Cancerformer

Regelbunden testning för prostatacancer i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Du som är mellan 50 och 75 år och bor i Värmland erbjuds regelbundet att testa dig för tidig upptäckt av prostatacancer, med ett så kallat PSA-test. Detta är en del av den urologiska verksamheten i Värmland.

Hur vet jag om jag behöver ta prov?

Du behöver inte själv ha koll. Innan erbjudandet skickas ut kontrolleras om du är en kandidat utifrån tidigare PSA-värde och ålder. Erbjudandet skickas till dig som enligt nationella riktlinjer ska erbjudas att ta ett PSA-prov.

Om du tillhör målgruppen kommer du att få information om erbjudandet och för- och nackdelar med testet skickad till dig via digital brevlåda eller post.

Du erbjuds att ta ett PSA-blodprov och bestämmer själv om du vill testa dig.

Här kan du läsa mer om fördelarna och nackdelarna med att testa dig.

Hur går provet till?

Om du efter erbjudandet väljer att lämna ett PSA-prov, beställer du det genom att logga in till 1177.se och väljer Egen provhantering - Beställ och registrera. I listan finns PSA-erbjudandet som du öppnar och där finns instruktioner om hur du går tillväga för att lämna blodprov. 

Du lämnar ett blodprov på någon av våra provtagningsmottagningar, på de flesta mottagningar behöver du boka tid. Här kan se vilka mottagningar du kan boka tid på och även hur du går till väga för att göra det.

Erbjudandet är giltigt i tre månader.

När får jag svar?

Provsvaret får du via 1177.se inom ett dygn.

Om ditt PSA-värde är normalt får du ett nytt erbjudande om två eller sex år beroende på ditt PSA-värde och ålder. Det kan även vara så att du inte rekommenderas ytterligare PSA-prov, även detta utifrån PSA-värde samt ålder.

Om ditt PSA-värde är förhöjt kommer PSA-enheten att kontakta dig via telefon eller brev.

Fler undersökningar

Vid förhöjt PSA-värde erbjuds du ett Stockholm-3-test, för att ta reda på om du har en förhöjd cancerrisk. Om även Stockholm-3-testet är förhöjt blir du erbjuden undersökningar eller vidare utredning med magnetkameraundersökning inför eventuella vävnadsprover av prostata.

Hur ofta ska jag lämna prov?

  • Om ditt värde är under 1 mikrogram per liter och du är under 65 år gammal kan du vänta 6 år innan du lämnar ett nytt prov. Du får ett erbjudande skickat till dig när det är dags, dock längst tills du är 75 år.
  • Om ditt värde är över 1 mikrogram per liter får du ett nytt erbjudande att lämna ett nytt prov efter 2 år. Du får ett erbjudande skickat till dig när det är dags, dock längst tills du är 75 år.
  • Du behöver inte lämna fler prov alls om du har ett PSA-värde under 1 mikrogram per liter, är över 65 år gammal och inte har symtom som skulle kunna bero på prostatacancer.
  • Om du har svag urinstråle eller behöver kissa så ofta att det är upplevs som ett besvär bör du vända dig till din vårdcentral för bedömning och undersökning av din prostata. Man bedömer då om du behöver lämna ett PSA-prov.
  • Om du behandlas för prostatabesvär följs PSA-värdet av behandlande läkare.
  • Om du har två eller fler nära släktingar (far, bror eller son) med prostatacancer kan du ha ökad risk att få prostatacancer och rekommenderas tätare PSA-provtagning redan från 40 års ålder. Ta i så fall kontakt med din vårdcentral.

Du hittar ditt senaste värde genom att logga in på 1177.se och läsa din journal. 

Vad händer efter utredningen?

  • Cirka var tredje man med förhöjt PSA-värde kan efter ett Stockholm3-test avskrivas från vidare utredning och behöver ej genomgå vävnadsprovtagning, då kommer ett nytt erbjudande om PSA-testning efter 2 år.
  • Cirka en tredjedel behöver få undersökning av läkare och ultraljud av prostatan eller i vissa fall genomgå magnetkameraundersökning av prostata men där slutsatsen blir att man ej behöver genomgå vävnadsprovtagning. Då kommer ett nytt erbjudande om PSA-testning efter 2 år.
  • Cirka en tredjedel behöver efter resultatet av förutredningen genomgå vävnadsprovtagning. Där man hittar en cancer handläggs man vidare för det.
  • Övriga avslutas och kommer att få ett PSA-erbjudande efter 2 år.
Till toppen av sidan