Kostnader och ersättningar

Högkostnadsskydd och digitalt frikort

Innehållet gäller Västernorrland

Högkostnadsskyddet innebär att du som patient inte ska betala mer än 1400 kronor från och med 1 januari 2024 för besök i öppenvården under en tolvmånadersperiod. Öppenvård innebär vård som inte kräver att du blir inlagd på sjukhus.

I högkostnadsskyddet ingår inte de avgifter som du betalar per dag när du är inlagd på sjukhus (vårdas inom så kallad slutenvård), vid uteblivet besök, vaccinationer, sjukresor, intyg och hjälpmedel.

Högkostnadsskyddet gäller i hela landet och hos privata vårdgivare som har avtal med en region.

Frikort

När du når nivån för högkostnadsskydd på mindre än tolv månader upprättas ett frikort. Frikortet talar om att du inte behöver betala mer under resten av den tolvmånadersperioden, räknat från ditt första besök.

Ett exempel:
Du gör ditt första vårdbesök den 25 april. Efter ett antal besök når du den 10 oktober samma år frikortsgränsen. Då upprättas ett frikort och du betalar inget för kommande besök i öppenvården fram till den 24 april året därpå.

Digital hantering

Region Västernorrland använder tjänsten digitalt frikort, en digital hantering av högkostnadsskydd och frikort, som innebär att du inte längre behöver samla stämplar eller hålla rätt på ditt frikort.

Alla dina besök som ingår i högkostnadsskyddet registreras och när du uppnått gränsen skapas ett digitalt frikort automatiskt. Du behöver då inte betala fler avgifter under tiden ditt frikort är giltigt. Regionen kommer fortsättningsvis inte lämna ut stämpelkort eller lämna ut eller skicka hem frikort.

Så här går det till

  • Vid första vårdbesöket efter införandet av digitala frikort ska du ta med dig ditt fysiska högkostnadskort.
  • Vid varje nytt besök registrerar tjänsten de avgifter som ingår i högkostnadsskyddet.
  • När du har nått beloppsgränsen för frikort skapas ett digitalt frikort.
  • Du som har e-legitimation kan logga in via 1177 e-tjänster för att se ditt aktuella saldo och din giltighetstid för frikortet.

Privata vårdgivare som inte är anslutna till tjänsten

Några privata vårdgivare som har avtal med Region Västernorrland samt vissa privata tandvårdskliniker har ännu inte övergått till digital hantering av frikort. Du kan därför som patient behöva lämna in ditt kvitto efter besöket, till din hälso/vårdcentral eller receptionen på något av regionens sjukhus, för registrering i efterhand. Din vårdgivare som du besöker kan ge dig mer information.

Besök i andra regioner

Många andra regioner är anslutna till tjänsten och därför kommer dina besök även i de regionerna att bli registrerade digitalt.

Om du har besökt en vårdgivare i en region som inte är ansluten till tjänsten tar du med dig ditt kvitto från besöket till din hälso-/vårdcentral eller receptionen på något av regionens sjukhus för att få besöket registrerat i efterhand.

Vanliga frågor och svar 

Från när räknas frikortsperioden?

Det elektroniska frikortet gäller under en 12-månaders period räknat från det första registrerade besöket.

Hur gör jag för att ta reda på hur mycket jag betalat?

Om du vill veta hur mycket du betalat eller om du vill veta hur länge ditt frikort gäller så kan du vända dig till din hälso/vårdcentral eller receptionen på något av regionens sjukhus.

Hur gör jag om jag är på besök i Västernorrland och söker vård?

Om den region som du tillhör är ansluten till digitalt frikort så kommer ditt besök att registreras. Om din region inte är ansluten får du ta med ditt kvitto tillbaka till din region och få det registrerat där.

Till toppen av sidan