Tobak

Tobaksfri Duo

Innehållet gäller Västernorrland

Metoden utförs av folktandvården i samverkan med skolor och kommuner. Folktandvården diskuterar tobak och hälsa vid ett klassrumsbesök och uppmuntrar eleverna att gå med i Tobaksfri Duo. Ett kontrakt skrivs i årskurs 6 under höstterminen och gäller till skolavslutningen årskurs 9. Försäkran om tobaksfrihet lämnas in varje år under våren.

Mer information och material att ladda ner

Metoden utförs av folktandvården i samverkan med skolor och kommuner. Folktandvården pratar med barnen om tobak och hälsa vid ett klassrumsbesök och uppmuntrar dem att gå med i TD. Kontraktsskrivning sker en gång, försäkran om tobaksfrihet lämnas in årligen på våren.

Kontrakt Tobaksfri duo 2020.pdf
(Skriv ut dokumentet och fyll i det samt lämna in det till barnets skola.)

Försakran Tobaksfri_duo.pdf
(Skriv ut dokumentet och fyll i det samt lämna in det till barnets skola.)

Informationsfolder Tobaksfri Duo.pdf

Tobaksfri Duo (webbplats)

Övrigt material

Sotis är en modell för Samtal Om Tobak i Skolan, utvecklad för att underlätta samtal om tobak (rökning och snus) med elever i skolan och på ungdomsmottagningen.

Mer material på webbplatsen Psykologer mot tobak

Till toppen av sidan