Habiliteringscentrum Köping

Västmanlands sjukhus Köping, Köping

Telefonnummer:

0221-263 55

Telefontider:

 • Mån-Fre07:30 - 12:00
 • Mån-Fre13:00 - 16:00

Öppettider:

 • Mån-Fre08:00 - 12:00
 • Mån-Fre13:00 - 16:00

Fler tider och telefonnummer

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Köping, Köping
Vägbeskrivning:
Ingång 2, plan 5. Följ E18 och sväng av vid skyltning mot Sjukhus. Vid sjukhuset, använd ingång 2, tag hissen till plan 5.
Län, kommun:
Västmanlands län, Köping
Postadress:
Västmanlands sjukhus Köping, 731 81 Köping
Webbplats:
http://1177.se/habilitering-koping
 • Vi hjälper dig att förstå vad som är svårt och varför det är svårt. Du får möjlighet att bearbeta dina känslor för att må bra.

  Vi ger stöd och behandling för att du ska kunna behålla eller utveckla din förmåga. Det kan handla om att:

  • klara dagliga sysslor, sköta din hälsa och hygien, ditt boende och din sysselsättning
  • förflytta dig
  • berätta eller visa vad du vill
  • förstå din omgivning
  • ta kontakt och umgås med andra människor

  Vi ger dig och din familj information om vilket stöd ni kan få från samhället och hjälper till i kontakten med myndigheter.

 • Vi ger stöd och utbildning för att:

  • du ska förstå svårigheterna och hur det påverkar er i familjen
  • du ska kunna stödja personens utveckling
  • stärka familjen och dig som förälder/anhörig
  • bearbeta känslor
 • Vi som arbetar inom Habiliteringscentrum har kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Vi arbetar i team som består av flera olika yrkesgrupper. Du kommer att träffa en och ibland fler personer från teamet. Vilka du träffar beror på dina aktuella behov.

  På Habiliteringscentrum Köping arbetar:

  • Arbetsterapeut
  • Dietist
  • Kurator
  • Logoped
  • Psykolog
  • Fysioterapeut/sjukgymnast
  • Specialpedagog
 • Kartläggning av behov
  Tillsammans går vi igenom vilka behov som är aktuella för dig. Ibland behöver vi träffa dig flera gånger för att kartlägga dina behov och gå igenom hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du vill ändra på.

  Gemensam planering
  Vi kommer tillsammans med dig fram till vad som är viktigast just nu. Vi ger förslag på hur vi kan hjälpa dig utifrån dina behov.

  Stöd och behandling
  Du kan få stöd och behandling både enskilt eller i grupp. Vi kan träffas både på vår mottagning eller på annan plats, till exempel i ditt hem.

  Uppföljning
  Vi följer upp och utvärderar stödet och behandlingen. Tillsammans bestämmer vi hur vi går vidare. Behöver du inte mer hjälp just nu kontaktar du oss då du behöver hjälp. Ditt behov av stöd kan se olika ut olika perioder i livet.

 • Vi erbjuder grupper och utbildningar till barn, ungdomar och vuxna som får insatser från oss samt till anhöriga och nätverk.

  Vi har grupper och utbildningar inom flera områden:

  • Förstå diagnosen
  • Hemliv
  • Hälsa och välbefinnande
  • Kognition och kommunikation
  • Motorik
  • Relationer
  • Samhällets stöd

   

  Kontakta ditt team om du har frågor om grupper och utbildningar. 

Habiliteringscentrum erbjuder stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning, autism eller medfödda, omfattande och bestående rörelsenedsättningar. Till vuxna med förvärvad hjärnskada erbjuds stöd kring kommunikation och kognition. Habiliteringscentrums synenhet erbjuder stöd och behandling till personer med omfattande och bestående synnedsättning.


Stödet är till för att underlätta vardagen och främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga.


Habiliteringscentrum har mottagning i Fagersta, Köping och Västerås. Vilken mottagning du får insatser ifrån beror på vilken kommun du bor i.


Habiliteringscentrum Köping ger stöd och behandling till dig som bor i Köping, Kungsör, Arboga och Hallstahammars kommun.

Information till patienter

Remisskrav

Du behöver remiss för besök hos oss. Det vanligaste är att din läkare skickar en remiss till oss. Du kan också själv ansöka, det kallas egen vårdbegäran. Du kan göra en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller skicka in en pappersblankett som du hittar under Läs mer. Till ansökan ska läkarbedömning och psykologutlåtande bifogas.

Driftsform

Driftsform: Landsting/Region