Kostnader och ersättningar

Avgifter för hjälpmedel

Innehållet gäller Värmland

Du kan få låna hjälpmedel för ditt dagliga liv om du har ett funktionshinder. Regionen och kommunerna ansvarar för olika typer av personliga hjälpmedel. Här nedan kan du läsa mer om vilka avgifter som gäller för hjälpmedel inom regionen. Om du är i behov av de hjälpmedel som kommunen ansvarar för, vänder du dig till din hemkommuns kommunrehabilitering eller hjälpmedelsverksamhet.

Besöksavgiften

Besöksavgiften är 200 kronor. Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård gäller för besöksavgiften. Högkostnadsskyddet för öppen sjukvård är 1 150 kronor.

Gemensamt högkostnadsskydd för hjälpmedel

Det gemensamma högkostnadsskyddet på 1 150 kronor gäller hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården, ortopedtekniska och syncentralen. Ortopediska skor ingår inte i högkostnadsskyddet.

Avgift för hjälpmedel

Du betalar 20 procent av hjälpmedlets värde för hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen. Hjälpmedel med ett värde under 500 kronor är kostnadsfritt.

Årlig serviceavgift

För de hjälpmedel som kräver service och underhåll gäller en årlig serviceavgift per förskrivet hjälpmedel inom hjälpmedelsservice, hörselvården och syncentralen.

Serviceavgiften ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Avgiften är 600 kr per år. Service och underhåll görs för att hjälpmedlet ska fortsätta fungera bra. Det kan innebära att man tittar på tekniken, eller att uppgradera en programvara. Du behöver inte betala någon besöksavgift för detta.

Dessa typer av hjälpmedel utgår det serviceavgift på:

Hjälpmedelsservice:

  • Eldrivna rullstolar

Hörselvården:

  • Elektronisk kommunikation (text- och bildtelefoni)

Syncentralen:

  • CCTV (en förstornings-TV)
  • Daisy (talboksspelare)
  • Datoranpassning (exempelvis talsyntes, punktskrivare eller förstoringsprogram)

Förändrade patientavgifter från 1 januari 2018:

Övriga hjälpmedel

Nya avgiftsnivåer för övriga hjälpmedel där CPAP-utrustning, andningshjälpmedel, infusionspumpar, övrig inhalationsutrustning samt hjälpmedel vid antikoaguleringsbehandling ingår. Hjälpmedlen ingår i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Dessa delas in i två avgiftsnivåer:

  • Övriga hjälpmedel med ett värde på 2 000 kronor eller högre har fortsatt en årsavgift på 600 kronor per år. Förbrukningsartiklar och tillbehör ingår.
  • Övriga hjälpmedel med ett värde på lägre än 2 000 kronor får en engångsavgift på 20 procent av hjälpmedlets värde. Förbrukningsartiklar och tillbehör står patienten själv för.

Linser för vuxna vid medicinska behov

Egenavgift för kontaktlinser för vuxna vid medicinskt behov införs och de ingår inte i högkostnadsskyddet för hjälpmedel. Patienten står för förbrukningsmaterial.

  • Mjuka linser får en egenavgift på 500 kronor per år.
  • Hårda linser får en egenavgift på 1 000 kronor per år.
Till toppen av sidan