Ångest

Traumapodden - en podd om psykisk traumatisering

Innehållet gäller Värmland

Traumapodden är en podd om psykisk traumatisering från Region Värmland. Har du själv eller någon du känner varit med om svåra händelser i livet, till exempel våld eller övergrepp under uppväxten eller i en nära relation? Då kan Traumapodden vara till hjälp och stöd för dig.

I Traumapodden hör du psykologerna Ida Martinsson och Paola Gelvez Fuenzalida från Centrum för traumatisk stress samtala om bland annat psykiska trauman, posttraumatisk stress, behandlingsformer och om hur kroppen reagerar vid ett trauma. 

Traumapodden riktar sig framför allt till dig som har varit med om väldigt svåra händelser i livet, men också till dig som anhörig och till dig som möter traumatiserade människor i ditt jobb. 

Traumapodden hittar du där poddar finns eller via länkarna nedan.

Poddbibliotek (alla avsnitt)

Tio avsnitt

1. Om trauman
I första avsnittet av Traumapodden hör du psykologerna Ida Martinsson och Paola Paola Gelvez Fuenzalida berätta om psykiska trauman och vad det innebär. De flesta kanske tänker på krigsupplevelser eller olyckor. Men olika typer av våld, omvårdnadsbrister, naturkatastrofer eller separationer kan också utgöra ett trauma. Helt enkelt händelser som utgör ett hot mot vår känsla av trygghet i livet.

2. Diagnoser efter ett trauma
Andra avsnittet av Traumapodden handlar om hur reaktioner efter traumatiska händelser blir till diagnoser. Det handlar bland annat om posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och vad det egentligen betyder, men även om symtom som du kan få efter att ha varit med om en traumatisk händelse.

3. Trauma och kroppen
I tredje avsnittet av Traumapodden får du veta mer om vad som händer i kroppen när du är med om en traumatisk händelse, alltså något som skrämmer, skadar eller stressar oss. Det handlar om hjärnan och nervsystemet och varför du kan uppleva att kroppen blir som förstenad vid fara.

4. Att hjälpa sig själv efter ett trauma
I Traumapoddens fjärde avsnitt pratar psykologerna Ida och Paola om hur du kan hjälpa dig själv att må lite bättre efter ett trauma, och att det är viktigt att vara i nuet. Men varför är det bra att kunna styra sin egen andning? Och kan man verkligen relatera till en sten?

5. Behandling
Det femte avsnittet av Traumapodden handlar om hur du får hjälp och vård om du har traumarelaterade symtom. Det handlar bland annat om hur man jobbar på Centrum för traumatisk stress (CTS) och att det inte alltid är nödvändigt att gå in i traumatiska minnen för att må bättre

6. Dissociation
Traumapoddens sjätte avsnitt handlar om traumarelaterad dissociation. Ett begrepp som kan förklaras med att man distanserar sig på olika sätt. Hör psykologerna Ida och Paola berätta om när dissociation blir ett problem och hur du kan göra för att ta dig ur ett dissociativt tillstånd.

7. Psykiskt trauma och känslorna
I det sjunde avsnittet av Traumapodden får du veta mer om känslor och hur känslolivet kan påverkas av psykiskt trauma. Psykologerna Ida och Paola går igenom varför känslor är bra, och vi får höra om att en del utvecklar fobi för sina egna känslor.

8. Skuld och skam
I Traumapoddens åttonde avsnitt diskuteras skuld och skam, två känslor som spelar en stor roll i psykisk ohälsa. Psykologerna Ida och Paola pratar om var gränsen går mellan hälsosam och ohälsosam skuld och skam och skillnaden mellan begreppen. Du får också veta hur du kan göra för att börja hantera den här sortens känslor.

9. Trauma och viljan att vara andra till lags 
I avsnitt nio av Traumapodden handlar det om fawn response. Psykologerna Ida och Paola pratar bland annat om hur det kommer sig att många som har blivit traumatiserade har svårt att ta hand om sig själva, men är väldigt bra på att ta hand om andra människor.

10. Att vara närstående
I Traumapoddens tionde avsnitt hör du psykologen Ida och psykoterapeuten Ingela. Här tar de upp sådant som den som är närstående till en traumatiserad person ofta upplever. Du som närstående får också tips på hur du kan göra för att stötta och hjälpa. 

Varje avsnitt är omkring 20 minuter långt.

Här på 1177.se kan du läsa mer om psykiska trauman. Här hittar du också kontaktuppgifter om du behöver söka hjälp. 

Till toppen av sidan