Lagar och bestämmelser

Patientsäkerhet ska skydda dig mot vårdskador

Innehållet gäller Värmland

Patientsäkerhet betyder att skydda dig som patient från att skadas när du får vård.

Det du gör spelar roll

Med vårdskada menas lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom eller dödsfall som uppstått i patientens kontakt med vården och som hade kunnat undvikas. 

Det är vårdgivaren och hälso- och sjukvårdspersonalen som har ansvar för att vården är säker. Men både patienter och närstående är viktiga i vårdteamet och kan bidra till en ökad säkerhet.

Inom Region Värmland arbetar vi för att öka patientsäkerheten. Hög patientsäkerhet har vi när vi tar vara på och utvecklar vår kunskap om hur vi bedriver en säker vård. Dina erfarenheter som patient och eller närstående är viktiga för vårt säkerhetsarbete. Vårt mål är att ingen patient ska drabbas av vårdskada.

Vad kan jag göra?

Du är den viktigaste delen i vården av dig själv. Patientsäkerhet startar med en god kommunikation mellan patient och vårdens medarbetare. Du kan bidra till en god patientsäkerhet genom att:

  • Förbereda dig inför dina kontakter med vården och vara delaktig och aktiv, i den utsträckning du orkar och klarar av. Skriv gärna ner dina frågor och ta med till vårdbesöket.
  • Se till att du får relevant och aktuell information om ditt hälsotillstånd och din sjukdomshistoria – be om skriftlig information om du behöver det.
  • Fråga om din fortsatta vård och behandling och om det är något som du undrar över.
  • Lära känna dina läkemedel, hur de verkar och varför du ska ta dem. Fråga om det är något som är oklart, framför allt när man ändrar din medicinering.
  • Tvätta händerna ofta för att minska risken för infektioner.
  • Bli medveten om dina levnadsvanor – rökning, riskbruk av alkohol och låg fysisk aktivitet är alla riskfaktorer som kan påverka din vård och behandling, till exempel i samband med operation.
  • Och framför allt – säga till om något verkar vara fel.

patientsakerhet.jpg

Läs mer på 1177.se

Till toppen av sidan