Lagar och bestämmelser

Valfrihet i vården i Värmland

Innehållet gäller Värmland

Valfriheten i vården innebär att du har rätt att i hela landet söka all öppen vård inklusive dagkirurgi hos offentliga och privata vårdgivare som har avtal med någon region. Valfriheten gäller inte slutenvård, det vill säga vård som innebär att du behöver skrivas in på ett sjukhus.

För dig som är folkbörd i Värmland kan valfrihet inom slutenvården gälla förutsatt att sjukhuset har uppdraget att bedriva den vård som du behöver och att det finns plats utifrån bedömning av dina medicinska behov.  

Patientens möjlighet

Valfrihet i vården innebär att du som patient ska: 

 • Få ta del av en annan regions vårdutbud inom öppen vård.
 • Få vård i annan region utifrån samma medicinska behov som bosatta i den region som du söker vård i.
 • Ha möjlighet till fast vårdkontakt.
 • Ha möjlighet att lista dig inom primärvården. 

Patientens ansvar

Valfrihet i vården innebär att du som patient ansvarar för att: 

 • Kontakta aktuell vårdgivare.
 • Ta reda på om vårdgivaren har avtal för och kan ge den vård som du efterfrågar.
 • Försäkra dig om att vårdgivaren kan ta emot dig.
 • Ta reda på om hemregionen eller vårdregionen har remisskrav, se aktuella remisskrav.
 • Se till att remiss och eventuella journalhandlingar skickas till aktuell vårdgivare.
 • Ta reda på om betalningsförbindelse krävs. Betalningsförbindelsen ska vara utfärdad innan vårddatum.
 • Meddela den vårdgivare du tillhör i din hemregion att vården ges av annan vårdgivare, om du är uppsatt på regionens väntelista.

Övrig information

 • Du betalar de patient- och egenavgifter som gäller i den region du söker vård i.
 • Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård och frikort gäller.
 • Du har inte rätt att få ersättning för sjukresor om du själv har valt att söka vård utanför Region Värmland genom en valfrihetsremiss eller utan remiss. 

Vård i utlandet

Information om vad som gäller om du vill söka vårt utaomlands hittar du på Försäkringskassans webbplats.

Kontaktinformation

För mer information, kontakta Region Värmlands vårdgarantikansli.  

Telefon: 010-831 42 00 

Telefontider: helgfri måndag, onsdag och fredag klockan 09.00–12.00 samt tisdag och torsdag klockan 13.00–16.00. 

E-post: vardgarantikansli@regionvarmland.se 

Till toppen av sidan