Vården i Värmland

Besöksrestriktioner Värmland

Innehållet gäller Värmland

För att minska risken för smittspridning har vi restriktioner till våra vårdcentraler, sjukhus och vårdinrättningar. Tillsvidare rekommenderar vi att alla som besöker oss använder munskydd.

Du är välkommen in på Region Värmlands vårdinrättningar om du:

  • Har ett akut eller planerat vårdbesök.
  • Ska besöka närstående på vårdavdelning.
  • Är följeslagare till en besökare med särskilda behov. 

När du ska på ett vårdbesök

För att det inte ska bli trängsel i lokalerna ber vi dig att, om möjligt, komma ensam. Kontakta verksamheten om du behöver ha någon med dig under besöket. Max en följeslagare per besökare. Till följeslagare räknas en person som behövs för att hjälpa dig under hela besöket. En person som till exempel skjutsar och sedan väntar inomhus i vårdlokalerna betraktas inte som en nödvändig följeslagare.

För att undvika trängsel ska du inte komma för tidigt till ditt planerade vårdbesök.

Under besöket ber vi dig följa eventuella instruktioner från personalen, skyltar och markeringar, hålla avstånd samt tvätta eller sprita händerna. Vi rekommenderar att du använder munskydd under ditt besök. 

Mer information om vad som gäller på din vårdcentral finns på respektive vårdcentrals sida här på 1177.se 

När du ska besöka inneliggande patient

Varje vårdavdelning har egna besöksbestämmelser eftersom möjligheterna att ta emot besökare på ett smittsäkert sätt skiljer sig åt. Som besökare till en inneliggande patient ska du ringa avdelningen innan för att få mer information.

Som besökare ska du vara symtomfri och vi rekommenderar att du använder munskydd under ditt besök.

Under besöket ber vi dig följa eventuella instruktioner från personalen, skyltar och markeringar, hålla avstånd samt tvätta eller sprita händerna.

Mer information om vad som gäller för varje vårdavdelning finns på 1177.se

Till toppen av sidan