Din guide till vården i Värmland

Akutmottagningen

Innehållet gäller Värmland

Till akutmottagningen ska du vända dig vid allvarliga sjukdomstillstånd och olyckor. Patienter med störst behov av vård tas om hand först. Om dina besvär inte är akuta finns risk att du får vänta länge eller blir hänvisad vidare till en vårdcentral eller jourcentral.

Akutmottagningar finns i Arvika, Karlstad och Torsby. De är öppna dygnet runt.

I Karlstad finns även akutmottagning för barn och unga upp till 18 år.

Vänd dig till akuten vid exempelvis:

  • Allvarligt olycksfall
  • Andningsbesvär
  • Bröstsmärta
  • Misstänkt benbrott
  • Svår blödning

Vid akut livshotande tillstånd, ring 112.

Akutmottagningen Arvika

Akutmottagningen Karlstad

Akutmottagning barn och unga, Karlstad

Akutmottagningen Torsby

Till toppen av sidan