Lagar och bestämmelser

Patientsäkerhet ska skydda dig mot vårdskador

Innehållet gäller Värmland

Patientsäkerhet betyder att skydda dig som patient från att skadas när du får vård.

Till toppen av sidan