Anhörig – närstående

Patient- och närståendeutbildning Värmland

Innehållet gäller Värmland

En patient- och närståendeutbildning vänder sig till dig som lever med sjukdom, skada, ohälsa eller funktionsnedsättning. Den vänder sig också till dina närstående.

Utbildning för dig som patient eller närstående

I en patient- och närståendeutbildning möts patienter, närstående, vårdpersonal och erfarna brukare i mindre grupper för att lära av varandra i ett ömsesidigt kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Även personer med expertkunskap i ämnet bjuds in till gruppträffarna. Gruppernas erfarenheter tas tillvara som förbättringsförslag i vården.

Forskning och beprövade erfarenheter visar att samarbete mellan patient och vårdpersonal medför säkrare vård. Studier visar också att till exempel en patient- och närståendeutbildning ökar förmågan att bemästra sin livssituation och livskvalitet, både för den som har en sjukdom eller funktionsnedsättning, och för hens närstående.

Kontakt och frågor

Är du intresserad och vill veta om din klinik eller mottagning arrangerar patient- och närståendeutbildningar, kontakta din mottagning. Har du övergripande frågor, kan du mejla samordnaren för patient- och närståendeutbildningar i Region Värmland Annelie Norström, annelie.norstrom@regionvarmland.se 

Exempel på genomförda utbildningar

Munhålecancer
Kurs: Att leva med munhålecancer
Anordnas av öron-, näs- och halsmottagningen, Karlstad

Bipolär sjukdom
Kurs: Att leva med bipolär sjukdom
Anordnas av psykiatrisk öppenvård, Karlstad

Psykos
Att leva med psykos
Anordnas av psykiatrisk öppenvård, Karlstad

Förvärvad hjärnskada
Kurs: Att leva med förvärvad hjärnskada
Anordnas av psykologenheten och neurologi- och rehabiliteringsmottagningen

Hjärntumör
Kurs: Att leva med hjärntumör
Anordnas av neurologi- och rehabiliteringsmottagningen, Karlstad

MS
Kurs: Familjer som lever med MS
Anordnas av neurologi- och rehabiliteringsmottagningen, Karlstad

MS
Kurs: Att leva med Fatigue vid MS
Anordnas av neurologi- och rehabiliteringsmottagningen, Karlstad

Myelom
Kurs: Att leva med Myelom
Anordnas av hematologimottagningen, Karlstad

Njursvikt
Kurs: I väntan på njurtransplantation
Anordnas av njurmedicinkliniken, Karlstad

Parkinson
Kurs: Att leva med Parkinson
Anordnas av neurologi- och rehabiliteringsmottagningen och rehabiliteringsenheten i Karlstad och i samarbete med Sjukhusbiblioteket

Prostatacancer
Kurs: Att leva med prostatacancer
Anordnas av strålbehandlingsenheten och onkologimottagningen i Karlstad och i samarbete med Sjukhusbiblioteket

Systemisk lupus Erythematosus SLE
Kurs: Att leva med systemisk lupus erythematosus SLE
Anordnas av reumatologmottagningen, Karlstad

Till toppen av sidan