Habilitering

Behandling i grupp på Habiliteringen

Innehållet gäller Västmanland

Du kan få stöd och behandling från Habiliteringen både enskilt eller i grupp. Vi ger också stöd till dina anhöriga och nätverk. För att delta i grupp ska du ha kontakt med Habiliteringen och ha behov av insatsen. Vilka insatser vi ger i grupp kan variera och skilja sig åt mellan våra mottagningar. Kontakta ditt habiliteringsteam för att komma överens om vad ditt behov är.

Till toppen av sidan