Donation

Vill du donera bröstmjölk?

Innehållet gäller Västmanland

För de allra minsta barnen är bröstmjölk avgörande eftersom den ersättning som finns inte är lika bra för dem. För mammorna kan det ta tid att få igång sin egen mjölkproduktion och under tiden är barnen beroende av att andra nyblivna mammor donerar bröstmjölk.

Nyfödda sjuka barn, barn som fötts för tidigt samt barn som av någon annan anledning kräver vård eller observation som inte kan ges på vanlig BB-avdelning vårdas på neonatalavdelning. För tidigt födda barn eller barn med vissa medfödda sjukdomar klarar inte av att bryta ner mjölkersättning i tarmen då tarmarna fortfarande är omogna. Det är snällare mot tarmen att ge bröstmjölk. Därför är det extra viktigt att dessa barn får bröstmjölk från sin mamma eller från mammor som har donerat.


Bröstmjölk innehåller också näringsämnen och antikroppar som är väsentliga för det nyfödda eller svårt sjuka barnet.

Vill du donera bröstmjölk?

Vi söker friska mammor som inte har någon medicin de tar dagligen med undantag för insulin och medicin för sköldkörteln.

Du ska vara fri från nikotin, alkohol och droger.

Som bröstmjölksdonator kommer du att få gå igenom ett hälsoformulär på avdelningen och lämna ett blodprov samt ett prov på bröstmjölken. Är proverna godkända så får man sätta igång att donera.

Ring 021-17 33 41 om du är boende i Västmanland och är intresserad av att donera bröstmjölk eller vill veta mer. 

Till toppen av sidan