Habiliteringen Västerås autism, Habiliteringscentrum Västmanland

Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20, Västerås

Visa på kartaVägbeskrivning

Telefonnummer
Telefontider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag07.30–11.00
Måndag13.00–15.00
Tisdag07.30–11.00
Tisdag13.00–15.00
Onsdag07.30–11.00
Onsdag13.00–15.00
Torsdag07.30–11.00
Torsdag13.00–15.00
Fredag07.30–11.00
Fredag13.00–15.00
LördagStängt
SöndagStängt
Sjukresebeställning
Växeltelefon

Öppettider
DagÖppettiderKommentarer
Måndag08.00–16.00
Tisdag08.00–16.00
Onsdag08.00–16.00
Torsdag08.00–16.00
Fredag08.00–16.00
LördagStängt
SöndagStängt

Besöksadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, ingång 20, Västerås
Län, kommun:
Västmanlands län, Västerås
Postadress:
Västmanlands sjukhus Västerås, 721 89 Västerås
Webbplats:
http://www.1177.se/vastmanland/habilitering-autism

Vägbeskrivning

Hitta hit:

Habiliteringen Västerås autism hör till Habiliteringscentrum, ingång 20. Det är ett gult tegelhus. Du kan åka buss linje 1, röd linje, och gå av vid hållplats Adelsögatan, cirka 400 meter från vår entré. Flexlinjen stannar utanför ingång 20.

Om du kommer med bil är infarten från Cedergatan eller Adelsögatan. Patienter med bokade besök kan parkera utanför vår entré. Övriga besökare kan parkera på någon av besöksparkeringarna som finns på sjukhusområdet.

Publicerad: 2022-01-28

Vill du få din kallelse till besök på Habiliteringen digitalt istället för på papper? Skaffa en digital brevlåda.

De här brevlådorna kan du välja mellan:

 • Digimail
 • Eboks
 • Kivra
 • Min Myndighetspost

Med en digital brevlåda får du kallelsen snabbt, säkert och miljövänligt.

Publicerad: 2021-08-31

Om du missar din tid, ombokar eller avbokar senare än klockan 08:30 samma dag som din bokade tid får du betala patientavgift och en uteblivandeavgift. Det gäller också för besök som skulle ha varit avgiftsfritt eller om du har ett frikort.

Så ombokar eller avbokar du din tid:

 • Ring mottagningen, telefon 021-17 48 00. Du kan lämna ett röstmeddelande som vi lyssnar av om du ringer när vi har stängt.
 • Logga in på 1177.se och använd e-tjänsten "Av/omboka tid"

Publicerad: 2024-01-30

På grund av ombyggnationer och snö på sjukhusområdet är det svårare att hitta parkeringsplatser just nu. Kom gärna 30-40 minuter före din bokade tid för att parkera och hitta till din mottagning. Om möjligt, välj gärna ett annat färdsätt än bil eller få skjuts av en anhörig. Tack för ditt tålamod

Entré ingång 20, Habiliteringscentrum Västerås.

Habiliteringen Västerås autism ger stöd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med autism samt autism med intellektuell funktionsnedsättning som bor i Västerås och Sala kommun.


Vuxna med förvärvad hjärnskada av sådan allvarlighetsgrad att det ger kognitiv påverkan erbjuds stöd och behandling kring kommunikation och kognition.


Stödet är till för att underlätta vardagen och främja utvecklingen av bästa möjliga funktionsförmåga.

Driftsform

Driftsform: Region

 • Vi hjälper dig att förstå vad som är svårt och varför det är svårt. Du får möjlighet att bearbeta dina känslor för att må bra.

  Vi ger stöd och behandling för att du ska kunna behålla eller utveckla din förmåga. Det kan handla om att:

  • klara dagliga sysslor, sköta din hälsa och hygien, ditt boende och din sysselsättning
  • förflytta dig
  • berätta eller visa vad du vill
  • förstå din omgivning
  • ta kontakt och umgås med andra människor

  Vi ger dig och din familj information om vilket stöd ni kan få från samhället och hjälper till i kontakten med myndigheter.

 • Vi ger stöd och utbildning för att:

  • du ska förstå svårigheterna och hur det påverkar er i familjen
  • du ska kunna stödja personens utveckling
  • stärka familjen och dig som förälder/anhörig
  • bearbeta känslor
 • Vi som arbetar på Habiliteringen har kunskap om hur det är att leva med stora funktionsnedsättningar. Vi arbetar i team som består av flera olika yrkesgrupper. Vem du träffar beror på dina aktuella behov utifrån din funktionsnedsättning.

  Hos oss arbetar:

  • Arbetsterapeut
  • Dietist
  • Fysioterapeut
  • Kurator
  • Logoped
  • Psykolog
  • Specialpedagog

  Din läkarkontakt har du hos annan vårdgivare, till exempel vårdcentralen, Barnkliniken.

 • Kartläggning av behov
  Tillsammans går vi igenom vilka behov som är aktuella för dig. Ibland behöver vi träffa dig flera gånger för att kartlägga dina behov och gå igenom hur din vardag ser ut, vad som fungerar bra och vad du vill ändra på.

  Gemensam planering
  Vi kommer tillsammans med dig fram till vad som är viktigast just nu. Vi ger förslag på hur vi kan hjälpa dig utifrån dina behov.

  Stöd och behandling
  Du kan få stöd och behandling både enskilt eller i grupp. Vi kan träffas både på vår mottagning eller på annan plats, till exempel i ditt hem.

  Uppföljning
  Vi följer upp och utvärderar stödet och behandlingen. Tillsammans bestämmer vi hur vi går vidare. Behöver du inte mer hjälp just nu kontaktar du oss då du behöver hjälp. Ditt behov av stöd kan se olika ut olika perioder i livet.

 • Vi erbjuder grupper och utbildningar till barn, ungdomar och vuxna som får insatser från oss samt till anhöriga och nätverk.

  Vi har grupper och utbildningar inom flera områden:

  • Förstå diagnosen 
  • Hemliv
  • Hälsa och välbefinnande
  • Kognition och kommunikation
  • Motorik
  • Relationer
  • Samhällets stöd

   

  Kontakta ditt team om du har frågor om grupper och utbildningar.

 • För att anmäla sig och delta i våra grupper ska barnet vara mellan 7-17 år, ha autism utan intellektuell funktionsnedsättning och vara beviljad insatser från Habiliteringen. Om du vill anmäla dig eller få mer information om en grupp, till exempel startdatum och tider, använd e-tjänsten "Kontakta mig" eller ring mottagningen.

  För föräldrar och närstående

  • Digital utbildning "Autismutbildning för föräldrar": Anmäl att du vill starta via e-tjänsten "Anmälan till autismutbildning för föräldrar".
   Du får kunskap om barnets diagnos och beteenden, generella förhållningssätt och strategier som kan underlätta vardagen. Vi ser gärna att du som förälder går denna utbildning innan annat stöd ges för att få en grundkunskap om autism. 

  • Digital föreläsning "Introduktion till autism": 1 tillfälle á 2 timmar, genomförs 2 gånger per termin. 
   För närstående och personal som har anknytning till barnet. Du får kunskap om autism och konsekvenser i vardagen. 
   Kräver inga förkunskaper. Uppge 309 vid anmälan.

  • Föreläsning: Samhällets stöd, vänner & fritid. 1 tillfälle á 3 timmar, genomförs 2 gånger per termin. 
   Du får kunskap om samhällets stöd från staten, kommunen och regionen. Vi ger också information om fritidsaktiviteter och hur du stöttar någon med autism i det sociala livet.
   Kräver inga förkunskaper. Uppge 202 vid anmälan.

  • Problemskapande beteende:4 tillfällen á 2 timmar, genomförs 1 gång per termin. 
   För föräldrar som har barn med problemskapande beteende. Du får förståelse kring varför starka reaktioner och utbrott uppstår samt tips på strategier och bemötande.
   Kräver att du genomfört "Autismutbildning för föräldrar". Uppge 207 vid anmälan.

  • Att mötas i samtal och kommunikation: 4 tillfällen á 2 timmar, genomförs 1 gång/termin. 
   För föräldrar och nätverk till barn, 9–17 år. Du får förståelse för hur kommunikation vid autism fungerar, prova nya samtalstekniker och förhållningssätt samt kunskap om din egen roll i kommunikationssituationen. 
   Kräver att du genomfört "Autismutbildning för föräldrar". Uppge 231 vid anmälan.

  • Vardag i familjen: Föräldrar till barn, 7–17 år, gruppen delas upp i 7–13 år respektive 14–17 år. 8 tillfällen á 1,5 timme.
   Vi utgår från de glädjeämnen och svårigheter som ni möter i vardagen med era barn. Tillsammans pratar vi om strategier och förhållningssätt och delar med oss av våra erfarenheter och tips. 
   Kräver att du genomfört "Autismutbildning för föräldrar". Uppge 272 för Västerås och 273 för Sala vid anmälan.

  • Syskongrupp: För barn, 9–13 år, som har ett syskon med funktionsnedsättning. 4 tillfällen á 1,5 timme, genomförs 1gång/termin. 
   Du får lära dig mer om ditt syskons autismdiagnos, du får träffa andra barn och unga som också har ett syskon med autism samt att vi gör aktiviteter tillsammans.
   Kräver inga förkunskaper. Uppge 236 vid anmälan.

   

  För barn och ungdomar

  • Barngrupp: för barn som går i mellanstadiet, 8–9 år, 1 tillfälle á 1,5 timme, genomförs 2 ggr/termin. 
   Där du får träffa andra barn med samma diagnos och lära dig mer om Habiliteringen och om autism. Kräver inga förkunskaper. Uppge 189 vid anmälan.

  • Barngrupp 10-13 år och Ungdomsgrupp 14-17 år: 5 tillfällen á 1,5 timme, genomförs 1 gång/termin. 
   Du får lära dig om autism. Vi kommer att prata om sinnen, kompisrelationer och ge tips på hur du kan hantera din vardag. 
   Kräver inga förkunskaper. Uppe 123 för barngrupp och 112 för Ungdomsgrupp vid anmälan.

  • KONTAKT - social färdighetsträning i grupp: För ungdomar, 8–19 år. gruppen delas upp i ålder utifrån anmält intresse. 12 eller 16 tillfällen á 1,5 timme, genomförs 1 gång per termin. 
   Du får utveckla din förmåga att ta kontakt med andra, förstå och följa sociala regler, uppfatta verbala och ickeverbala signaler, lösa problem och ha strategier för att hantera svåra situationer och vara medvetenhet om dig själv och andra.
   Kräver inga förkunskaper. Uppge 196 vid anmälan.

Remisskrav

Du behöver remiss för besök hos oss. Det vanligaste är att din läkare skickar en remiss till oss. Du kan också själv ansöka, det kallas egen vårdbegäran. Du kan göra en egen vårdbegäran via 1177 Vårdguidens e-tjänster eller skicka in en pappersblankett som du hittar under Läs mer. Till ansökan ska läkarbedömning och psykologutlåtande bifogas.

Till toppen av sidan