Undersökningar du kan göra själv

Klamydiatest

Klamydia är den vanligaste könssjukdomen i Sverige. Infektionen orsakas av en bakterie och sprids framför allt genom slidsamlag eller analsamlag.

Det är viktigt att du testar dig för klamydia om du misstänker att du blivit smittad. Därmed kan du få tidig behandling och förhindra att smitta andra. Du kan testa dig tidigast en vecka efter att du tror att du kan ha blivit smittad.

Undersökningar och utredningar

Du kan boka tid på en mottagning för att ta ett klamydiatest. En del mottagningar har drop in-tider som du inte behöver boka.

Du kan testa dig på en vårdcentral, barnmorskemottagning eller en hud- och könsmottagning, en så kallad venereologmottagning. De har olika namn på olika ställen i landet, till exempel könsmottagningen, Sesam, mottagningen för sex- och samlevnad, STD-mottagning eller STI-mottagning.

Du kan också kontakta en ungdomsmottagning. Till ungdomsmottagningen kan du gå från att du är 12 eller 13 år tills du är mellan 20 och 25 år, det är olika på olika mottagningar.

När du kommer till mottagningen får du prata med en barnmorska, läkare eller sjuksköterska. Du får berätta när och hur du har haft sex.

När du gör ett klamydiatest får du lämna ett eller fler av följande prov:

  • urinprov
  • prov från slidan
  • prov från ändtarmen.

Prov från slidan och ändtarmen tas med en bomullspinne.

Du får lämna ett prov från ändtarmen om du tror att du har fått klamydia genom analsex.

Klamydiatest som du tar själv

I de flesta regioner kan du logga in och beställa ett gratis klamydiatest på internet. För att kunna beställa ett test måste du vara folkbokförd i en region som erbjuder klamydiatest genom internet. Du kan beställa testet till en annan adress än den du står skriven på.

Det finns också klamydiatest att köpa på apotek men de är inte gratis.

I testet finns redskap och instruktioner för hur du ska göra. När du tagit proverna skickar du dem till ett laboratorium som gör en analys. 

De tester som du kan göra själv hemma visar bara om du har klamydia i slidan eller urinröret. Testresultatet är inte helt säkert om du tar antibiotika när du tar testet.

Provsvaret

Provsvaret brukar komma inom en vecka. Visar provet att du har klamydia är det ett säkert resultat. Du kan behöva ta om provet även om det är negativt. Det behöver du till exempel göra om du tog provet innan det gått en vecka sedan du senast hade sex.

Du måste kontakta en mottagning för behandling och smittspårning om du tagit ett test själv och testet visar att du har klamydia. Du kan kontakta samma slags mottagningar som utför testet. De finns listade högre upp i detta kapitel.

Läs mer på 1177.se

Klamydiatest via nätet

I de flesta regioner kan du logga in och beställa ett klamydiatest på internet. För att kunna beställa ett test måste du vara folkbokförd i en region som erbjuder klamydiatest via internet. Du kan beställa testet till en annan adress än den du står skriven på.

Till toppen av sidan