Att välja vårdmottagning

Vårdval fysioterapi

Innehållet gäller Värmland

Den 29 april 2014 beslutade landstingsfullmäktige att införa Vårdval fysioterapi i primärvårdsrehabilitering i Landstinget i Värmland.

Vad innebär vårdvalet för dig som patient?

Du som behöver hjälp av fysioterapeut (sjukgymnast) kan välja vilken vårdgivare du vill. Kontakten sker via telefon, webb eller via e-tjänster på 1177.se.

Vårdgivare anslutna till vårdvalet ska ta emot invånare i alla åldrar med olika diagnoser som söker vård. Det kan till exempel vara sjukdomar eller skador i muskler och leder, psykisk ohälsa och neurologiska sjukdomar.

Till vårdvalsanslutna vårdgivare kan du också vända dig om du behöver enklare hjälpmedel, såsom kryckkäppar, PEP-pipa eller TENS.

Det är remissfritt när du söker fysioterapeut.

De vårdgivare som ingår i vårdvalet följs upp av regionens vårdvalsenhet, vilket gör att du som patient får god kvalitet på den vård du får, oavsett om du går till en privat vårdgivare eller en vårdgivare i regionens egen regi.

Information till dig som är vårdgivare

Information om Vårdval fysioterapi till dig som är vårdgivare och hur du ansöker finns tillgänglig på Region Värmlands hemsida

Till toppen av sidan