KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Högkostnadsskydd för öppenvård

Det finns en gräns för hur mycket du behöver betala för hälso- och sjukvård i en region. Högkostnadsskyddet för öppenvård gäller också om du söker vård i en annan region än där du bor.

Vad innebär högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet innebär att du betalar sammanlagt högst 1 150 kronor för besök i öppenvården under en period på tolv månader. Öppenvård är all vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus. Det kan till exempel vara besök hos allmänläkare eller sjuksköterska på en vårdcentral, eller besök hos en specialistläkare.

En region kan besluta om ett lägre belopp än 1 150 kronor för högkostnadsskyddet i den regionen.

Hur räknas perioden på tolv månader?

Perioden börjar räknas vid ditt första besök, oavsett när under året det görs. När du har betalat upp till den nivå som regionen har beslutat om får du ett så kallat frikort. Du kan behöva spara dina kvitton och själv se till att besöken registreras, om vårdgivaren eller regionen inte sparar uppgifterna elektroniskt. Fråga vid besöket om du är osäker på hur du ska göra.

Frikortet gäller sedan under resten av tolvmånadersperioden. Under den perioden betalar du inget för dina besök. När tolv månader har gått börjar du betala igen för dina besök tills du når upp till beloppet för högkostnadsskyddet nästa gång.

Ett exempel: Du gör ditt första vårdbesök 25 april ett år. Efter ett antal besök har du betalat totalt 1 150 kronor i patientavgifter den 10 oktober samma år. Då får du ett frikort och betalar inget för besöken i öppenvård till och med 24 april året därpå.

Elektroniska frikort

Det varierar mellan regioner hur frikortet ser ut. Det kan vara ett kort som du ska ta med dig när du söker vård. Frikortet kan också vara helt elektroniskt och då behöver du inget kort.  

Du kan behöva ta med dig en papperskopia av ditt elektroniska frikort om du ska få vård i en annan region. Ta kontakt med din region för att få ett sådant.

Kontakta den region där du ska få vård eller där du fick vård om du har frågor om högkostnadsskyddet eller frikortet.

När gäller inte högkostnadsskyddet?

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte för följande:

  • vaccinationer
  • intyg och hälsoundersökningar
  • förebyggande åtgärder
  • ett uteblivet besök
  • kostnader för kopior av din journal.

Högkostnadsskyddet gäller oftast inte heller för de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus. Det brukar inte heller gälla för de expeditionsavgifter som tas ut om du betalar på kredit eller får fakturan hemskickad.

Läs mer om patientavgifter inom vården

Texten finns översatt - Other Languages

Här kan du läsa texten översatt till flera språk:

Davvisámegiella (nordsamiska)

Romani chib lovaricka (romska lovara)

Till toppen av sidan