ATT SÖKA STÖD OCH HJÄLP

Söka psykiatrisk vård i Västmanland

Innehållet gäller Västmanland

Lättare psykiska problem

Vid lättare psykiska problem som till exempel sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner vänder du dig i första hand till din vårdcentral för hjälp. Din läkare kan sedan remittera dig vidare till psykiatrin om det behövs.

Du kan alltid ringa 1177 för att få rådgivning på telefon.

Om du är ung

Om du är ung, upp till 20-23 år (varierar beroende på var du bor), kan du vända dig till din ungdomsmottagning.

Om du går i skolan kan du också vända dig till elevhälsan.

Barn- och ungdomshälsan tar emot barn och unga mellan 6 och 18 år som inte mår bra. Barn- och ungdomshälsan finns på flera orter i länet, och du får kontakt med dem genom din vårdcentral.

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem kan man vända sig direkt till den psykiatriska vården. Man kan själv beställa tid på mottagningen eller komma dit med hjälp av remiss.

Hitta psykiatrisk mottagning

Om du är ung

Om man är under 18 år vänder man sig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) på sitt sjukhus. BUP har mottagningar i Fagersta, Köping, Sala och Västerås.

Akuta psykiska problem

Om du är osäker på vart du ska vända dig för akuta psykiska problem, kan du kontakta din vårdcentral eller ringa 1177 som kan hänvisa dig vidare.

Om man mår mycket dåligt och behöver omedelbar hjälp ska man kontakta en psykiatrisk akutmottagning.

Om man är över 18 år vänder man sig till en psykiatrisk akutmottagning eller öppenvårdsmottagning. Under dagtid vänder man sig i första hand till sin närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning. Psykiatrisk akutmottagning finns vid Psykiatricentrum i Västerås.

Om du är ung

Är man under 18 år vänder man sig till Barn- och ungdomspsykiatriska akutmottagningen i Västerås (dygnet runt).

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling. Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning. Om du behöver hjälpmedel ska du få information om vad som finns och hur du får det.

Du kan få en fast vårdkontakt

Har du kontakt med många olika personer inom vården kan du få en fast vårdkontakt. Det är en person som bland annat hjälper till med att samordna din vård.

Barn ska ha möjlighet att vara delaktiga

Det finns ingen åldersgräns för när ett barn kan ha inflytande över sin vård. Barnets möjlighet att vara delaktig hänger ihop med barnets mognad.

Ju äldre barnet är desto viktigare är det att hen får vara delaktig i sin vård. För att kunna vara aktiva i vården och ta beslut är det viktigt att du som vuxen och barnet förstår den information ni får av vårdpersonalen.

Till toppen av sidan