Vården i Värmland

Nyligen ankommit från Ukraina?

Innehållet gäller Värmland

Du som har flytt till Värmland från Ukraina har rätt till samma vård som asylsökande har. Du som är 18 år eller äldre har rätt till vård och tandvård som inte kan vänta. Du som är yngre än 18 år får samma vård och tandvård som den som är bosatt i Värmland. I Värmland är det Region Värmland som ansvarar för vården.

Sjuk, skadad eller mår dåligt

Vårdcentralen

Blir du sjuk, skadar dig eller behöver hjälp med din psykiska hälsa kontaktar du en vårdcentral. På vårdcentralen arbetar bland andra läkare och sjuksköterskor. Om du behöver vård som vårdcentralen inte kan erbjuda kan personalen på vårdcentralen hjälpa dig vidare. Det finns vårdcentraler på de flesta orter i Värmland. Du behöver ta kontakt med vårdcentralen för att boka tid för ett besök.  

Du kan ringa vårdcentralen för att boka en tid. Vårdcentralerna har öppet för att ta emot bokade besök från morgonen och till eftermiddagen. På webbplatsen 1177.se hittar du telefonnummer till alla vårdcentraler.  

Behöver du vård på kvällar, nätter och helger kan du ringa telefonnumret 1177. Då får du prata med en sjuksköterska som kan ge dig råd.   

Akut eller livshotande 

Vid akuta sjukdomar eller skador ska du åka till en akutmottagning på ett sjukhus. I Värmland finns akutmottagningar på sjukhusen i Karlstad, Arvika och Torsby. 

Vid livshotande tillstånd ska du ringa telefonnumret 112. 

Tandvård 

Behöver du tandvård kontaktar du någon av Folktandvården Värmlands kliniker eller någon av de privata klinikerna.  

På webbplatsen 1177.se hittar du telefonnummer till alla tandvårdskliniker.   

Tolk

Pratar du inte svenska har du rätt till tolk. Berätta att du behöver en tolk när du bokar tid. Personalen bokar en tolk åt dig. De allra flesta som arbetar inom vården pratar och förstår engelska. 

Barn under 18 år

Barn under 18 år som kommer till Sverige från Ukraina har rätt till samma hälso- och sjukvård och tandvård som barn som bor i Sverige. 

Vård, tandvård och medicin på recept är gratis för barn upp till 18 år. För personer över 18 år kostar det pengar. 

Hälsoundersökning

När du har ansökt om skydd hos Migrationsverket och blivit beviljad uppehållstillstånd blir du kallad till en hälsoundersökning. Hälsoundersökningen är frivillig. Vid hälsoundersökningen får du träffa en sjuksköterska. Sjuksköterskan pratar med dig om din hälsa. Sjuksköterskan tar också blodprov för att se att du är frisk. 

Gravid eller nybliven förälder

Du som är gravid ska ta kontakt med en barnmorskemottagning. Barnmorskemottagningarna finns på de flesta orter i Värmland. Du hittar telefonnummer till barnmorskemottagningarna på webbplatsen 1177.se. 

Barnmorskorna på barnmorskemottagningen erbjuder hälsosamtal och olika undersökningar beroende på hur långt du har kommit i din graviditet. Barnmorskan ger dig stöd och vägledning under hela din graviditet och hjälper dig inför din förlossning. 

Från att barnet är nyfött och tills barnet börjar förskoleklass får ditt barn hälsoundersökningar och vaccinationer på barnavårdscentralen. På barnavårdscentralen arbetar sjuksköterskor och läkare som är specialiserade på hälso- och sjukvård för barn. Du hittar telefonnummer till barnavårdscentralerna på webbplatsen 1177.se. 

Vaccination

Du kan vaccinera dig mot sjukdomen covid-19 på våra vaccinationsmottagningar. Det är gratis att vaccinera sig. Du kan ringa telefonnumret 010-831 80 70 på vardagar klockan 08.00 till klockan 16.00 för att boka tid. Du kan också gå till en vaccinationsmottagning för att vaccinera dig utan att först boka tid. 

Du hittar vaccinationsmottagningarna här. 

Komma i kontakt med vården

På webbplatsen 1177.se kan du få information om vård och hälsa på olika språk. På webbplatsen kan du också hitta var din närmaste vårdcentral, tandvårdsklinik, akutmottagning, barnmorskemottagning och vaccinationsmottagning finns. 

Du kan också ringa telefonnumret 1177. Då får du prata med en sjuksköterska. Du kan ringa telefonnumret 1177 när som helst på dygnet. Sjuksköterskan kan ge dig råd. 

Ring telefonnumret 112 vid livshotande tillstånd.  

Resa med buss och tåg i Värmland

Du som kommer till Värmland från Ukraina reser gratis med alla Karlstadbuss och Värmlandstrafiks bussar och tåg. ​Du behöver kunna visa pass eller id-handling från Ukraina för att resa gratis.  

Till toppen av sidan