KOSTNADER OCH ERSÄTTNINGAR

Om du vill söka pengar i fonder och stiftelser

Innehållet gäller Värmland

En stiftelse är från början en donation antingen genom testamente eller att någon skänker en summa pengar till ett visst ändamål och eller ort.

Stiftelserna och fonderna inom Region Värmland är till största delen avsedda för enskilda behövande sjuka eller personer med funktionsnedsättning bosatta i Värmland.

Det finns även fonder avsedda för personal eller verksamhet inom Region Värmland.

Handläggning av ansökningar är mellan 1 april och 30 november varje år.

Fonder och stiftelser

Kontaktperson
LSS-handläggare
Telefon: 010-831 43 86
E-post: fond@regionvarmland.se 

Även funktionsrättsstrateg kan svara på vissa frågor
Telefon: 010-831 42 29

Fondbok år 2020

Ansökningsblankett fondmedel

Till toppen av sidan