Allmänt

Om barnets skelett angrips av bakterier kallas det för skelettinfektion eller osteomyelit. Det är en ovanlig sjukdom. Infektionen sitter oftast i de långa benen, till exempel i armens ben, lårbenet eller i underbenet.

När benen hos barn växer på längden sker det i speciella tillväxtzoner av brosk vid benets ändar. En skelettinfektion sitter oftast nära tillväxtzonerna, till exempel nära knäleden. Infektionen kan även sitta i ryggkotorna.

Skelettinfektion orsakas av bakterier som sprids till skelettet via blodet. Bakterierna kan också spridas via ett sår, även om det är mer ovanligt. Oftast beror infektionen på stafylokocker. Men även andra bakterier som exempelvis streptokocker kan ge en infektion.

Om barnet behandlas tidigt läker infektionen för det mesta och barnet blir helt friskt. Hos enstaka barn kan en tillväxtzon i skelettet påverkas, vilket kan ge tillväxtstörningar. Barnet behöver då gå på kontroller och ibland få behandling.

Symtom

Det är vanligt att ett barn som har en skelettinfektion

  • får hög feber
  • får ont i benet, armen eller ryggen
  • blir svullen, röd och varm på det infekterade stället
  • börjar halta eller slutar att använda armen eller benet, utan att först ha skadat sig.

Spädbarn får inte alltid hög feber. Spädbarn och mindre barn kan reagera med att inte använda benet eller armen, som då kan verka förlamat.

När ska jag söka vård?

Sök vård direkt på en vårdcentral, barnmottagning eller akutmottagning om barnet har feber och samtidigt

  • har ont i ett ben, en arm eller i ryggen
  • haltar eller slutar att använda armen
  • är svullen, röd och varm på armen eller benet.

Om ett spädbarn har något av ovanstående symtom ska man söka vård direkt även om barnet inte har feber.

Man kan alltid ringa och få sjukvårdsrådgivning på telefonnummer 1177.

Behandling

Om barnet har en skelettinfektion startar behandlingen på en gång. Barnet får antibiotika direkt i blodet och du får stanna på sjukhuset tillsammans med barnet under tiden. Efter några dagar brukar behandlingen hjälpa. Barnet blir piggare, febern sjunker och det brukar göra mindre ont.

Om barnet inte blir bättre av antibiotikan och fortsätter att ha ont kan det bli nödvändigt med en operation för att få bort var.

Barnet får stanna på sjukhuset i en eller två veckor. Sedan fortsätter behandlingen hemma då barnet får antibiotika som tabletter eller i flytande form under ungefär sex veckor.

Undersökningar

För att kunna ställa diagnos tar läkaren ett blodprov, ett så kallat CRP-prov, som visar om barnet har en infektion i kroppen. En bakterieodling görs av blodet för att få veta vilken bakterie det är.

Om läkaren misstänker skelettinfektion skrivs en remiss till en barnklinik. Där får barnet ofta göra en skelettröntgen. Om skelettinfektionen är i ett tidigt skede syns den inte alltid på röntgenbilderna och läkaren kan behöva komplettera med en så kallad skelettscintigrafi. Den görs med hjälp av en gammakamera. En särskild vätska sprutas direkt i blodet, vilket gör att de infekterade delarna tydligt syns. Ibland får barnet även göra en ultraljudsundersökning.

För att ta reda på vilka bakterier det är tas ibland ett vävnadsprov, en biopsi, med en tunn nål från det infekterade området. Barnet är sövt i narkos vid undersökningen.

Läs mer om hur man kan förbereda barn för besök i vården.

Till toppen av sidan