Skador på armar och ben

Ledbandsskada knä

Innehållet gäller Västmanland

Den vanligaste orsaken till skada på något av sidoledbanden är vridning alternativt sidoböjning i knät. Vanligast är att det uppkommer i samband med idrottsaktivitet såsom fotboll eller skidåkning men kan också uppstå i samband med ett fall. Den stora majoriteten av skador på sidoligament läker och blir bra med hjälp av träning via fysioterapeut.

Illustration av korsbanden i knät.

Knäleden består av skelett, brosk, menisker, ledband. På insidan och utsidan av knäleden sitter stabiliserande ledband. Ledbandet på insidan stabiliserar knät från att vika sig inåt och ledbandet på utsidan stabiliserar knät från att vika sig utåt.

Symtom

När sidoledbandet är skadat kan det göra mycket ont i knät. Smärtan kommer ofta direkt efter traumat. Smärtan brukar bli kraftigare av belastning. Om det är en omfattande skada på ligamentet kan instabilitet upplevas vid vardagsaktiviteter och fysisk ansträngning.

När och var ska jag söka vård?

Vid misstanke om ledbandsskada och instabilitetsbesvär hos dig med hög aktivitetsnivå kan du vara i behov av att träffa fysioterapeut eller läkare på ortopedkliniken. För att komma i kontakt med ortopedkliniken kan du ta kontakt med din vårdcentral för att få en remiss eller själv skriva en egen vårdbegäran.

Kontakta din vårdcentral om du misstänker att du skadat korsbandet och har besvär. Måga mottagningar kan du kontakta genom att logga in. 

Om det är bråttom

Kontakta genast din vårdcentral eller jourmottagningen om du får väldigt ont, har svårt att gå eller om knät svullnar kraftigt. Om det är stängt får du söka vård på akutmottagningen. 

Behandling

Det är vanligt att behöva använda kryckor och ta smärtstillande läkemedel i början efter skadan. Du ska belasta på benet. Träning med hjälp av fysioterapeut är den viktigaste behandlingen för att funktionen ska återställas.

Vid en omfattande skada med stor instabilitet kan du behöva ett knäskydd de första sex veckorna. Med hjälp av anpassad träning tillsammans med fysioterapeut kan du träna upp knät så att det fungerar bra igen. De flesta blir bra med träning inom sex månader men tid varierar beroende på hur omfattande skadan är.
De allra flesta blir bra utan behov av operation.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan