Telefonnummer:

021-17 40 30

Telefontider:

 • Mån-Fre08:00 - 16:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 17:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Västerås
Vägbeskrivning:
Ingång 19, infart Tråddragargatan. Du kan ta buss nummer 1, den stannar på Adelsögatan utanför ingång 27. Du kan också ta servicelinje 12. Om du kommer med bil är infarten från Tråddragargatan. Du kan parkera mot avgift vid ingången till vårdcentralen.
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, Ingång 19, 721 89 Västerås
 • Nedanstående information kommer från Vårdvalsenheten och är framtagen i syfte att ge medborgarna ett bra underlag för val av vårdcentral. Samtliga vårdcentraler i Västmanland har likvärdig information på sina sidor. Informationen ses över och uppdateras två gånger per år.

  På Hemdal vårdcentral fanns, 1 april 2019, 11 623 st personer listade. Genomsnittet i Region Västmanland är 8 000 listade/vårdcentral.

  På Hemdals vårdcentral finns det 5,9 heltidstjänster bemannade av distriktssköterskor samt 5,75 heltidstjänster bemannade av läkare, specialister i allmänmedicin. Därutöver finns även 2 st läkare knutna till vårdcentralen som är under utbildning för att bli specialister i allmänmedicin, sk ST-läkare.

  På vårdcentralen finns även BVC-sköterska, barnmorska, mödra- och barnhälsovårdspsykolog, kurator, leg psykoterapeut, arbetsterapeut och fysioterapeut. På vårdcentralen finns också sjuksköterskor specialiserade inom astma/KOL, diabetes, inkontinens, äldrevård, barn och hälsa.

  Vårdcentralen kan erbjuda:

  • Livsstilsmottagning
  • Rökavvänjning
  • Artrosskola
  • Grupputbidlning diabetes
  • Multimodala team

  Det finns parkeringsplatser (betalparkering) i direkt anslutning till vårdcentralen.

  Verksamhetschef är Eva Lundqvist

   

 • Dietisten arbetar med kostbehandling vid olika tillstånd som till exempel ohälsosamma matvanor, diabetes, övervikt, höga blodfetter, högt blodtryck, undernäring, sväljsvårigheter, allergier, intoleranser och olika mag-/tarmbesvär.

  Du är även välkommen till grupputbildningar:
  - För dig som har högt blodtryck, höga blodfetter, övervikt och behöver ändra dina matvanor.
  - För dig med prediabetes, nydebuterad diabetes samt om du har diabetes och vill förnya dina kunskaper.

   

 • Seniormottagning ska underlätta för dig som är 75 år och äldre att komma i kontakt med vår vårdcentral.

  Vår målsättning är också att du ska få träffa samma personal vid dina besök och att du ska vara trygg med att vi finns lättillgänglig för dig.

  Du eller din anhörig som upplever att hälsan börjar svikta och har behov av en sköterska som fast vårdkontakt kan kontakta seniormottagningen.

  Vi erbjuder dig:
  - Hälsokontroll och samtal med fokus på hälsofaktorer, risk för ohälsa, förebyggande av fall och läkemedelsanvändning.
  - Vägledning och information om var du kan vända dig i vård och omsorg.
  - Stöd, råd och hjälp till dina anhöriga.

  Med särskild mottagning samlar vi kompetens i ett team och skapar ett tryggt omhändertagande för våra äldre patienter. Ett omhändertagande som ser till helheten. Du får hjälp med att boka tid för din årliga läkemedelsgenomgång hos din läkare och vid behov kontakt med arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist eller kurator.

  Seniormottagningen samverkar också med kommunen.

  Som patient eller anhörig kan du ringa distriktssköterskan för att komma till Seniormottagningen. Hon bedömer vem patienten behöver träffa och bokar tid för det, eller erbjuder till ett hälsosamtal för att få en djupare förståelse för patientens hela livssituation först.

  Distriktssköterska Lucia Janzi
  021-17 47 67, mellan 8-9 vardagar

   

 • På Hälsocenter kan du få stöd att förändra dina vanor och förbättra din hälsa. Vi erbjuder hjälp och stöd inom kost, motion, stress, sömn och tobak. Du kan träffa oss i enskilda samtal eller delta i en grupp, beroende på vad som passar dig bäst. Länk till information

Välkommen till Hemdal vårdcentral.


Hos oss finns familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral, mödravårdscentral/barnmorskemottagning och rehabiliteringsverksamhet (fysioterapeuter/sjukgymnaster, arbetsterapeut och kurator) under samma tak. Vi kan även erbjuda bokad tid till en dietist för kostrådgivning.


Vi erbjuder en trygg och väl fungerade vårdcentral, där alla professioner är samlade under ett tak. Förutom sjukvård så erbjuder vi hälsoförebyggande råd och egenvårdsråd.


Vi erbjuder stöd vid övervikt, motionsråd, recept på fysisk aktivitet. Vi erbjuder även rådgivning för att sluta röka och stresshantering.


All provtagning på vårt laboratorium sker via tidsbokning.


För att boka tid ring 021-17 40 30 (call-back).


Behöver du boka, omboka eller avboka din tid? Gör det när det passar dig genom att logga in i e-tjänsterna.

Verksamhetschef Eva Lundqvist

eva.lundqvist@regionvastmanland.se

Information till patienter

Du får endast röka på anvisade platser.

Remisskrav

Du behöver ingen remiss för besök hos oss.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region