Tobak

Skydda barn mot tobaksrök

Innehållet gäller Västmanland

Den som är i närheten av personer som röker får i sig de giftiga ämnen som finns i röken. Det kallas passiv rökning. Precis som att röka själv är passiv rökning farligt eftersom att röken innehåller många skadliga och cancerframkallande ämnen.

Västmanland

Filmen är gjord av Region Sörmland.

Barn är särskilt känsliga, även under fostertiden. Om du som är gravid utsätts för passiv rökning, ökar risken att barnet får allergi och astma.

Ett spädbarn som blir utsatt för passiv rökning löper större risk att drabbas av plötslig spädbarnsdöd. Barn i rökiga miljöer har också större risk att få besvär i luftvägarna, öroninflammation och lungsjukdomar.

Röken från vattenpipa är lika skadlig som annan tobaksrök. En helt rökfri miljö är det bästa för hälsan.

Minska risken för passiv rökning:

  • Rök inte nära barn och andra människor.
  • Byt kläder. Rökens skadliga ämnen fastnar i tyget.

Du som ammar

Om du fortsätter att röka under amningen kommer barnet att få i sig de giftiga ämnena genom bröstmjölken. Det rekommenderas ändå att du fortsätter amma eftersom amningens positiva hälsoeffekter för barnet är stora.

Kostnadsfri hjälp när du vill sluta röka eller snusa

Tobak innehåller många skadliga ämnen som innebär risker för dig och ditt barn. Det är aldrig för sent att sluta röka eller snusa. Så fort du slutar med tobak minskar riskerna för dig och ditt barn.

Här kan du få hjälp

Din chans att lyckas ökar när du får stöd och hjälp!

 

Till toppen av sidan