Läs din journal

Läs din journal via nätet

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information i din journal genom att logga in. Hur mycket information du kan läsa beror på i vilken region du har fått vård.

En person som sitter vid ett bord intill ett fönster och tittar på sin mobiltelefon.
Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation.

Varje gång du söker eller får vård skrivs information i vårdens journalsystem. Det kan till exempel vara information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

Logga in med e-legitimation för att läsa vad som står i din journal via nätet.

Västmanland

Du som har fått vård i Region Västmanland

I journalen kan du läsa följande information:
 • Journalanteckningar skrivna från och med 1 april 2015.
 • Remissvar på din undersökning från röntgen och fysiologen från och med 31 oktober 2016.
 • Svar på övriga remisser från och med 4 december 2019.
 • Provsvar från klinisk kemi från och med 21 november 2017.
 • Diagnoser i en sammanställd lista från och med 2 maj 2018.
 • Journalinformation från ungdomsmottagningar samt barn- och vuxenpsykiatri från och med 2 september 2019.
 • Loggar 12 månader tillbaka där du kan se vilken hälso- och sjukvårdpersonal som har jobbat med din journal.
 • Ditt barns journalinformation fram till dess att barnet är 13 år.
 • Vårdkontakter, från och med 20 april 2022.
 • Läkemedelslista, från och med 11 maj 2022.
Om du saknar några uppgifter i din journal via nätet kan du beställa en kopia på din journal och få den skickad till din folkbokföringsadress. I den finns alla dina journaluppgifter. 

På grund av tekniska begränsningar kan kan du inte läsa antecknignar i den digitala journalen från följande vårdenheter:

 • Mödravården
 • Folktandvården
 • Barnahus
 • Rättspsykiatrin


Journalinformationen för 13-16-åringar är stängd för vårdnadshavare

Vårdnadshavare till barn i ålder 13-16 år kan inte läsa barnets journal. Endast vid undantag kan speciella tillstånd ges. Du kan som vårdnadshavere inte heller se loggar från Barn- och ungdomspsykiatrin.

Vad gäller i min region?

Klicka på regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter den region som du har valt.

Olika information från olika regioner i inloggat läge

Hur mycket information du kan läsa när du loggar in varierar mellan olika regioner. Det varierar också mellan olika mottagningar. 

Journalen är på svenska

Den dator, surfplatta eller mobiltelefon som du loggar in med behöver ha svenska som inställt språk. Annars finns risk att din journal översätts fel.

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan läsa i din journal via nätet hämtas automatiskt från vårdens olika journalsystem varje gång du loggar in i din journal.

Det är inte säkert att du kan läsa information direkt efter ditt besök på mottagningen. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har skrivits in. Kontakta mottagningen om du saknar något som du förväntar dig att se.

I de flesta regioner kan du också läsa information som sjuksköterskor skriver in i din journal när du ringer 1177.

Informationen i min journal stämmer inte

Kontakta den mottagning som har skrivit informationen, om du tycker att den inte stämmer. Läs mer i texten Din journal

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Du som är 16 år eller äldre och har ett svenskt personnummer kan läsa information i din journal via nätet. Det kan också din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.

Du som är 13 – 15 år

Du som är 13 – 15 år kan i vissa fall läsa din journal via nätet. Kontakta den mottagning där du har fått vård för att få hjälp.

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du kan läsa barnets journal via nätet om barnet är yngre än 13 år. Du måste vara registrerad som barnets vårdnadshavare hos Skatteverket.

Logga först in i din egen journal. Klicka sedan på ditt barns namn under rubriken Växla journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom att logga in på 1177.

Tillgång till journalen efter barnet fyllt 13 år

Ibland kan du behöva läsa barnets journal på en särskild mottagning efter att barnet har fyllt 13 år. Kontakta mottagningen det gäller.

Det är verksamhetschefen eller en annan utsedd person som tar beslut om du får läsa barnets journal via nätet. Barnets vilja ska respekteras vid beslutet.

Västmanland

Undantag för barnets bästa

Ett barn har rätt till sin egen integritet och därför kan du inte logga in och läsa barnets journal när hen fyllt 13 år. 

Om barnet insjuknar kan undantag göras om det bedöms vara för barnets bästa. I ett sådant fall kan du som vårdnadshavare få läsa barnets journal via nätet under sjukdomsperioden. 

Ansök om att läsa ett barns journal i undantagsfall

För att ansöka om att få läsa barnets journal på nätet efter att barnet har fyllt 13 år fyller du i en blankett och lämnar in den till vårdcentralen eller mottagningen där barnet får vård.  

Ansökan tillgång till äldre barns journal via nätet.pdf

 

Hur gör jag för att min journal inte ska synas på nätet?

Du kan stänga av möjligheten för dig själv att läsa din journal via nätet. Det kallas att försegla journalen.

Logga in i journalen. Klicka på rubriken Inställningar för Journalen. Följ sedan instruktionen för att försegla din journal. Då loggas du ut och kan inte längre läsa din journal via nätet.

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla information som en särskild mottagning har skrivit i din journal. Då visas inte den informationen från just den mottagningen när du läser din journal via nätet.

Kontakta mottagningen det gäller om du vill försegla delar av din journal.

Bryta försegling

Du kan avsluta förseglingen så att din journal visas via nätet igen. Kontakta mottagningen det gäller för att få hjälp.

Västmanland

Så här förseglar du din journal

Du kan försegla din journal både genom att logga in i e-tjänsten eller genom att fylla i och skicka in en blankett. 

Logga in och försegla din journal

Det enklaste sättet att försegla journalen via nätet är att logga in i journalen och klicka på Alternativ. När du har förseglat din journal kan du inte läsa din journal via nätet mer.

Försegla din journal med en blankett

Om du vill ha hjälp med förseglingen eller om du vill försegla delar av din journal fyller du i en blankett och skickar in den med post eller lämnar in den på din vårdcentral, mottagning eller i receptionen på Regionhuset i Västerås.

Försegla journalen på nätet.pdf

Bryta försegling av din journal via nätet

Om du vill läsa din journal via nätet igen efter att du har förseglat den ska du fylla i blanketten nedan och lämna den personligen i receptionen i Regionhuset i Västerås, på din vårdcentral eller mottagning. Du behöver kunna legitimera dig.

Ta bort försegling av journalen på nätet.pdf

Vad innebär det att spärra journalen?

Du kan spärra information som en mottagning har skrivit i din journal. Det betyder att den informationen bara syns för personalen på just den mottagningen. Personal inom andra delar av vården kan inte läsa den spärrade informationen.

Du måste själv berätta vad som är nödvändigt för personalen att veta om dig om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till den spärrade informationen.

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har fått vård. Då kan du få hjälp att få din journalinformation på papper.

Sök efter mottagningen för att hitta kontaktuppgifter.

Västmanland

Logga in och beställ en kopia på din journal

Om du vill beställa en kopia på din journal i Region Västmanland kan du göra det genom att logga in i e-tjänsterna.  

Logga in och beställ en kopia på din journal

Du kan också ringa eller skriva ett brev till Regionarkivet i Västmanland för att beställa en kopia av din journal. Kopian skickas med brev till din folkbokföringsadress. 

Kontaktuppgifter till Regionarkivet

Medicinska frågor

Kontakta den mottagning som har skrivit in information i din journal om du har frågor.

Mer på 1177.se

Så loggar du in på 1177.se

För att logga in på 1177.se behöver du ha en e-legitimation, antingen BankID eller Freja+.

Support och tekniska krav för e-tjänsterna

Här kan du läsa mer tekniska krav och hur du gör om du får problem när du är inloggad på 1177.se.

Din journal

När du söker och får vård dokumenteras det i en journal. Det görs framför allt för att din vård ska bli så bra och säker som möjligt.

Till toppen av sidan