Att söka stöd och hjälp

Stöd vid psykisk ohälsa för vuxna i Region Värmland

Innehållet gäller Värmland

Lätta psykiska problem

Vid lättare psykiska problem, som sömnsvårigheter, ångest, lättare depressioner eller sorgereaktioner ska du i första hand vända dig till din vårdcentral för att få hjälp. 

Allvarliga psykiska problem

Vid allvarligare psykiska problem vänder du dig till den psykiatriska vården.

Är du 18 år eller äldre vänder du dig till vuxenpsykiatrin. Psykiatriska öppenvården har mottagningar på flera orter i Värmland.

Arvika

Hagfors

Karlstad

Kristinehamn

Säffle

Torsby

Du kan själv ta kontakt med mottagningen för rådgivning och eventuell tidsbeställning via telefon eller genom att du skickar in en egen vårdbegäran. Du kan även få remiss till mottagningen av annan vårdgivare.

Akuta psykiska problem

Om du är osäker på vart du ska vända dig för akuta psykiska problem, vänd dig till din vårdcentral eller ring 1177 Sjukvårdsrådgivningen som kan hänvisa dig vidare.

Om du inte kan få hjälp på din vårdcentral vänder du dig till närmaste psykiatriska öppenvårdsmottagning under dagtid (se länkar under rubriken Allvarliga psykiska problem). Utanför deras telefontider kan du kontakta psykiatriska akutmottagningen, som har öppet dygnet runt alla dagar i veckan.

Specialmottagning

Utöver mottagningarna ovan finns det specialmottagningar inom flera olika områden. De är gemensamma för hela Värmland.

Centrum för traumatisk stress

Centrum för ätstörningar

Laromottagning

Neuropsykiatrisk mottagning

Kommunalt stöd

För dig som har psykiska funktionsnedsättningar och/eller mer omfattande psykiska problem, kan det finnas hjälp att få av din hemkommun. Det kan till exempel handla om att få stöd för att klara av boende, ekonomi, sysslolöshet eller för att bryta allvarlig isolering. Om du går in på din kommuns hemsida kan du hitta mer information. Kommunen kan också ha så kallade personliga ombud.

Till toppen av sidan