgaranti och receptförnyelse.

Du kan söka vård digitalt för vanliga symtom och besvär, som till exempel:

 • feber
 • ögonbesvär
 • urinvägsbesvär
 • hosta
 • ont i ryggen
 • utslag.

När kan jag använda 1177 direkt?

Du kan söka vård digitalt dygnet runt var du än befinner dig. Du får svar under din regions öppettider. Du får ett meddelande när det är din tur.
 

Ring telefonnummer 1177 om du blir sämre medan du väntar på svar. Ring 112 vid livshotande tillstånd.

Mer om 1177 direkt

Följande information kan vara bra att veta när du kontaktar vården och ska använda digitala vårdtjänster i din region.
 

Vad krävs för att använda 1177 direkt?

Du behöver ha ett svenskt personnummer och e-legitimation för att kunna använda tjänsten på din mobil, surfplatta eller dator.
 

Vad kostar det att använda tjänsten?

Västmanland

Det kostar inget att använda 1177 direkt i Västmanland.

Du blir informerad om vilka patientavgifter som gäller i din region. De flesta regioner har ungefär samma patientavgifter.
 
Avgiften ingår i det så kallade högkostnadsskyddet och räknas som ett vanligt vårdbesök.
 

Hur hanteras mina personuppgifter?

Västmanland

För att använda 1177 direkt Västmanland behöver Region Västmanland spara och behandling personuppgifter om dig, så som namn, personnummer och hälsouppgifter. Syftet med en sådan hantering är att kunna ge dig god vård. Vissa av dina uppgifter hämtar vi automatiskt från exempelvis befolkningsregistret, resterande uppgifter blir du ombedd att fylla i själv i 1177 direkt Västmanland.

Region Västmanland tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är enligt art. 6.1 under GDPR.

De personuppgifter Region Västmanland har om dig delas med de vårdgivare som ingår i tjänsten 1177 direkt Västmanland i enlighet med sammanhållen vård och omsorgsdokumentation. För att en vårdgivare i 1177 direkt Västmanland ska ta del av dina uppgifter från en annan vårdgivare krävs att du fyller i samtycke för det i tjänsten.

Region Västmanland kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer Region Västmanland aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

När du får vård via chatt eller videosamtal dokumenteras det alltid i regionens journalsystem på samma sätt som vid fysiska besök i vården. Dina personuppgifter finns redan sparade eftersom du har loggat in med e-legitimation.
 

Om du har skyddade personuppgifter bör du ringa 1177 på telefon eller kontakta din vårdcentral eller en jourmottagning, i stället för att använda 1177 direkt. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in i e-tjänsterna på 1177.se.

Läs mer om din journal, hur personuppgifter hanteras i vården och tystnadsplikt och sekretess.

Vart kan jag vända mig om jag har synpunkter?

Om du inte är nöjd med vården du har fått genom 1177 direkt kan du lämna synpunkter och få mer information.

1177 direkt från utlandet

Du kan nå 1177 direkt från utlandet och använda tjänsten om du har ett svenskt personnummer och e-legitimation.

Support - om du inte kan använda 1177 direkt

Västmanland

Kontakt vid synpunkter på vården

Du kan lämna synpunkter eller klagomål om du har varit med om något inom vården som du inte är nöjd med.

Skicka in ditt ärende


Kontakt vid tekniska problem eller synpunkter på tjänsten

Har du problem med 1177 direkt Västmanland kan du mejla eller ringa in din felanmälan. För att använda 1177 direkt Västmanland kräver det att du har e-legitimation. Har du inte det når du din vårdcentral genom att ringa till dom.

E-post: 1177kontakt@regionvastmanland.se 
Telefon: 021-481 87 50

Om du har tekniska problem kan du kontakta support när du har loggat in i 1177 direkt.

Mer på 1177.se

Patientlagen

Patientlagen är en lag som har tagits fram för dig som är patient. I lagen beskrivs bland annat vilken information du ska få om din vård.

Vårdgaranti

Vårdgarantin anger hur länge du som längst ska behöva vänta på att få kontakt med vården. Den anger också hur länge du som längst ska behöva vänta på att få den vård som du behöver.

Till toppen av sidan