Välja hälso-/vårdcentral i Västernorrland

Skriv ut (ca 5 sidor)
Skriv ut

Sammanfattning

Sammanfattning

Du kan själv välja vilken hälso-/vårdcentral du vill söka vård på. Det kan vara en hälso-/vårdcentral nära hemmet eller jobbet.  Du kan också välja en hälso-/vårdcentral i ett annat landsting eller region.

Alla personer fyllda 16 år kan fritt välja hälso-/vårdcentral. För barn som är under 16 år väljer vårdnadshavaren.

Visa mer

Så här väljer du

Så här väljer du

Du kan vända dig till vilken hälso-/vårdcentral du vill. Du kan boka tid genom att ringa till hälso-/vårdcentralen som du vill komma i kontakt med.

Tillhöra en hälso-/vårdcentral

Du kan också välja att tillhöra en särskild hälso-/vårdcentral, det kallas att lista sig. För att välja att tillhöra en hälso-/vårdcentral finns det två olika sätt.

Har du möjlighet går det att lista dig via http://www.1177.se/Vasternorrland/Tema/E‐tjanster/.

Om inte, använd denna blankett då du vill byta till annan hälso‐/vårdcentral. Fyll i blanketten noggrant. Texta gärna.
Vårdvalsblankett (pdf) eller hämta på närmaste hälso-/vårdcentral.
Vårdvalsblanketten finns även på engelska - in english (pdf).

Läs mer om 1177 Vårdguidens e-tjänster om du vill byta hälso-/vårdcentral via dator, Ipad eller mobil.

Om du är folkbokförd i Västernorrland är du automatiskt listad vid en hälso-/vårdcentral i närheten där du bor. Om du inte gör ett nytt val kvarstår du på den hälso-/vårdcentral där du senast listades.

Valet av hälso-/vårdcentral är personligt så därför behöver varje familjemedlem välja vilken hälso-/vårdcentral han/hon vill tillhöra. För barn upp till 16 år är det vårdnadshavaren som väljer.

Fäll ihop

Vad gäller vid besöket?

Vad gäller vid besöket?

När du besöker en hälso-/vårdcentral i Västernorrland så betalar du en patientavgift som är densamma oavsett vilken hälso-/vårdcentral du väljer i vårt län.

  • Dagtid 200 kr
  • Jourtid 300 kr
  • Hembesök dagtid 250 kr
  • Hembesök jourtid 350 kr


Om du är folkbokförd i ett annat landsting och vill söka vård hos Region Västernorrland så har du inte rätt att få ersättning för din sjukresa samt boende, mat och resekostnader .

Du behöver inte ha remiss för att besöka våra hälso-/vårdcentraler.

Fäll ihop

Hitta och jämföra vårdcentral

Hitta och jämföra vårdcentral

I tjänsten Hitta och jämför vård hittar du samtliga hälso-/vårdcentraler i Region Västernorrland. Här kan du även jämföra olika hälso-/vårdcentraler med varandra och se vad patienter tycker om tillgänglighet och besvarade telefonsamtal.

Läs mer om hur du gör för att jämföra hälso-/vårdcentraler.

Fäll ihop

Information från andra regioner

Information från andra regioner

Om du väljer att titta på information från ett annat landsting eller region ändras din regionalisering. För att ändra tillbaka klickar du på knappen uppe i vänstra hörnet (se bilden).

 

Välja vårdcentral i Blekinge Välja specialistvårdsmottagning i Blekinge
Välja vårdcentral i Dalarna Välja specialistvårdsmottagning i Dalarna
Välja vårdcentral på Gotland Välja specialistvårdsmottagning på Gotland
Välja hälsocentral i Gävleborg Välja specialistvårdsmottagning i Gävleborg
Välja vårdcentral i Halland Välja specialistvårdsmottagning i Halland
Välja hälsocentral i Jämtland Härjedalen Välja specialistvårdsmottagning i Jämtland Härjedalen
Välja vårdcentral i Jönköpings län Välja specialistvårdsmottagning i Jönköpings län
Välja hälsocentral i Kalmar län Välja specialistvårdsmottagning i Kalmar län
Välja vårdcentral i Kronoberg Välja specialistvårdsmottagning i Kronoberg
Välja hälsocentral i Norrbotten Välja specialistvårdsmottagning i Norrbotten
Välja vårdcentral i Skåne Välja specialistvårdsmottagning i Skåne
Välja vårdcentral i Stockholms län Välja specialistvårdsmottagning i Stockholms län
Välja vårdcentral i Sörmland Välja specialistvårdsmottagning i Sörmland
Välja vårdcentral i Uppsala län Välja specialistvårdsmottagning i Uppsala län
Välja vårdcentral i Värmland Välja specialistvårdsmottagning i Värmland
Välja hälsocentral i Västerbotten Välja specialistvårdsmottagning i Västerbotten
Välja vårdcentral i Västernorrland Välja specialistvårdsmottagning i Västernorrland
Välja vårdcentral i Västmanland Välja specialistvårdsmottagning i Västmanland
Välja vårdcentral i Västra Götaland Välja specialistvårdsmottagning i Västra Götaland
Välja vårdcentral i Region Örebro län Välja specialistvårdsmottagning i Örebro län
Välja vårdcentral i Östergötland Välja specialistvårdsmottagning i Östergötland

 

Fäll ihop

Välja hälso-/vårdcentral i annat landsting

Välja hälso-/vårdcentral i annat landsting

Du kan även välja att söka vård på en hälso-eller vårdcentral i ett annat landsting eller region. Ring då och boka tid direkt med den hälso-/vårdcentral som du väljer.

Olika landsting och regioner har olika regler för val av vård-/hälsocentral. 
Läs mer om hur det fungerar i den region eller landsting du vill byta till.

Din journal

Om du väljer att söka vård på en hälso-/vårdcentral i ett annat landsting eller region där du är folkbokförd kommer de inte automatiskt att kunna se din gamla patientjournal. Därför kan det vara bra att kontakta din gamla hälso-/vårdcentral och berätta att du byter och vart du byter. Berätta också på din nya hälso-/vårdcentral var du har gått tidigare så kan de hjälpa till att överföra journalen, om det behövs. Det är du som bestämmer om du vill att din nya vårdgivare ska kunna se dina gamla journaler eller inte.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 5 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-05
Redaktör:

Eva Coos Berglund, redaktör 1177.se/vasternorrland

Granskare:

Lena Nordgaard, handläggare Vårdval Västernorrland, Region Västernorrland