Skador på huvud och ögon

Ögonskador

Ögonskador kan bero på många olika saker och kan vara lindriga eller mer allvarliga. En del ögonskador går över av sig själv men ibland kan du behöva behandling.

Olika typer av ögonskador

En del ögonskador är lindriga, andra mer allvarliga. De kan ge många olika symtom. Oftast känns det som att det skaver i ögat, det svider och kan bli rött och irriterat. Ögat tåras och du kan bli känslig för ljus. Du kan också uppleva att din syn förändras.

Oftast får du skadan bara på det ena ögat, men du kan också få skador på båda ögonen.

Vad kan det bero på?

En skada på ögat kan uppkomma av många olika anledningar. I den här texten kan du läsa om följande orsaker:

Vilken typ av behandling som du behöver beror på hur skadan uppkom och ur allvarlig den är. En del ögonskador gör att du får en synnedsättning som går över av sig själv efter ett tag. Andra skador kan leda till en bestående synnedsättning.

När och var ska jag söka vård?

De flesta som får skräp i ögat behöver inte söka vård. Ofta försvinner skräpet när ögat tåras eller om du sköljer det med vatten eller koksaltlösning. Du kan läsa mer om hur du sköljer ögat här.

Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning om du har ett eller flera av följande besvär:

  • Du har fått skräp i ögat som inte försvinner trots att du försökt skölja ögat.
  • Du har fått metallskräp i ögat.
  • Du har en ytlig rispa i ögat som inte blir bättre efter ett dygn.
  • Du har blivit utsatt för starkt ljus eller laser och du har fortfarande besvär efter två dygn.

Om det är stängt kan du vänta tills den jouröppna mottagningen eller vårdcentralen öppnar.

Om det är bråttom

Sök genast vård hos ögonläkare om något av följande har hänt efter du har fått en ögonskada:

  • Du ser en gråaktig eller mörk skugga i utkanten av synfältet.
  • Du har svårt att röra ögat eller ser dubbelt.
  • Ögat har skadats av ett vasst föremål i ögat.

Ring 1177 för att få hjälp med var du kan söka vård.

Ring 112 och begär giftinformationscentralen om du tror att du har fått in en skadlig kemikalie i ögat.

Skräp i ögat

Det är vanligt att få in skräp i ögat. Det kan skava och ögat kan bli rött om skräpet har fastnat under ögonlocket. Det är vanligt att ögat tåras och ibland sköljs ögat rent av sig själv i och med det.

Pröva att skölja ögat med koksaltslösning

Ibland sköljs inte skräpet bort av sig själv, då kan du pröva att skölja ögat med koksaltslösning eller vanligt kranvatten. Det är bra om du kan blinka några gånger medan du sköljer ögat.

Sök vård på en vårdcentral om skräpet fortfarande sitter kvar efter att du har försökt skölja bort det. Försök inte ta bort det själv.

En läkare på en vårdcentral kan hjälpa till att få bort skräpet

På vårdcentralen tittar läkaren om det syns något skräp i ögat. Därefter kan läkaren försöka ta bort skräpet med en fuktad bomullspinne eller med ett speciellt instrument. Hen kan också försöka spola bort skräpet med koksaltslösning.

Ibland hittar inte läkaren något skräp i ögat trots att det känns som att det finns kvar. Då kan hen droppa i färgvätska i ögat för att lättare kunna se små skador på hornhinnan. Smärtan kan bero på ett skrubbsår i ögat som uppstått av skräpet. Sådana ytliga sår brukar läka inom något dygn.

Behandling med läkemedel

Ibland kan du få ögondroppar eller ögonsalva att ta hemma. De kan ibland innehålla kortison eller vara smörjande för ögat.

Skräp i ögat kan leda till en inflammation

Skräp i ögat kan göra så att du får sår på hornhinnan. Det kan leda till att du får en inflammation eller infektion i hornhinnan, vilket kallas för keratit.

Läs mer om skräp i ögat här.

Slag mot ögat och föremål som träffar ögat

De flesta skador som inträffar efter att du har fått slag mot ögat eller skräp i ögat är lindriga och går över av sig själv. Men det kan kännas ömt och skava under tiden som det läker.

Kvistar och grenar kan rispa hornhinnan

Hornhinnan kan rispas om till exempel en gren eller en kvist träffar ögat. Det kan göra ont men rispan brukar oftast vara ytlig.

Skadan läker oftast av sig själv inom ett till två dygn. Under tiden som skadan läker kan du bli mer känslig för ljus och även få andra synbesvär.

Större föremål kan stoppas av skelettet runt ögat

Stora föremål, till exempel en fotboll, som träffar ögonområdet stoppas ofta upp av benkanten runt ögat. Det kan göra så att du blir öm, röd och svullen runt ögat men själva ögat behöver inte skadas.  Du kan även få blåmärke runt ögat och svullna ögonlock.

Vid mycket kraftiga slag, till exempel vid trafikolyckor eller misshandel, kan du få skador på ögat och på benet som sitter runt omkring ögat. Då kan du också se dubbelt eller ha svårt att röra på ögat.

Mindre föremål har lättare att skada ögat

Mindre föremål har lättare att skada själva ögat eftersom benkanten runt ögat inte stoppar föremålet. Både trubbigt och vasst våld kan ge allvarliga ögonskador. Om du får kraftiga symtom ska du söka akut hjälp.

Behandling med läkemedel

Lindriga ögonskador på till exempel hornhinnan kan behandlas med ögondroppar och ögonsalvor. De kan bland annat innehålla antibiotika, kortison eller ett ämne som gör att pupillen vidgas.

Du får behandling med läkemedel om skadan har gjort att trycket i ögat har blivit förhöjt. Behandlingen gör att trycket i ögat sänks. 

Ibland behövs operation

Allvarligare skador på ögat eller till exempel benet runt omkring ögat kan ibland behöva opereras. 

Starkt ljus

Starkt ljus kan göra så att du blir snöblind. Det kan hända om du har vistats flera timmar i kraftigt solljus som har reflekterats av vatten, sand eller snö. Då kan hornhinnan skadas och ögonen kan bli irriterade. Samma typ av skada kan uppstå om du tittar på en svetslåga utan att använda skyddsglasögon. Då kallas det för svetsblänk. Även starkt laserljus kan skada ögat. Men det är ovanligt att laserpekare ger bestående skador i ögonen.

Det är vanligt att det känns grusigt ont i ögonen, att ögonen blir röda och att du får ökat tårflöde. Du kan också bli känslig för ljus.

Sök vård om du har fått starkt laserljus mot ögonen och har tydliga kvarstående besvär efter två dygn.

Behandling med läkemedel

Det brukar oftast kännas bättre att vara i mörker och besvären brukar gå över av sig själv inom ett till två dygn. Du kan lindra besvären genom att använda den receptfria ögonsalvan Oculentum Simplex. Mot värk kan du använda något smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol till exempel Alvedon eller Panodil.

Läs mer om starkt ljus mot ögat här.

Kemikalier och frätande ämnen i ögat

Om du har fått in ett frätande ämne i ögat kan det svida eller kännas som skräp i ögat. Du blir känslig för ljus, ögat blir rött, det tåras och blir svullet. 

Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med farliga kemikalier och giftiga ämnen.

Börja skölja ögat direkt

Frätande ämnen som kaustiksoda, lut, propplösare och syror kan skada ögat allvarligt.

Börja skölja ögat direkt och fortsätt göra det i minst 20-30 minuter. Kranvatten är utmärkt sköljmedel i denna situation. Håll isär ögonlocken, då blir sköljningen mer effektiv. 

Ring 112 och begär Giftinformationscentralen. 

Fortsätt att skölja ögat under transporten till sjukhus.  

Behandlingen beror på vad det var för kemikalie

På sjukhus fortsätter läkarna att skölja ögat för att få bort ämnet. Hur mycket ögat behöver sköljas beror på vad det är för ämne. Ibland kan du få behandling med ögondroppar eller ögonsalva.

Läs mer om frätande ämne i ögat här.

Påverka och delta i din vård

Som patient har du enligt patientlagen möjlighet att påverka din vård.

Du kan söka vård på vilken vårdcentral eller öppen specialistmottagning du vill i hela landet. Ibland krävs det remiss till den öppna specialiserade vården.

Du ska förstå informationen

För att du ska kunna vara delaktig i din vård och behandling är det viktigt att du förstår informationen du får av vårdpersonalen. Ställ frågor om du inte förstår. Du ska till exempel få information om behandlingsalternativ och hur länge du kan behöva vänta på vård och behandling.

Även barn ska vara delaktiga i sin vård. Ju äldre barnet är desto viktigare är det.

Du har möjlighet att få hjälp av en tolk om du inte pratar svenska. Du har också möjlighet att få hjälp av en tolk om du har en hörselnedsättning.

Till toppen av sidan