Om covid-19 – coronavirus

Du som inte är vaccinerad mot covid-19

Du som inte är vaccinerad mot covid-19 behöver vara försiktig för att undvika att du blir allvarligt sjuk.

En del personer blir allvarligt sjuka i covid-19, även om de är friska för övrigt.

Risken att bli allvarligt sjuk i covid-19 ökar om du är inte är vaccinerad och dessutom är över 65 år, gravid eller om du har vissa tillstånd eller sjukdomar. Läs mer på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Var försiktig

Du behöver vara försiktig om du inte är vaccinerad och är över 18 år. 

Håll avstånd till andra människor, när det är möjligt. Det är för att du själv inte ska smittas.

Var extra uppmärksam om du har nära kontakt med personer som är 65 år eller äldre, eller som har en ökad risk att bli allvarligt sjuka. Det är för att du kan smitta dem om du har covid-19 utan att märka det.

Stanna hemma om du blir sjuk och får symtom som kan bero på covid-19.

Vaccination skyddar

Att vara sjuk i covid-19 ger ett visst skydd mot att bli sjuk igen. Men genom att vaccinera dig får du ett stabilt skydd utan att utsätta dig för de risker som sjukdomen innebär.

Du rekommenderas att vaccinera dig även om du har haft covid-19.

Skyddet som vaccinationen ger fortsätter att vara bra om du tackar ja varje gång du rekommenderas att vaccinera dig. 

Att vara vaccinerad är också det enklaste sättet om du ska resa och behöver ett covidbevis.

Är du tveksam till att vaccinera dig?

Tvekar du att vaccinera dig på grund av något som du har läst eller som någon har sagt till dig? 

Det är viktigt att du har rätt information när du fattar beslut om du ska vaccinera dig.

På internet och i sociala medier finns påståenden om covid-19 och vaccination som inte stämmer. Det kan vara att vaccination inte behövs för att skydda sig mot covid-19.

På Läkemedelsverkets webbplats kan du läsa mer om påståenden som inte stämmer. Du kan också ställa frågor om vaccinen.  

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om varför vaccinationen mot covid-19 är viktig.

På krisinformation.se kan du läsa om källkritik, om du är osäker på vilken information du kan lita på.

Aktuella artiklar

Så tvättar du händerna

Många sjukdomar kan spridas genom kontakt med händer. Genom att tvätta händerna kan du undvika att själv bli sjuk. Du kan också undvika att smitta andra om du redan är sjuk.

Till toppen av sidan