ANHÖRIG – NÄRSTÅENDE

Patient- och närståendeutbildning

Innehållet gäller Värmland

Utbildning för dig som patient eller närstående

En patient- och närståendeutbildning vänder sig till dig som lever med sjukdom, skada, ohälsa eller funktionsnedsättning. Den vänder sig också till dina närstående.

I en patient- och närståendeutbildning möts patienter, närstående, vårdpersonal och erfarna brukare i mindre grupper för att lära av varandra i ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Även personer med expertkunskap i ämnet bjuds in till gruppträffarna. Gruppernas erfarenheter tas tillvara som förbättringsförslag i vården.

Forskning och beprövade erfarenheter visar att samarbete mellan patient och vårdpersonal medför säkrare vård. Studier visar också att till exempel en patient- och närståendeutbildning ökar förmågan att bemästra sin livssituation och livskvalitet, både för den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning, och för hens närstående.

Är du intresserad och vill veta om din klinik eller mottagning arrangerar patient- och närståendeutbildningar, kontakta din mottagning. Har du övergripande frågor, kan du mejla samordnaren för patient- och närståendeutbildningar i Region Värmland Annelie Norström, annelie.norstrom@regionvarmland.se 

Till toppen av sidan