Psykisk hälsa

Att söka stöd och hjälp

Här finns information om olika former av stöd du kan få. Det finns också kontaktuppgifter till olika patient- och närståendeföreningar.

Innehåll - Att söka stöd och hjälp

Visa innehåll som:
 • Söka vård för psykiska besvär

  Det finns många sätt att få hjälp om du mår dåligt psykiskt. Ofta räcker det med råd och stöd. Ibland behövs hjälp från vården. Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner.

 • Att vara ung och må dåligt i Västmanland

  Mår du dåligt? Eller mår ditt barn dåligt? Det finns olika anledningar till att man inte mår bra. Du som är barn eller ungdom kan få hjälp och stöd i olika situationer. Det kan till exempel vara vid bråk i familjen eller vid problem med alkohol och droger.

 • Familjerådgivning

  Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Alla kommuner erbjuder samtal hos familjerådgivningen.

 • Hitta en psykolog eller psykoterapeut

  Du kan söka psykoterapi via sjukvården i din region, eller söka en psykolog eller psykoterapeut privat. Kostnaden varierar.

 • KBT via nätet

  KBT är en form av terapi som kan hjälpa vid exempelvis sömnsvårigheter, depression, stress och ångest. Det går att få KBT via nätet. Då kan du ta del av behandlingen var och när det passar dig.

 • Patientföreningar och närståendeföreningar

  Här finns en lista över föreningar och organisationer som erbjuder olika form av stöd. Det spelar ingen roll var du bor i landet. Du behöver inte heller vara medlem för att ta kontakt.

 • Psykoterapi och psykologisk behandling

  Psykoterapi eller annan psykologisk behandling innebär ofta samtalsbehandling, antingen ensam eller ihop med andra. Ibland kan du få terapi som internetbehandling.

 • Råd och stöd på mejl, chatt och telefon

  Många föreningar och organisationer erbjuder råd och stöd på nätet och telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill.

 • Psykisk ohälsa - så söker du vård i Västmanland

  Information om vart du kan vända dig vid psykisk ohälsa.

 • Stödgrupp för dig som anhörig i Västmanland

  Är du anhörig till patient i vuxenpsykiatrin? Under våren 2024 har du möjlighet att delta i en stödgrupp med andra i liknande situation.

Mer på 1177

Självkänsla

Självkänslan påverkar hur du mår psykiskt. En stark självkänsla kan göra det lättare att hantera stress och komma överens med andra. En stark självkänsla innebär att du är nöjd med dig själv och känner att du är värdefull. Det går att träna upp sin självkänsla.

Till toppen av sidan