SKADOR PÅ HÄNDER OCH FÖTTER

Handledsbrott

Om du bryter handleden är det oftast underarmens strålben som bryts, alldeles ovanför handleden, så kallad radiusfraktur. Det andra benet i underarmen, armbågsbenet, förblir oftast oskadat. Att handleden bryts kan vara mer eller mindre allvarligt. Det kan vara allt från en liten spricka i strålbenet till att det blir en krosskada, eller att handledens båda ben går av.

Handledsbrott är vanligast hos äldre som ramlar och tar emot sig med handen, men förekommer också bland unga idrottare som till exempel snowboardåkare och skateboardåkare. Hos barn kan skadan uppkomma om de till exempel faller från en stege eller ett träd.

Symtom

Om du har brutit handleden går det ofta ganska bra att röra på fingrarna, medan rörelser i handleden gör mycket ont. Handleden är svullen och du har ont.

Besvären kan variera mycket beroende på hur stor skadan är. Ibland kan ett handledsbrott bara innebära en spricka i strålbenet och man kan tro att det bara rör sig om en stukning. Den här typen av handledsbrott kan läka bra utan behandling.

När och var ska jag söka vård?

Du ska omedelbart vända dig till närmaste vårdcentral eller sjukhus om handleden är svullen och du har mycket ont efter att ha ramlat och tagit emot dig med handen. Det är viktigt att du får handleden undersökt för att se om den är bruten.

Ju förr skadan behandlas, desto bättre. Men om skadan uppstår mitt i natten eller långt från sjukhus kan du vänta några timmar med att söka vård utan risk.

Ring telefonnummer 1177 om du vill ha sjukvårdsrådgivning. Då kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård.  

Undersökningar

Handleden undersöks på två olika sätt. Först gör läkaren en undersökning och bedömer svullnad, smärta och ömhet samt fingrarnas rörlighet, känsel och blodcirkulation.

Sedan görs en röntgenundersökning av handleden för att fastställa skadan och den felställning som finns.

Behandling

Behandlingen av ett handledsbrott styrs av hur felställt brottet är.

Om det bara är en spricka finns ju ingen felställning, eller så är felställningen obetydlig. För det mesta räcker det då med att du får en gipsskena för att ge brottet och leden en viss stadga och lindra smärtan under någon vecka.

Gips har en bättre smärtstillande effekt än bara en elastisk binda. Inom två till fyra veckor brukar sådana godartade handledsbrott vara läkta och handleden är snart som vanligt igen.

Oftast måste underarmen gipsas

För det mesta finns en tydlig felställning i skelettet. Då måste benbrottet läggas tillrätta. Det sker efter det att läkaren antingen bedövat hela armen eller sprutat in lokalbedövning kring handleden för att lindra smärtan. Benbrottet läggs tillrätta genom att armen dras ut och brottet trycks på plats. Det hålls sedan på plats med en gipsskena över underarmen och handen. Men fingrarna är fria och ska kunna röras. Handleden röntgas sedan igen, med gipset på, för att kontrollera att det brutna benet ligger i ett bra läge.

Det räcker ofta med fyra veckors gipsbehandling för att skadan ska ha hunnit stabiliseras. Läget i brottet kontrolleras under den tid som handleden är gipsad. Det finns nämligen en risk att läget försämras, trots gipsbehandlingen. För det mesta röntgas och kontrolleras den brutna handleden ungefär tio dagar efter skadan.

Det är viktigt att hålla handen högt under den första veckan och att röra på fingrar, armbåge och axel. Då minskar risken för svullnad och stelhet. Det är bra att använda armen och handen till lättare alldagliga sysslor. Men du bör undvika tyngre belastning som att bära matkassar och lyfta stekpannor under ett par veckor.

Ibland krävs operation

När du har en svårare felställning räcker inte gipsbehandling. Då måste någon form av operation göras. Det finns flera olika sätt att operera handledsbrott. Ett sätt är att läkaren lägger brottet tillrätta och sedan sätter tunna metallpinnar inne i benet för att hålla kvar benbitarna i läge. Sedan kompletteras denna så kallade fixation med en gipsskena under vanligtvis fyra veckor.

En annan metod är att läkaren fixerar brottet med en yttre ram på utsidan av huden, så kallad extern fixation. Det innebär att två gängade pinnar skruvas in i strålbenet ovanför brottet och att två andra pinnar skruvas fast i handen. De två paren av pinnar förbinds sedan med metallstag som sitter utanpå huden och som låses fast. Fördelen med denna teknik är att själva brottet inte behöver öppnas, att du slipper gips och att benfragmenten fixeras stadigare. Nackdelen är att den yttre ramen är otymplig och kan vara praktiskt besvärande. Den yttre ramen brukar för det mesta få sitta kvar i fyra till sex veckor. Om du har en svårare skada kan den behöva sitta ännu längre.

En operationsmetod som används mer ofta är att läkaren fixerar brottet med en metallplatta som sätts närmast benet, under mjukdelarna och huden. Operationsärret blir vanligen på handledens undersida. Metallplattan, som är liten och tunn, fixerar brottet med hjälp av skruvar som sätts på ömse sidor av brottet. Plattan lämnas nästan alltid kvar efter att benet har läkt.

Vid en del särskilt splittrade och svåra brott används ibland en kombination av de metoder som beskrivits ovan.

Det är mycket viktigt du håller armen och handen högt under de första veckorna, oavsett hur brottet har behandlats. Du ska också röra på fingrarna, armbågen och axeln flera gånger per dag för att minska den svullnad och stelhet som alltid följer. Om du inte gör det riskerar du att få långvariga problem med stelhet och smärta, även efter att brottet är läkt och gipset eller den externa fixationen är borttagen.

Efter läkning kommer träning

När handleden är läker bra och brottet är stabilt tas gipset, metallpinnarna eller den yttre ramen bort. Då är handen ofta mycket stel och det gör ont att röra handleden. Ofta är den fortfarande svullen. I det läget måste du rörelseträna den skadade handleden och det är viktigt att du tränar alla de rörelser som handleden har normalt. Svullnaden ska arbetas bort och styrkan måste tränas.

Du får som regel tränings- och förhållningsinstruktioner. Vid behov kan du få hjälp med detta av en arbetsterapeut eller en fysioterapeut, som även kallas sjukgymnast. Det kan också vara en bra idé att prata med en arbetsterapeut om du känner att du behöver hjälp i vardagen. Ibland kan det vara bra att använda ett elastiskt handledsstöd.

Du bör träna regelbundet under ganska lång tid. Det mesta av träningen kan du klara på egen hand. I allmänhet tar det flera månader innan handleden känns som vanligt igen. Det som stannar kvar längst är en svaghetskänsla i handen, men den förbättras alltid med tiden.

Kontakta läkare om besvären finns kvar

Du bör kontakta en läkare om det gör ont eller om du är stel i handleden, eller om fingrarna inte fungerar som de ska även flera månader efter att brottet har läkt.

Du kan till exempel få behandling i form av träning och stödjande bandage. Du kan ibland också bli opererad om benets ställning ska korrigeras, en nerv avlastas, senfunktionen återställas eller ett ledband lagas.

Vad händer i kroppen?

När man bryter handleden bryts den nedre änden av strålbenet, radius, i underarmen, någon centimeter ovanför handleden. I underarmen finns också armbågsbenet, ulna, men det förblir oftast oskadat.

Brott på handleden är det vanligaste benbrottet som behandlas inom sjukvården. Varje år bryter närmare 25 000 svenskar handleden. Oftast bryter man handleden när man ramlar och tar emot sig med utsträckt hand samtidigt som nedersta delen av strålbenet, radius, bryts av någon centimeter ovanför handleden.

I underarmen finns också armbågsbenet, ulna, men det förblir ofta oskadat.

Skadan är särskilt vanlig vid halt väglag, speciellt vid ishalka under vintern. Handledsbrott, distal radiusfraktur, uppkommer för det mesta vid fall utomhus, medan exempelvis brott på lårbenshalsen oftast uppstår när man ramlar inomhus.

Handledsbrott förekommer i alla åldrar och vid många typer av fall och olyckor men det är ojämförligt vanligast hos äldre personer som faller. Yngre människor kan också bryta handleden, till exempel när de idrottar, särskilt i samband med fartsporter som skridsko-, snowboard-, skateboard- eller inlinesåkning. Brottet kan uppkomma även hos yngre vid fall från till exempel stegar och träd.

Handledsbrott kan se sinsemellan helt olika ut och termen inbegriper i själva verket många olika typer av skador, alltifrån en lättbehandlad enkel spricka till en komplicerad krosskada i handleden. Det kan också inkludera olika typer av ledbandsskador. De olika typerna kräver olika slags behandling.

Äldre bryter oftare handleden

Handledsbrott är vanligast bland människor som har skörare skelett. Kanske är det därför oftast äldre som bryter handleden.

Det är också vanligt att människor med sämre balans bryter sin handled. Handledsbrott uppstår i regel när man tappar balansen och tar emot sig med handen. Om man har en sämre förmåga att stoppa fallet med handen kan man istället ramla handlöst på höften och få ett benbrott där istället. Så kan det vara med väldigt gamla människor.

Hur kan jag förebygga handledsbrott?

Du kan delvis förebygga handledsbrott. Du kan försöka minska risken för att halka omkull vintertid genom att till exempel använda skor eller broddar som är gjorda för att få bättre fotfäste vid halka. En käpp med halkskydd kan öka säkerheten om du har dålig balans. Det finns också särskilda handledsskydd som du kan köpa i sportaffärer. De anses i vissa fall kunna minska risken för handledsbrott, till exempel om man åker skridskor eller inlines.

Motion och bra kost kan ge starkare skelett

Du kan också försöka förebygga benbrott genom att hålla ditt skelett starkt genom hela livet. Om du motionerar regelbundet lägger du en god grund för ett bra skelett. Rökning kan leda till försämrad benstomme, liksom dåliga matvanor och alkoholism.

Uppbyggnaden av skelettet kräver bland annat kalcium och D-vitamin. En normal kost som innehåller grönsaker och mjölkprodukter ger tillräckligt med kalcium. D-vitamin bildas naturligt i huden när man är ute i dagsljus.

Genom att röra på sig och använda benen bygger barn upp skelettet. Om du är äldre kan du förbättra din muskelfunktion och balans genom att röra på dig en stund varje dag, till exempel med en promenad eller någon annan fysisk aktivitet. Rökning och hög alkoholkonsumtion ökar däremot risken för skörare skelett.

Läkemedel kan hjälpa ibland

Om det finns tecken på att du lider av benskörhet, särskilt om du är kvinna och har passerat klimakteriet kan fortsatt utredning med bentäthetsmätning vara motiverad. Benskörhet drabbar hela skelettet och utredningen kan ligga till grund för bland annat en läkemedelsbehandling som förebygger en försämring.

En del kan få bestående besvär

Handledsbrottet innebär inte bara att strålbenet går av utan också att delar av benet trasas sönder. Därför kan handleden se lite krokig ut trots att brottet är läkt. En handled som fortfarande är krokig efter det att brottet läkt behöver inte ge några större besvär.

En del människor kan få lättare eller svårare bestående besvär efter ett handledsbrott. En felställning som finns kvar kan bidra till att det gör ont och känns stelt. Oftast handlar det om benbrott som varit särskilt felställda eller splittrade från början och som gått in i själva leden. En av de stora nerverna till handen kan få en tryckskada med domningar och smärta som följd. Även skador på senorna, framför allt till tummen, kan uppstå efter ett handledsbrott.

Till toppen av sidan