OLIKA SÄTT ATT FÖDA BARN

Snabb förlossning

För en del går förlossningen väldigt snabbt. Du kanske inte ens hinner till sjukhuset, utan föder hemma eller i en bil på väg till förlossningsavdelningen. Det är ovanligt att förlossningar går så snabbt. Det brukar oftast gå bra om det händer, men det kan vara omskakande.

Det finns ingen särskild definition på vad som menas med en snabb förlossning. I den här texten avser vi förlossningar som går så snabbt att du inte hinner till förlossningsavdelningen. Eller där det går så snabbt att du inte hinner med att arbeta med dina värkar eller ha kontroll över situationen.

Ring telefonnummer 112 eller en förlossningsavdelning om du eller någon i din närhet föder barn och barnet är på väg att komma.

Så vet du om barnet är på väg att komma

En förlossning brukar bestå av olika faser. Här kan du läsa mer om förlossningens faser.

När barnet är på väg att komma brukar det kännas som att du vill trycka på och krysta. Det kan kännas som om du är bajsnödig när det kommer en värk. Då dröjer det inte så länge tills barnet kommer.

När och var ska jag söka vård?

Ring telefonnummer 112 om du tror att barnet snart är på väg att födas. Sjukvården skickar en ambulans till dig om det behövs. Du kan också få hjälp över telefonen av en barnmorska medan du väntar på ambulansen. Det händer också att en barnmorska följer med ambulansen ut.

Vad kan jag göra själv?

Du ska inte själv köra till förlossningsavdelningen, även om du har körkort.

Försök hitta en bekväm ställning under tiden du väntar på hjälp. Skulle barnet komma under tiden är det oftast ingen fara.

Det är bra om du har någon hos dig när du föder. När du har ringt 112 kanske du kan kontakta någon annan som kan vara ännu snabbare på plats, om du är ensam.

Vilka brukar föda snabbt?

Du har större sannolikhet att föda snabbt om något av följande stämmer in på dig:

  • Du har fött barn snabbt tidigare.
  • Nära genetiska släktingar har haft snabba förlossningar. Genetiska släktingar är personer som du delar arvsanlag med. Nära släktingar kan vara en mamma eller en syster.

Hur lång tid brukar en förlossning ta?

En förlossning brukar ta ungefär 10–18 timmar, om du föder barn för första gången. Har du fött barn tidigare tar förlossningen ungefär 4–8 timmar. Tiden räknas från det att värkarna blivit kraftiga och regelbundna och livmodertappen har börjat öppna sig.

Första gången du föder barn genom slidan får du ofta krysta upp till en timme. När du har fött tidigare behöver du sällan krysta mer än 30 minuter. Det kan också gå fortare. Sedan är barnet ute.

Var och hur föder jag om jag inte hinner till förlossningen?

Det är lika bra att föda barnet där du är om det finns ont tid att ta sig till förlossningen. Det kan vara bättre än att skynda iväg och föda i en bil.

Gör det så lugnt och bekvämt som möjligt där du är. Det kan komma en del blod och fostervatten med barnet så om du har möjlighet att lägga något under dig som skyddar underlaget är det bra.

Det är bra om någon kan ta emot barnet när det kommer. Vid en snabb förlossning kommer oftast hela barnet ut under en värk.

Vad gör jag med barnet?

Det finns några saker man kan tänka på om barnet kommer. Lägg barnet direkt mot din hud. Det är viktigt att barnet inte blir kallt.

Torka försiktigt kring barnets näsa och mun. Torka sedan bort blod och fostervatten och svep in barnet i vad som finns tillgängligt, gärna en handduk. När du torkar av barnet minskar risken för att barnet ska bli nedkylt.

Oftast börjar barnet skrika genast. Du kan gnugga barnet lite extra på ryggen för att hen ska komma igång med att andas.

Barn brukar ha lite blåaktiga händer och fötter i början. Men om du tittar på barnets läppar kan du se om barnet mår bra. Läpparna brukar vara röda.

Klipp inte av navelsträngen själv. Låt den sitta kvar i barnet tills ni har kommit till en förlossningsavdelning.

Moderkakan

Ibland kommer moderkakan ut av sig själv efter att barnet fötts. Då är det vanligt att det kommer en mörk blödning efteråt. Du kan blöda ganska mycket, men det brukar sluta snabbt. Det är bra att massera på magen för att livmodern ska dra ihop sig och blödningen ska minska. Be någon hjälpa till eller försök själv att massera kraftigt över magen.

Ibland kommer inte moderkakan av sig själv, utan du får hjälp när du har kommit till sjukhuset. 

Brukar gå bra

Det brukar oftast gå bra både för barnet och för dig som föder, trots att det kan upplevas dramatiskt med en snabb förlossning. 

Att prata med någon

Även om det har gått bra brukar en snabb förlossning vara en dramatisk händelse. Det är vanligt att reagera starkt. Du kanske känner som att du missat förlossningens olika faser och att du inte riktigt hann med. Då kan du behöva prata igenom förloppet med en barnmorska. 

Att föda igen efter en snabb förlossning

Det är vanligt att även nästa förlossning går snabbt, om du har fött barn snabbt. 

Du kan inte själv bromsa en förlossning. Men det finns saker du kan göra:

  • Prata med en barnmorska under graviditeten. Du kan få hjälp med hur du kan förbereda dig. Det kan till exempel vara bra att förbereda hur eventuella syskon ska tas om hand och hur du snabbt ska kunna ta dig in till förlossningsavdelningen. Det kan kännas mindre oroligt om du har funderat över dessa frågor i god tid under graviditeten.
  • Barnmorskan kan också hjälpa till så att du får kontakt med en särskild mottagning där man är van vid rädsla och oro inför förlossningar. Ibland kan det behövas en speciell förlossningsplan.
  • Kontakta en förlossningsavdelning direkt när du får värkar. Sedan kan du hålla kontakten med en barnmorska och rådgöra om när du ska åka in till förlossningen.
  • Åk in till förlossningsavdelningen för en kontroll om du är osäker på hur långt förlossningen har kommit.
  • Diskutera med en läkare om du kan bli igångsatt. En igångsättning kan vara ett alternativ om du har långt att ta dig till en förlossningsavdelning, eller om du är oroliga för en snabb förlossning.

Påverka och delta i din vård

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Informationen ska gå att förstå

Du ska få vara delaktig i din vård. För att kunna vara det behöver du förstå informationen som du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om det behövs. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du till exempel har en hörselnedsättning

Du som behöver hjälpmedel ska få information om vad som finns. Du ska också få veta hur du ska göra för att få ett hjälpmedel.

Till toppen av sidan