ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Familjerådgivning

Alla kan få problem i sin relation. Då kan det vara bra att prata med någon utomstående. Alla kommuner erbjuder parsamtal hos familjerådgivningen.

Vilket problemet än är, är det viktigt att prata om det. I parsamtal får ni hjälp att sätta ord på det som kan vara svårt att prata om. Det kan hjälpa en att förstå både sig själv och sin partner bättre. Allt stöd är frivilligt. 

Vad kan jag få hjälp med?

Det finns många olika orsaker till att gå i familjerådgivning, några exempel är:

  • Ni har problem med att prata med varandra på ett sådant sätt att båda känner sig förstådda och lyssnade på.
  • Ni har varit med om en kris som påverkat relationen.
  • Ni har svårt att samarbeta.
  • Ni har tappat förtroendet för varandra.
  • Ni har problem med närhet, intimitet och det sexuella samlivet.
  • Ni upplever att konflikterna överväger det som fungerar bra i er relation.
  • Ni har svårt att samtala om och samarbeta runt barnen.

Ni väljer själva om och vart ni vill gå för att få hjälp.

Sök hjälp tidigt

Familjerådgivning leder oftast till förändringar och bestående resultat. Men ju längre ni väntar med att söka hjälp desto svårare blir det att reda ut problem. Därför är det bra att söka hjälp så tidigt som möjligt.

Kommunens familjerådgivning

Kommunen är skyldig att erbjuda familjerådgivning för den som behöver det. Familjerådgivningens uppgift är att hjälpa par som har problem i sin relation. Även vuxna syskon, eller föräldrar och vuxna barn som har svårt att prata med varandra kan komma till familjerådgivningen för rådgivande samtal.

Annat stöd och hjälp från kommunen

Förutom familjerådgivning erbjuder kommunerna även andra typer av hjälp och stöd. Om ni har barn och funderar att separera har ni rätt till så kallade samarbetssamtal. I dessa samtal får ni prata om sådant som har med vårdnaden av barnen att göra, till exempel umgänge och nya vardagsrutiner. Vissa kommuner har så kallade familjecentraler där föräldrar kan få stöd och råd. Ni kan kontakta kommunen för att få information om vilken hjälp som finns

Hur många samtal får jag gå på?

Det varierar från kommun till kommun hur många samtal som ingår. De flesta kommuner erbjuder tre till fem samtal och fler om ni behöver det. Målet med samtalen är att ni ska lära er att prata om problem på ett bra sätt. Då har ni bättre förutsättningar att komma vidare själva när samtalen är över. Det gäller både om ni vill fortsätta leva tillsammans eller bestämmer er för att separera.

Sträng sekretess

Om ni kontaktar familjerådgivningen ska ni kunna känna er trygga. Det råder en särskilt sträng sekretess, en så kallad absolut sekretess. Det betyder att det ni pratar om under samtalen förs inte vidare. Om det däremot kommer fram att barn utsätts för brott, som psykisk eller fysisk misshandel, bevittnar våld eller utsätts för sexuella övergrepp ska familjerådgivaren anmäla detta.

Ni har rätt att vara anonyma och det förs inga journaler.

Vad kostar det?

Kostnaden för samtalen hos familjerådgivningen varierar från kommun till kommun. Det kan vara gratis i vissa kommuner och kosta upp till 500 kronor per samtal i andra kommuner.

Vad har familjerådgivaren för utbildning?

Familjerådgivare som arbetar i eller i samarbete med en kommun har en beteendevetenskaplig utbildning så som socionom, psykolog eller liknande. De allra flesta kommunerna ställer dessutom krav på att rådgivaren ska ha vidareutbildning i psykoterapi, familjeterapi och sexologi. Många är även legitimerade psykoterapeuter. Familjerådgivare kan också bli auktoriserade av Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare.

Andra som erbjuder familjerådgivning

Ni kan också få samtalsbehandling hos privatpraktiserande terapeuter eller från Svenska kyrkan.

Privat rådgivning

Par, familjer och enskilda som behöver stöd kan också kontakta privata psykologer och psykoterapeuter. Det finns mottagningar och rådgivare som är specialiserade på till exempel parrelationer eller sex- och samlevnad. 

Svenska kyrkan

Många församlingar inom Svenska kyrkan erbjuder familjerådgivning. Det spelar ingen roll vilken religiös tillhörighet ni har. Ni kan kontakta er församling för mer information om kyrkans familjerådgivning. Kostnaden varierar från gratis till upp till fyrahundra kronor per samtal.

Om det inte känns bra med familjerådgivningen

Oavsett vilken familjerådgivning ni väljer att vända er till är det viktigt att ni känner förtroende för den ni pratar med. Ni har alltid rätt att avsluta kontakten om rådgivaren eller sättet att jobba på inte passar er. 

Till toppen av sidan