Om covid-19 – coronavirus

Provtagning barn från 6 till 15 år Värmland

Innehållet gäller Värmland

Vi tar prov på barn 6 till 15 år som har symtom på covid-19-infektion. Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningar och det kan vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas barn i förskoleålder att i första hand stanna hemma utan testning då testet kan vara obehagligt för mindre barn. 

Barn 6–12 år 
Vårdnadshavare för barn upp till och med 12 år kan beställa och boka provtagning genom att logga in och använda ombudstjänsten. Giltig e-legitimation krävs för att kunna använda e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att provbeställningen är gjord väljer man vårdcentral och bokar tid för provtagningen. 

Om du saknar e-legitimation kontaktar du din ordinarie vårdcentral. Du som är listad på en privat vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan kontaktar din vårdcentral istället.

Ungdomar 13–15 år 
Ungdomar 13-15 år måste själva logga in på e-tjänsterna för att boka provtagning. Giltig e-legitimation krävs för att kunna använda e-tjänsterna på webbplatsen 1177.se. Efter att provbeställningen är gjord väljer du vårdcentral och bokar tid för provtagningen. 

Om du saknar e-legitimation kontaktar du din ordinarie vårdcentral. Du som är listad på en privat vårdcentral kan inte använda e-tjänsten utan kontaktar din vårdcentral istället.

Så bokar du

  • Klicka på ”Alla övriga tjänster” under rubriken ”Övriga tjänster”
  • Välj sedan ”Beställ provtagning covid-19” 
  • I nästa steg klickar du på ”Ny provtagningsbeställning”
  • och sedan väljer du ”Provtagning covid-19 för sjukt barn”

När du beställer provet kommer du få information om vid vilken mottagning du ska ta ditt prov. Det finns en begränsad mängd bokningsbara tider varje dag. Om tiderna tar slut går det inte heller att boka via telefon utan vi ber dig att vänta tills nya tider lagts ut.  

Vanligtvis har du svaret på provet inom 3 dygn. Du kan inte skynda på svaret genom att ringa. Information om vad provresultaten innebär lämnas i samband med provsvaret. I väntan på provsvar ska man agera som om barnet vore smittsamt och ska vara isolerat. 

Sjukvårdsrådgivningen på telefon 1177 kan inte hjälpa till att boka tid för provtagning av barn.  

Till toppen av sidan