Cancerformer

Regelbunden testning för prostatacancer i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Du som är mellan 50–75 år och bor i Värmland kommer att bli erbjuden att testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer, så kallat PSA-test. Detta är en del av den urologiska verksamheten i Värmland.

I Värmland har vi sedan 2015 skickat ut erbjudande om att lämna PSA-prov, då beställdes provet via vårdcentralen. Sedan år 2022 är organiserad PSA-testning (OPT) en del av den urologiska verksamheten inom Region Värmland, som handlägger hela utredningsförloppet.

Hur vet jag om jag behöver ta prov?

Innan erbjudandet skickas ut kontrolleras om du är en kandidat utifrån tidigare PSA-värde och ålder. Erbjudandet skickas till dig som enligt nationella riktlinjer ska erbjudas att ta ett PSA prov.

Om du tillhör målgruppen kommer du att få information om erbjudandet och för- och nackdelar med testet skickad till dig via digital brevlåda eller post.

Du bestämmer själv om du vill testa dig och erbjuds att ta ett PSA-blodprov.

Här kan du läsa mer om fördelarna och nackdelarna med att testa dig.

Hur går provet till?

Om du beslutar dig för att lämna ett PSA-prov, beställer du detta själv genom att logga in till 1177.se under Egen provhantering.

Du lämnar ett blodprov på någon av våra provtagningsmottagningar, på de flesta mottagningar behöver du boka tid. Här kan du se vad som gäller.

När får jag svar?

Provsvaret får du via 1177.se inom några dagar. Ibland går provet inte att analysera, det beror oftast på att det innehåller för lite blod. Då blir du erbjuden en ny provtagning. 

Om ditt PSA-värde är normalt får du ett nytt erbjudande om två eller sex år beroende på ditt PSA-värde och ålder. Det kan även vara så att du inte rekommenderas ytterligare PSA-prov, även detta utifrån PSA-värde samt ålder.

Om ditt PSA-värde är förhöjt kommer vi kontakta dig via telefon eller brev och erbjuda ytterligare utredning.

Fler undersökningar

Om ditt provsvar är över det normala kommer du att bli erbjuden ett ytterligare blodprov, Stockholm-3-prov, för att ta reda på vad ditt förhöjda PSA-värde beror på. Om även Stockholm-3-provet är förhöjt blir du erbjuden ett läkarbesök för undersökning och eventuellt vävnadsprover eller vidare utredning med magnetkameraundersökning av prostatan.

Om du inte fått ett erbjudande

Det beror oftast på att du tidigare lämnat PSA-prov och att det inte är dags för ditt nästa prov utifrån ålder och PSA-värde. Här kan du läsa mer om provtagningsintervaller.

Om du har två eller fler nära släktingar med prostatacancer kan du ha ökad risk att själv få prostatacancer. Vid ärftlighet för prostatacancer rekommenderas tätare PSA-provtagning redan från 40 års ålder. Ta då kontakt med din vårdcentral för vidare utredning.

Till toppen av sidan