Om du inte är nöjd

Bemötande och diskriminering i vården

Innehållet gäller Värmland

Enligt Region Värmlands värdegrund och den etiska principen om människors lika värde, har du rätt att bli bemött på ett professionellt och värdigt sätt. Det gäller oavsett kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck, eller funktionsnedsättning. I lika hög grad gäller det omvända, att patienter och närstående visar vårdpersonalen respekt.

Som patient kan du ha önskemål om att få träffa en viss läkare eller annan vårdpersonal, men du har inte rätt att ställa diskriminerande krav på att du ska behandlas av personal av ett visst kön, etniskt ursprung, trosuppfattning eller liknande. Däremot kan du tacka nej till vården som erbjuds och kontakta någon annan vårdgivare som bättre motsvarar dina önskemål.

Personalen ska så långt som möjligt utforma och genomföra vården i samråd med dig. Det sker utifrån medicinska behov och med hjälp av de resurser som finns att tillgå. Ditt medicinska tillstånd avgör vilka medarbetare som ska behandla dig. Om du ställer diskriminerande krav och nekar behandling av viss personal anses du tacka nej till erbjuden vård.

Till toppen av sidan