Att söka stöd och hjälp

Stöd vid psykisk ohälsa för barn och unga i Region Värmland

Innehållet gäller Värmland

Vart vänder man sig?

Här kan du söka hjälp om du är ung och mår dåligt

Är du ung och mår dåligt? Kanske behöver du söka hjälp och stöd för att komma vidare. Ibland kan det räcka att prata med någon i telefon. I andra fall kanske du behöver någon form av behandling, som till exempel läkemedel eller samtalsterapi.

Vart du ska vända dig beror på hur gammal du är och vilka problem du har. Känner du dig osäker på vem du bör kontakta kan du alltid ringa sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177.

Vill du läsa mer om psykiatriska sjukdomar, behandlingar och praktiskt stöd? Besök gärna våra temasidor om psykisk hälsa.

Yngre barn

Om du som förälder eller närstående är orolig för ett barn under 6 år och vill ha hjälp och stöd kontaktar du i första hand barnavårdscentralenföräldrastödsmottagningen och psykologmottagningen för föräldra- och barnhälsovård eller barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Barn och unga i skolåldern

Du som går i skolan kontaktar elevhälsan (se länkar längre ned på sidan), vårdcentralen, första linjen unga eller ungdomsmottagningen

Är du 6 till 20 år, bor i Forshaga, Grums, Hammarö, Karlstad eller Kil och mår dåligt kan du kontakta Första linjen unga i Karlstad.

Är du 0 till 20 år, bor i Hagfors, Munkfors, Sunne eller Torsby och mår dåligt kan du vända dig till Första linjen unga norra.

Är du 6 till 20 år, bor i Filipstad, Kristinehamn eller Storfors och mår dåligt kan du vända dig till Första linjen unga östra.

Är du 6 till 20 år, bor i Arvika, Eda, Säffle eller Årjäng och mår dåligt kan du vända dig till Första linjen unga västra.

Unga vuxna

Är du över 18 år kontaktar du ungdomsmottagningenvårdcentralen eller en psykiatrisk mottagning för vuxna.

Familjecentralen

Familjecentralen är en mötesplats för vuxna och barn. Hit kan du som förälder vända dig bara för att prata med någon eller för att få hjälp och stöd om du behöver det. Det kan vara frågor som rör barnen, föräldraskapet och familjen. Detta är också en plats där man kan träffas och umgås med andra familjer.

Hos oss samverkar regionen och kommunen för stöd till familjer. Barnavårdscentral, barnmorskemottagning, preventivmedelsrådgivning, socialtjänstens stöd till familjer, öppen förskola och ungdomsmottagning finns här. Även kyrkan eller föreningslivet är delaktiga.

Familjecentraler i Värmland

Elevhälsan

Hos elevhälsan kan du få hjälp med allt som rör hälsan. Hit kan du också vända dig bara för att prata med en vuxen eller för att få hjälp och stöd.

Hos elevhälsan arbetar sjuksköterska, läkare, psykolog, kurator och specialpedagog. Elevhälsa finns på alla skolor.

Varje elev ska också få gå på hälsobesök. Elevhälsan ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande.

Kontakt elevhälsan

Ungdomsmottagningen

Till oss kan du vända dig med frågor om till exempel oro, mobbning, kärlek, skolan, kompisar, sex och samlevnad, familjen, preventivmedel, droger, alkohol och graviditet. På mottagningen finns barnmorskor, kurator och allmänläkare. Vi har tystnadsplikt.

UMO.se, Ungdomsmottagningen på nätet

UMO.se, ungdomsmottagningen på nätet är en webbplats för alla mellan 13 och 25 år. Här kan du till exempel läsa om sex, alkohol, kroppen och att må dåligt.

Ungdomsmottagning Värmland

Ungdomsmottagningen Värmland finns för dig mellan 13 och 25 år. Vi som arbetar här är barnmorskor, kuratorer och sjuksköterskor. Du kan kontakta oss var du än befinner dig, tänk bara på att det blir en bra plats för dig. Du behöver appen Region Värmland, internetuppkoppling och mobilt BankID.

Videosamtalet är gratis, krypterat och vi har tystnadsplikt.

Ungdomsmottagning Värmland

Vårdcentralen

Till vårdcentralen kan du vända dig med frågor och problem som rör din hälsa under livets alla skeden. Det kan vara att du mår dåligt eller vill ha hjälp med att sluta röka, dricka mindre alkohol eller gå ner i vikt. Här finner du till exempel sjuksköterska, läkare, kurator, psykolog och tobaksavvänjare.

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning (BUP)

Vid allvarligare psykiska besvär kan du vända dig direkt till den psykiatriska vården. Är du under 18 år vänder du dig till barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen (BUP). 

Ett vanligt sätt att komma i kontakt med oss är att någon i familjen ringer. Ibland kan ett samtal med rådgivning på telefon vara ett tillräckligt stöd. Ofta räcker det med några samtal, ibland behövs det mer insatser. Vi tar emot patienter från hela Värmland.

Du kan själv skicka in en egen vårdbegäran eller komma med hjälp av remiss.

Om du söker utan remiss är det alltid bra att ringa först för att personalen ska kunna göra en bedömning av vilket behov du har.

Barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning, Värmlands l

Kommunens socialtjänst

Varje kommun har ett ansvar för de medborgare som bor och lever i kommunen. Kommunen erbjuder stöd för människor i alla åldrar och livssituationer - barn, ungdomar, familjer, äldre och personer som har en funktionsnedsättning.

Till kommunens socialtjänst kan du vända dig om det till exempel finns misstankar om att ett barn far illa.

Socialtjänsten består av vård, äldreomsorg, stöd till missbrukare, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och även individ- och familjeomsorg. Varje kommun ansvarar för att detta sköts och att alla som bor i kommunen får den hjälp och det stöd som behövs. Dessa uppgifter kan därför se olika ut från kommun till kommun

Akut läge

Om du mår mycket dåligt och behöver omedelbar hjälp ska du kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ringa 1177.

Om du är under 18 år och behöver akut hjälp kan du under dagtid vända dig till barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Behöver du akut hjälp av barn- och ungdomspsykiatrin under kvällar, nätter och helger ska du ringa regionens växel 010-831 50 00 och be att få prata med joursjuksköterskan hos barn- och ungdomspsykiatrin.

Om du är över 18 år och har akuta psykiska problem, och inte kan få hjälp på din vårdcentral, vänder du dig till närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning. Utanför deras telefontider kan du vända dig till psykiatriska akutmottagningen, som har öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

När rådgivningspersonalen hos psykiatriska akutmottagningen bedömer att du bör träffa en läkare inom psykiatrin kan du få tid på vår akutmottagning i Karlstad, antingen samma dag eller nästkommande dag.

Om du eller någon annan är i behov av omedelbar hjälp till följd av akut sjukdom eller skada - ring nödnumret 112.

Stödgrupper för barn och unga i sorg

Telefonjourer och rådgivning

Om du inte vill prata med någon närstående om hur du mår kan det vara en bra början att tala med någon i en telefonjour. Här finns någon som lyssnar och som kan ge råd och stöd i hur du ska komma vidare och vart du kan vända dig.

Patient- och anhörigföreningar

Via en patient- eller anhörigförening kan du träffa andra som är i samma situation. Det finns både rikstäckande föreningar och lokala föreningar i Värmlands län.

Länk till rikstäckande och lokala föreningen

Våga berätta

Här finns texter skrivna för barn, vissa även i sagoform. Om du mår dåligt eller har det jobbigt ska du inte behöva vara ensam. Det kan bli bättre och du har rätt att få hjälp, här hittar du sidorna för barn, de heter Våga berätta

Till toppen av sidan