Att söka stöd och hjälp

Psykisk ohälsa - så söker du vård i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Alla mår dåligt ibland, både barn, unga och vuxna. Det finns olika typer av hjälp att få beroende på vilka besvär du har. Här hittar du information om vart du kan vända dig vid psykisk ohälsa.

Du kan alltid ringa 1177 för att få rådgivning på telefon.  

Psykiatrisk vård för vuxna

Lättare psykiska besvär

Vid lättare psykiska besvär som till exempel sömnsvårigheter, stress, oro, nedstämdhet eller sorgereaktioner vänder du dig i första hand till din vårdcentral för hjälp.

På vårdcentralen kan du få stöd eller behandling. Det kan exempelvis vara rådgivning, samtalsstöd, psykologisk behandling eller behandling med läkemedel. 

Du kan också bli rekommenderad annat stöd eller få en remiss till en psykiatrisk mottagning.  

Svårare psykiska besvär

Vid svårare psykiska besvär som svår depression, ångest, tvångstankar eller psykotiska upplevelser kontaktar du i första hand vuxenpsykiatrin.

Du kan göra en egen vårdbegäran genom att logga in i e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett. Din vårdcentral kan också skriva en remiss.

Akuta psykiska besvär

Du kan få hjälp hos Psykiatriska akutmottagningen om du mår mycket dåligt och behöver akut hjälp. Ingen remiss behövs. Vuxenpsykiatriska akutmottagningen har öppet dygnet runt och ligger på Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 29, men vänder sig till alla som bor i Västmanland. Telefon: 021- 17 37 15.

Psykiatrisk vård för barn och unga

Lättare psykiska besvär

0-6 år

Om du är orolig att ditt barn mår dåligt eller har frågor kring barnets utveckling kontaktar du i första hand din barnavårdscentral, BVC. Det kan till exempel handla om utvecklingsproblem (språk och tal, kommunikation, motorik), beteendeproblem (trotsreaktioner), känslorelaterade problem (oro, nedstämdhet, rädslor, utbrott, negativ självbild), problem i samspel med andra och problem med mat eller sömn.

Om du som förälder upplever dåligt mående eller problem i samband med ditt föräldraskap kan du också få stöd på BVC. Det kan handla om oro, ångest, stress, nedstämdhet, osäkerhet som är kopplat till föräldrarollen eller nedstämdhet och depression i samband med att du får barn. Du kan även få stöd om du upplever problem i förälder-barn-relationen: svårigheter att förstå ditt barns reaktioner, konfliktfylld relation, samspelssvårigheter eller tillfälliga kriser/förändrad livssituation som starkt påverkar föräldraskapet.

BVC ger stöd från att barnet är nyfödd tills hen börjar i förskoleklass. På BVC finns tillgång till en barnhälsovårdspsykolog och barnläkare. Om det behövs kan ni bli remitterade till barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.

6-18 år

Vid lättare psykiska besvär som till exempel nedstämdhet, stress, problem kring mat/ätande, rädslor/fobier, tvång, relation- och beteendeproblem kontaktar du i första hand Barn- och ungdomshälsan (BU-hälsan). Barn- och ungdomshälsan finns på flera orter i länet; BU-hälsan Västerås, BU-hälsan Fagersta, BU-hälsan Köping. De som arbetar på BU-hälsan är kurator och psykolog.

Om barnets problem är skolrelaterat kontaktar du i första hand skolans elevhälsa. Om det behövs kan även elevhälsan remittera till BU-hälsan. De som arbetar i elevhälsan är skolsköterska, skolläkare, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog.

Unga, från 13 år upp till 23-25 år, kan kontakta ungdomsmottagningen vid lättare psykiska problem.

Svårare psykiska besvär 0-18 år

Vid svårare psykiska besvär som depression, ångest, tvångstankar, ätstörning, beteendestörningar eller traumatiska upplevelser kontaktar du i första hand barn- och ungdomspsykiatrin, BUP Start. Du kan också vända dig till BUP Start om barnet har stora svårigheter att hantera känslor och relationer till andra eller har stora svårigheter att fokusera och koncentrera sig eller om du misstänker adhd eller autism.

Du kan göra en egen vårdbegäran genom att logga in i e-tjänsterna eller skicka in en pappersblankett. Din vårdcentral eller skolhälsovården kan också skriva en remiss.

Film om BUP Start

Akuta psykiska besvär

Du kan få hjälp hos BUP akutmottagning för akuta allvarliga psykiska besvär. Ingen remiss behövs. BUP akutmottagning har öppet dygnet runt och ligger på Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 29, men vänder sig till barn och ungdomar i hela länet. Telefon: 021-17 57 46

Fler som ger stöd

Familjecentrum

Till kommunens familjecentrum kan man som förälder vända sig för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd om man behöver det.

Socialtjänsten

Socialtjänsten i kommunen kan ge stöd till personer och familjer med problem. Det kan handla om att man behandlas illa, inte kan ta hand om sig själv, blir slagen eller inte har pengar för att överleva. Av socialtjänsten kan du också få råd om du är orolig över att någon annan inte mår bra.

Telefonjourer och hjälplinjer

Det finns många olika föreningar och organisationer som erbjuder råd och stöd på nätet och på telefon. Det kostar ingenting och du behöver inte berätta vem du är, om du inte vill. Här hittar du stödlinjer och telefonjourer som du kan kontakta.

Stödgrupper och organisationer

Patient- och stödföreningar kan ge dig information och hjälpa dig att få kontakt med andra i en liknande situation.

Till toppen av sidan